יום שישי, יוני 14, 2024
Homeדבר הרבהוו מתונים בדין

הוו מתונים בדין

"משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו'… הם אמרו שלושה דברים הוו מתונים בדין וכו'".

הנה בדברי התנא באבות טמון יסוד גדול שאנו מחוייבים להפנים וללמוד חזק ביותר בימים אלו, כאשר האדם מסתכל ורואה שמידת הדין פוגעת בו ומרגיש דברים קשים ביותר ודברים שהוא בטוח שהם קשים יותר מכל דבר ועונש אפשרי, אל לאדם לערער על מידותיו של הקב"ה, יקבל הכל בשמחה מרובה וידע כשם שמברכים על הטובה כך מברכים על הרעה ואין רע יוצא מהקב"ה וזה כמו ניתוח אשר עובר האדם, זה מדאיג כואב, אך זה הרפואה שבסוף נותנת לאדם חיים להמשיך להיות בריא, כך כל ניסיון שאדם עובר, כואב, קשה אך בסוף טוב גדול טמון בו וכגודל הניתוח הגדול והקשה כך בסוף השמחה והישועה גדולה ביותר.

וזה עומק דברי התנא: הוו מתונים בדין – גם כשאתה מרגיש ורואה דין תהיה מתון בו אל תסיק מסקנות אל תיפול ביאוש..

ויחזק דבר זה בליבו חזק "וידעת היום והשבות אל לבבך", לא מספיק לדעת. הרבה אנשים אומרים דברים, אך והשבות אל לבבך אתה מכניס את הדברים חזק ללבך כי ה' הוא האלוקים ולקבל הכל באהבה.

ואף אנו בקהילת קודש שובה ישראל נהיה מתונים בדין אף שחושבים אחדים מאיתנו שזה דין כל השפיכות דמים והשקר והרוע אשר בני עולה מצערים ושופכים את דמנו, נדע שחייבים להיות מתונים, כי כל הימים האלו יחלפו. אך אנו חייבים לדעת שזו מלחמת קדושה וטומאה "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל", חייבים להרים את ידינו בתורה ובמצוות וביראת שמים.

עדיין לא דיברנו מאומה לא סיפרנו כלום, מעטים יודעים את הסיפור האמיתי. אנו בטוחים שברגע אחד יהיה סדק וכל החומה אשר גדרו ובצרו תבקע והאמת תצא לאור, אך העולם ידע את האמת חורבן וקלקול גדול ירד לעולם. אך אנו נזהרים בינתיים לשמור פינו ולשוננו רינה. ומה שעשו קרובינו זה מעט אך לתקן באנו ולא לקלקל ובטוחים שבקרוב ממש בזמן הזה תבוא הישועה והגאולה והאמת תצא לאור. בקרוב ממש נעמוד גיבורים בפרץ נחזק ונתחזק. ולא ניתן לסיטרא אחרא לחדור לנפשנו והיה מחניך קדוש .

נחזק האמונה והביטחון בהקב"ה ובא לציון גואל בקרוב ממש.

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments