יום שישי, יוני 21, 2024
Homeמאמריםהילולת מו"ר זקננו ר' ישראל אבוחצירא זצוק"ל

הילולת מו"ר זקננו ר' ישראל אבוחצירא זצוק"ל

ביום ראשון הבעל"ט זהו יומא דהילולה של מו"ר זקננו רבנו ישראל אבוחצירא זצוק"ל – יום קדוש וחשוב לנו באופן פרטי, ובוודאי לכלל עם ישראל.

רבנו ישראל היה נשמה, אשר כלל שמות ישראל קשורות עמה, דורש טוב לעמו. וידוע, שאביו רבי מסעוד אבוחצירא, הזהיר את רבנו ישראל מקטנותו, שיזהר זהירות גדולה לא להקפיד ולא לקלל שום אחד מישראל ולהיזהר בדיבורו מאוד, והיה נקרא ישא ברכה "ישא" ישראל אבוחצירא ברכה.

וידוע, כשהגיע רבנו לארץ ישראל שמע הרב הצדיק, הרב אלפנדרי זצוק"ל, אשר היה קדוש וצדיק ותקיף מאוד, על בואו של צדיק לירושלים. ובדרך, אשר לא הייתה מקובלת אצל הרב אלפנדרי, ביקש לפגוש את רבנו ישראל. וכשנכנס אליו, עמד הרב אלפנדרי על רגליו, אף שהיה זקן בא בימים, והרכין את ראשו לפני רבנו, שהיה צעיר ממנו מאוד בימים, ואמר לו, אתה הוא עמוד התפילה בדורינו ותתפלל בעבורי.

והנה, הרב אלפנדרי היה ידוע כקדוש עליון אשר אחד מן המעשיות המסופרות עליו, שבאחת הפעמים, כאשר נסע לאיטליה בשביל צרכי הישוב היהודי בארץ הקודש, עמדו כמה אנשים והיו מתווכחים איך נהייתה רעידת אדמה. וכל אחד אמר את דעתו; שמע את דבריהם הרב אלפנדרי ואמר, כל אשר אתם אומרים אלו דברים בטלים, רעידת אדמה נוצרת ברצון ה' ולא כל דברי המדע, אשר אתם אומרים, ועמד ואמר: ריבונו של עולם, כעת תהיה רעידת אדמה ובאותו רגע הזדעזעה כל רומא. וקדוש עליון זה, הרב אלפנדרי הכריז בארץ הקודש, שעמוד התפילה בדורו הוא רבנו ישראל אבוחצירא.

והנה צדיק, אשר בחייו היה מקפיד בדבר, גם אחרי מותו נשאר כוחו בדבר זה. ובודאי כח מו"ר זקננו, אף שחלפו ועברו הימים, עדיין תקף. ובכל פעם שמזכירים את שמו, ומתפללים ומבקשים שנשמתו תהיה מליצת יושר עלינו בשמים, בוודאי שפתותיו דובבות בקבר והולך ומעורר ישני קדם, ויחד מתפללים על הכלל ועל הפרט "יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם", "ישא ברכה מאת ה' וצדקה מאלוקי ישעו".

ישתדלו כל דורשי שלומנו להעתיר בעדנו ובעד הישיבות הקדושות, אשר מגדלות ומחזקות שם שמים "ברוך המקדש שמו ברבים".  ב"ה תורה יש כאן, חסד יש כאן, תפילה יש כאן, זיכוי הרבים יש כאן, מסירות נפש יש כאן, יפתח ה' את אוצרו הטוב מן השמים ונזכה לגאולה שלמה בקרוב.

בעז"ה ביום שלישי, יום אשר נאמר בו פעמיים כי טוב, נהיה יחד כולנו, כאיש אחד בישיבה הקדושה במנהטן בשיעור הקדוש ובכל הבתי מדרש של הישיבה ונזכה כולנו לגאולה שלמה בקרוב.

ברכה והצלחה בזכות האבות הקדושים.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments