יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeדבר הרבהבבא מאיר אבוחצירא זצוק"ל

הבבא מאיר אבוחצירא זצוק"ל

לאחי ורעי האהובים והחביבים.
הנה עבר עלינו ליל הסדר בקדושה ובטהרה, ובודאי שמרגישים כולנו את השינוי בחיים מהכח של ליל הסדר.

לילה זה, זה לא עוד יום בחיים, אלא זה זמן של שינוי מוחלט בחיי האדם. והשינוי הזה צריכים להיות ערניים להרגיש אותו, משום שהרבה פעמים עובר על האדם שינוי, אבל האדם רדום, כאדם שנמצא תחת השפעת סמי הרדמה, אלא צריך האדם להיות ער להרגיש את השינוי. ועל זה נאמר: "והחי יתן אל ליבו" (קהלת ז, ב), יש חיים שנושמים, אך אינם חיים בהרגשה והתחושה הרוחנית, לכן חייבים להתעורר בליבנו ובהרגשה הרוחנית.

הנה יום זה הוא יום קדוש ביותר, ההילולא של מור זקני הקדוש רבנו מאיר אבוחצירא זצוק"ל, אשר לנו באופן אישי יש הכנעה אליו, ספגנו וקיבלנו בילדותנו כוחות והנהגות עצומות מהסבא הקדוש‏, זכינו לגדול על ברכיו, זכינו שתקופות רצופות התארח בביתנו וזכינו שכאשר רוצים להתקרב ולהתחזק ביראת שמים ולקיים את דברי חז"ל: "והיו עיניך רואות את מוריך" (ישיעהו ל ,כ), לראות את דמותו מול עינינו. מיום עומדנו על דעתנו, הדמות הקדושה, העיניים הקדושות, ההרגשה האילהית נמצאים איתנו בכל צעד ושעל. ובכל דבר אשר מחליטים בחיים, מתארים אנו לעצמנו אם הסבא הקדוש בבא מאיר היה חי והיינו שואלים אותו איך להתנהג בדבר פלוני או איך להחליט בעניין אחר, ומשתדלים לכוון את דעתנו לרצונותיו ולהנהגותיו הנעלות.

חשבנו היום בדעתנו איזה מידה מיוחדת נמצאה במר זקננו, ודאי כל המידות היו נעלות, אך אחת המידות המיוחדות זה מידת השלמות, אצל מר זקננו הכל היה מושלם, לא היה שום עניין למחצה ולשליש ולרביע, כל דבר היה מושלם ביותר בלי קיצורי דרך, הכל המושלם ביותר. 

וזוכרים אנו מעשה פעוט אשר מלמד הרבה: כשהיינו ילדים קטנים, היינו צריכים לעבור ניתוח מסובך, רופא אחד אמר לעשות בשתי שלבים, ורופא שני אמר לעשות הכל יחד. נכנסו מר אבי שיחי' ומרת אמי שתחי' לסבא הקדוש ואנחנו יחד איתם ושאלו אותו: כך אומרים הרופאים – אחד אומר בשלבים ואחד אומר הכל, מה לעשות? ומיד הסבא הקדוש דפק על השולחן ואמר: הכל או כלום, אין חצאי דברים. תפוח או פרי אשר אינם מושלמים ויש בהם אפילו פגם קטן – הריקבון נתפס בהם מהר, אין חצאים בחיים, יש שלמות.

וכשנתבונן באחד הדברים שהיו מיוחדים אצלו – זה קדושת העיניים, זה היה מהמעלות הרמות ומהמידות המיוחדות שהיו אצל מור זקננו, והיה חוזר ואומר לכל מי שנכנס אצלו: אנשים מחפשים קמעות וסגולות, אפשר לקצר את כל הדרך של החיפוש אחרי הקמעות והסגולות – בקדושת העיניים, אבל היה מדגיש – בלי הנחות, שתיים עשרה ועוד שתיים עשרה זה לא עשרים וארבע שלמים, צריך שמירה בשלמות ולא בחתיכות. 

וכך מצאנו בשלמות של מור זקני בעניין הזקן שלא לגעת בו, והיה מקפיד ששערה לא תרד מזקנו. וזוכרים אנו שבאחד הימים שהספר הקבוע שהיה מספר אותו בזהירות, טעה ואולי שערה מזקנו נתלשה, עמד והצטער צער עצום עד שחיפשו כולם ומצאו את השערה, ושמר אותה מור זקני בצער גדול. כמה שערות יורדים לאדם ברצון או בשוגג או במזיד ולא שם את ליבו על זה, אבל אצל מור זקננו הכל בשלמות גדולה ועל שערה אחת הצטער צער גדול מאוד.

‏ותמיד היה מקפיד ואומר: אם עשית דבר בשלמות, גם אם אתה לא רואה את התוצאה היום, אם זה מושלם, יבוא יום ותראה את התוצאות.

וידוע המעשה ביום פטירתו של מור זקני, כשהכניסו את גופו הטהור, שהיה מדוכא ביסורים וחולאים, לעשות בו את כל ענייני הטהרה, פתאום יצאו וביקשו אדם אשר מעולם לא נגע בזקנו, שהוא יעשה את הטהרה לצדיק, ולא מצאו. פתאום אדם מהדרום בשם רבי חיין קם ואמר – אני מעולם לא נגעתי בזקני, נכנס ועשה את הטהרה. ‏וכשסיים סיפר רבי חיין כי הוא היה תלמיד במרוקו בישיבה של באבא מאיר זצוק"ל וזקנו גדל לא בצורה מסודרת והיו נערים שהיו צוחקים מזקנו, ונכנס בצער לבאבא מאיר זצוק"ל והצטער בפניו על זה שזקנו לא מסודר וביקש רשות להוריד את זקנו, אמר לו באבא מאיר זצוק"ל: לא תיגע בזקנך ויבוא יום שתצטרך את הזקן הזה. ואותו רבי חיין עשה כדברי רבו ולא נגע בזקנו, והנה עברו עשרות שנים, עלה רבי חיין ממרוקו לארץ ורוב חייו עברו ולא הבין מה היו דברי רבו על הזקן, והנה אחרי שסיים לעשות את הטהרה בגופו הקדוש של באבא מאיר הבין את דברי הבאבא מאיר זצוק"ל. ולא רק לזה זכה, לאחר כתשעה חודשים נפטר רבנו הקדוש באבא סאלי זצוק"ל וגם שם בזמן הטהרה חיפשו מי לא נגע בזקנו, ומצאו עומד שם את רבי חיין, וכך זכה לעשות את הטהרה לשתי אבירי עולם.

תעשה דבר בשלמות, תחכה, גם אם עוברים הימים, בסוף תראה את ישועת ה'. "השלך על ה'" אבל בשלמות ואז תראה את כל הדברים בעיתו ובזמנו מסתדרים דבר דבור על אופניו.

מבקשים אנו ממור זקננו הקדוש, שהיום זה יום שאורו חזק וכוחו רם ונשמתו מטיילת בין העולם הזה לעולם הבא, לעלות לפני בורא עולם להיות מליצת יושר עלינו שניוושע וניגאל גאולת עולמים, ועל כל קהילתנו שיפתחו לכולם את השערים וכל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תרשיעי זאת נחלת עבדי ה'.

וידינו תהיה על העליונה ונזכה לראות תשועת עולמים ונזכה לראות "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות”.

וזכות מור זקננו תגן בעד כולנו אמן.
           

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments