יום שישי, יוני 21, 2024
Homeמאמריםשונותהודעה מכבוד הרב פינטו שליט"א

הודעה מכבוד הרב פינטו שליט"א

(הועתק מסגולת השבוע – קבלת שבת)

ועתה אגלה בפניכם מצפונות מחשבותי ותחושת חדרי לבי, כי הנה קהילתנו הקדושה, ועליה על צבא תלמידיה, ידידיה ואוהדיה, עומדת בעזרת ה' בפני ימים טובים, ימי ברכה ושגשוג, הצלחה וישועה. אחים אהובים! תקופה עכורה זו שנכפתה עלינו, באה לנו ללא עוול בכפינו, ואך ורק מתוך שיקולים צרים ואכזרים של גורמים שונים, העושים שימוש בהפחדות, הטרדות ומעללים שונים אשר אין כאן המקום לפרטם.

ואגלה ואומר, כי כל ימים אלו ותהלוכותיהם באו לנו לשם מטרת תיקונים מגלגולים אחרים וכפרת עוונות על הכלל ועל הפרט, ועלינו לשים את מבטנו לשליחות קודש זו, ולא להיטרד ולהיבהל מלשונות רעות וקטרוגים שמקורם לא טהור. ועל כולנה, כי הנה זכינו והקב"ה ברוב רחמיו פתח לנו פתח כחודו של מחט להטיב עימנו, ולהחיות אותנו ואת קהלנו, ולפקדנו בפקודת ישועה ורחמים, ואנו תפילה ותקוה כי ילך הפתח ויתרחב כפתחו של אולם, עד כי יקויים בנו "ויראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל, ה' אלוקיו עימו".

ואמונת אבותינו בידינו, כי אין הדבר תלוי אלא בנו, וככל שיותר נחזק עצמו ובני ביתנו בתוספת קדושה וקביעת עתים לתורה ועשיית מצוות וחסד, ובפרט כאמור בערב שבת זו, נקבל אנו וכל בני משפחתנו את השבת כשעה קודם זמנה, כמנהגנו במשך השנים בכל ערב שבת פרשת יתרו, וכמו שדרשו חז"ל "זכור ושמור" – כי 'זכור' משמעותו היא לזכור את השבת וקיום הלכותיה, ומשמעות 'שמור' היא לחזק את הסובבים אותנו ולעמוד על משמר השבת בקרב ידידינו ובני משפחותינו.

ונישא יחדיו תפילה, כי זכות השבת, וזכות תוספת השבת, וזכות התורה – עליה קוראים אנו בשבת זו – תעמוד לנו ולכל משפחות תלמידינו, ידידינו ומקורבינו האהובים כל אחד ואחד, ושפע הברכה, ההצלחה והסיעתא דשמיא יומשכו עלינו בכפל כפליים, ושפע רב בכל העולמות.

כעתירת אוהבכם.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments