יום ראשון, יוני 23, 2024
Homeדבר הרבהילולת רבי חיים ויטאל זצוק"ל

הילולת רבי חיים ויטאל זצוק"ל

דבר תורה לכבוד הילולת רבי חיים ויטאל זצוק"ל – מפי האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

יום זה קדוש ומיוחד יום פטירת רבנו חיים ויטאל המהרח"ו זצוק"ל.

המהרח"ו נולד בראש חודש חשון בשנת הש"ג בעיר הקודש צפת, לאביו רבי יוסף ויטאל (מקלאבאריס). אביו היה קדוש עליון וסופר סתם, בתחילת חייו למד אצל רבנו משה אלשיך זצוק"ל (האלשיך הקדוש) שם למד פשט, ובזה לא הסתפק והלך לבית מדרשו של רבי משה קורדובירו זצוק"ל (הרמ"ק) וממנו למד את תורת הקבלה.

בשנת ש"ל עלה רבנו האר"י רבי יצחק לוריא אשכנזי זצוק"ל ממצרים, ואף הוא נכנס לבית מדרשו של הרמ"ק, אך הרמ"ק הרגיש שקיצו קרב, ורמז לתלמידיו שרבנו האר"י זצוק"ל ירש את מקומו, ואז המהרח"ו התנתק מכל עניניו ונדבק ברבנו האר"י הקדוש.

המהרח"ו למד תורה מהאר"י זצוק"ל כשנתיים, ובזמן זה העביר לו את עיקר תורתו. ואפילו שהאר"י הקדוש ידע שהלימוד הזה יקרב את מותו, לא עצר והמשיך האר"י זצוק"ל ללמד את תלמידו את כל תורתו. וידוע המעשה שבאחד הימים הגיעו האר"י והמהרח"ו לאיזה סוד תורה, ואמר האר"י למהרח"ו אם אני אגלה לך סוד זה אני אצטרך למות. בסוף גילה לו, וזמן קצר לאחר מכן נפטר רבנו האר"י הקדוש ב-ה' באב בשנת של"ב.

‏בשנת של"ז חזר המהרח"ו ממצרים ששם גר שנה אחת, ועלה לעיר הקודש ירושלים ושם גר כשמונה שנים. באחד הימים עבר שם השר אבו סיפון בשער העיר, ושמע קול פכפוך מים. מששאל מה זה, ענו מלויו כי זה מעיין הגיחון שנסתם על ידי חיזקיה המלך, כאשר נלחם עם סנחריב.

שלח השר לקרוא לרבנו וציוה עליו לפתוח את המעיין, והגביל אותו לזמן מסויים. רבנו יכל לפתוח, אך לא רצה להשתמש בשמות הקודש לדבר פרטי שלו, ורבנו ברח לדמשק. עוד באותו הלילה ניגלה אליו רבו האר"י הקדוש זצוק"ל, וגילה לו שנשמתו היא נשמת חזקיהו הנביא, ואותו השר ניצוץ סנחריב, ואם היה פותח את המעיין היה מקרב את הגאולה, משום שחזקיהו סגר את המעיין נגד דעת חכמים.

רבי שמואל ויטאל זצוק"ל בנו, היה נשואי עם בתו של רבנו יאשיהו פינטו זצוק"ל אבי משפחתנו. בתו הייתה צדקת גדולה, שנהגו בקהילת קודש דמשק שכל צרה שהייתה באה לעיר, היו עולים לקברה ומתפללים לביטול הגזרות. שמה היה ג'מילה זכותה תגן עלינו.

בשנת תש"פ ל' לחודש ניסן עלתה נשמתו של רבנו המהרח"ו השמימה, רבנו המהרח"ו הוא שקיבל רשות מרבו האר"י הקדוש להעתיק את כל תורתו, ואסר על אחרים לכתוב מתורתו משום שסבר שרק המהרח"ו יורד לסוף דעתו. ואלו הספרים: ספר הגלגולים, ספר החזיונות, עץ החיים, שער הכוונות, שער מאמרי רשב"י, שערי קדושה.


רבנו המהרח"ו זצוק"ל מביא דברים מפחידים (הקדמה לשער ההקדמות) שתורת הקבלה שורשה בלוחות הראשונות, וזה לשונו "נבאר במאמר א' הזה כי עון אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע הוא, שלא בחר להתעסק בעץ החיים שהיא חכמת הקבלה, וזה עצמו עון הערב רב האומרים למשה (שמות כ טו) "דבר אתה עמנו ונשמעה" בעץ הדעת טוב ורע "ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות". בסתרי תורה.

ויסוד זה מובא עוד ביתר שאת בספר הקדוש "עץ הדעת טוב" לרבנו חיים ויטאל זצוק"ל, כי בשבירת הלוחות הראשונות פרחו מהם אותיות של תורת הנסתר, ונשאר רק נגלות התורה ע"כ.

הנה על פי דברי רבנן, שהוא זכה שכל תורת הסוד תבוא על ידו ומגלגלין זכות על ידי זכאי, שבלוחות הראשונות היו שתי תורות, תורה שבכתב וזאת תורתנו הקדושה, ותורת הסוד. ובאותו הדור לא היו זכאים עדיין לתורת הסוד, עד שבא רשב"י והורידה לעולם. ולכן יובן דברי רבנו האר"י הקדוש 'עלית למרום שבית ש"בי' שב"י ראשי תיבות רבי שמעון בר יוחאי כי משה רבנו היה חייב יחד איתו בכדי להוריד את התורה הקדושה, את נשמתו של רשב"י.

‏אך התורה הזו הייתה בנסתר, וזה עומק הגמרא שרבן גמליאל שם שומר בפתח בית המדרש ואמר רק מי שתוכו כברו יכנס לבית המדרש, עד שבא תלמיד ושאל את רבי יהושע תפילת ערבית רשות או חובה, והלך לרבן גמליאל וגרם שרבן גמליאל יבייש את רבי יהושע.

ובאותו היום הורידו את רבן גמליאל מנשיאותו, ומינו את רבי אלעזר בן עזריה להיות נשיא. ומי התלמיד הזה, רבי שמעון בר יוחאי. ומי השומר ששמו בפתח בית המדרש, מובא בספרים הקדושים שזה מלאך שנברא מדיבורו של רבן גמליאל. והמלאך הזה עלה למקום גבוה בשמים, ונהיה שומר של בית המדרש של לימוד סוגיית תורה תורת הקבלה.

והנה ביום קדוש זה, יומא דהילולא של רבנו המהרח"ו זצוק"ל צריך לדעת שכל דור יש בו את התיקון שלו, וכל תקופה יש חילופין בעולם של כוחות ושל עוד קומה ועוד נדבך בעולם.

הנה דור זה, יש בו מלחמה מהקשות ביותר מזמן שנהיינו לעם, בכל ענייני האמונה בהקב"ה מתנהלת מלחמה נגד כל יסודות האמונה. והיצר הרע נלחם בעוסקים במלאכה 'יגער בך השטן'.

עשרה ניסים נעשו לכהן גדול ביום הכיפורים, שלא ראה קרי אחד מהניסים. והקשו הרי איך יראה קרי, אם היה פורש מביתו ולא אוכל בשר ולא כל דבר שיכול להביא לקרי? אלא תרצו שבזמנים שהשטן רואה שעומד להפסיד, נלחם בכל כוחו ונס אם לא נכשלים.

וכך גם בדור הזה, כל מי שנשאר עם אמונה שכרו גדול מאוד. אבל האמונה צריכה להישאר תמימה ובשלמות. והנה זה הזמן של "ורוח נכון חדש בקירבי' השלב הבא של העולם בעבודת ה' להעביר גלולים מן הארץ, ‏והגילולים יעברו על ידי הפצת לימוד תורת הנסתר בעולם.

רואים אנו שהימים הבאים בעולם יהיה 'מלאה הארץ דעה את ה' ותורת הסוד תהיה בכל מקום, וזה הזמן של שברי לוחות, והוציאו את שומר בית המדרש. והמפתח לזה הוא להרבות בלימוד הזהר הקדוש בכל מקום ומקום, ואפילו אם לא מבינים, די ומספיק בלגרוס את הזהר הקדוש.

וידוע המובא בשם רבנו האר"י הקדוש, שכל בעל תשובה חייב לפחות ללמוד חמש דפים של זוהר ביום, אפילו שלא מבין זה מטהר ומזכך את הנפש.

וזכינו בקהילת קודש שובה ישראל לחזק ולגדל עניין קדוש זה של לימוד הזוהר הקדוש, וראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, "ועת צרה היא ליעקב וממנה יוושע" וכל המרים יד על תורת ישראל "פורץ גדר ישכנו נחש".

"ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך" יהי רצון שבזכות רשב"י ורבנו האר"י ורבנו המהרח"ו נראה אור גדול בכל מושבותינו, ונתבשר בשורות טובות ונראה בטוב ירושלים בקרוב ממש.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments