יום ראשון, יוני 23, 2024
Homeדבר הרבפרשת מטות - לקבל החלטות מכוח חכמים

פרשת מטות – לקבל החלטות מכוח חכמים

מתוך דבר תורה שכבוד הרב אמר הבוקר לכמה מקורבים:
לאחיי ורעיי האהובים והחביבים, ה' עליהם יחיו.
מובא בפרשת השבוע (מטות) "ויקחו את כל השלל ואת כל המלקוח ויבאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל עדת בני ישראל".
צריך האדם ללמוד יסוד גדול, שבכל מעלה שנמצא ובכל מצב אשר נמצא בחייו, לא יעשה דבר בלי לבקש רשות מגדולים ממנו וכל החלטה אשר מקבל בחייו תהיה עם רשות דעת תורה, או רשות מגדולים ממנו. וכאשר האדם דבוק בגדולים ממנו ובדעת תורה, חזקה שלא יצא כישלון או נזק מתחת ידו. וגם אם מרגיש ורואה האדם זמנים סוערים, אל יתרגש מכל רוח שבאה לעולם, ידבוק בתורה ובמצוות ובמעשים טובים ואז יהיה כעץ שתול על פלגי מים.
ומצאנו אצל יעקב אבינו כשהיה בבית לבן היה משתוקק בכל רגע לסיים את התיקון שלו שם ולחזור לבית מגורי אביו לארץ כנען, אך עם כל הרצונות והשאיפות של יעקב אבינו לא עשה כלום עד אשר ביקש רשות. 
וכן נח אשר היה בתיבה י"ב חודש וכדברי חז"ל: נח סבל סבל גדול בתיבה וכדברי רבי יודן שאם היה בתיבה היה שובר אותה ויוצא מהצער שנח עבר בפנים, אך נח עם כל הצער שהיה לו בתיבה לא יצא עד אשר ביקש רשות לצאת. 
וכך מצאנו אצל משה רבנו כשהיה במדין אצל יתרו חותנו והקב"ה ציווה אותו לחזור לארץ מצרים לגאול את בני ישראל, משה רבנו לא חזר עד אשר הלך ליתרו לבקש רשות לחזור לארץ מצרים. 
וכך מצאנו אצל חנניה מישאל ועזריה, שזרקו אותם לכבשן האש ונעשה להם נס ולא נשרפו, ביקש נבוכדנצר שיצאו, ענו ואמרו לו: נכנסנו ברשות נצא ברשות ועד שלא נדע מהשמים שרוצים שנצא, לא נצא.
וזה יסוד גדול בחיינו, כל החלטה שהאדם צריך לעשות חייב רשות מגדולים ממנו או סימן מהשמים וכאשר האדם פועל על פי רצון ה' על דעת, דעת תורה ועל פי יסודות שקבעו לנו חכמי הדורות איך לבחון ואיך לקרוא ולהסביר מצב נתון, אז ודאי רצון יראיו יעשה וידו תהיה על העליונה.
הנה ימים אלו, ימי בין המצרים וחייבים להרבות בהם ברחמי שמים ולמתק הדינים ולהרבות בתורה ומעשים טובים וידוע שלא חרב בית המקדש אלא על שנאת חינם ויבנה כך על אהבת חינם.
אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה'. לא נירא ולא נחת ה' עמנו בכל אשר נלך.
ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments