יום שני, יוני 24, 2024
Homeדבר הרבדבר תורה יומי - סגולת שבת

דבר תורה יומי – סגולת שבת

לאחיי ורעיי האהובים והחביבים, אנא ה' תשמרם ומכל צרה תצילם.

נכנסים אנו לשבת קודש וידוע, שסוגולות יום השבת גדולים ונצורים ושבת היא מלזעוק וישועה ורפואה קרובה לבוא. משתדלים אנו להימנע מלשתף, את אחיי ורעיי את אשר עובר על נפשי, אך עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע.
ידועה סגולה גדולה ובדוקה, להקפיד בשבת קודש לקרוא את שיר השירים והזוהר הקדוש הרחיב ואמר, שכל מי שאומר שיר השירים בכוונה, בדיקדוק אותיות שלא בולע מילים, ניצל מדינה של גהנום. וכן הרחיבו חכמנו ואמרו, שמי שזקוק לרפואה, יקפיד באמירת שיר השירים.
וכן אמר רבי עקיבא, לא היה העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים.
ומבקשים אנו מאוהביי וחביביי, להשתדל בכל שבת קודש, מהשבת הבאה עלינו לטובה, להקפיד בשבת באמירת שיר השירים בשולחן שבת ולכוון בעדי, לבריאות איתנה ולישועה קרובה.
שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא.
ובעה נזכה בקרוב לישועות גדולות.
שבת שלום באהבה מרובה.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments