יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeדבר הרבדבר תורה יומי - כוחה של תפילה

דבר תורה יומי – כוחה של תפילה

"אריה שאג מי לא יראה״ 
אחד מתלמידי החוזה מלובלין, היה סמוך על שולחן חמיו, אשר היה אף הוא בעל מעלות נעלות ובעל דבקות גדולה בה׳ והשתבח במידת חסד מרובה.  והנה, באחד הימים, הוא רואה, תלמיד החוזה מלובלין, שחמיו הפסיק להתפלל; חיכה יום ועוד יום, אולי יתעשת ויחזור בו, אבל עוברים הימים ודבר זה נהיה קבע ודרך חיים, שהחם לא מתפלל. בצער גדול וביגון, הלך תלמיד החוזה לרבו וסיפר לו, בלב שבור על החם המיוחד והנעלה במידות, שהפסיק להתפלל קרא החוזה מלובלין לחם, ושאל אותו מדוע הפסקת מלהתפלל? התפרץ החם בבכי מר והתחיל לספר לחוזה את מר ליבו,  כל חיי שהתפללתי הרגשתי חיות ודבקות ושמחה רבה בתפילה והנה תקופה שמתפלל איני מרגיש מאומה ולכן, החלטתי להפסיק להתפלל. עמד החוזה מלובלין וצעק ואמר לו: דע לך יסוד גדול התפילות והדביקות בהם, הם כמו מספרים שהדבקות גדולה וחזקה, המספר גבוהה, וכשאדם מתפלל ואינו מרגיש מאומה, התפילה הזו נחשבת ומסומנת כאפס ובכדי לרשום מספר גדול, צריך הרבה אפסים ודע, גם כאשר מרגיש האדם שהתפילה מתה משמחה והדבקות היא כאפס, המצטבר להרבה מספרים, או להרבה אפסים וכך הסכום גדול ביותר ולכן, גם כשמתפלל ומרגיש ריקנות בתפילה, אותה תפילה מצטברת ומתחברת למספר גדול עם הרבה אפסים והרבה מספרים ולכן, אל תשפוט את התפילה מההרגשה שבליבך, אלא תשתדל בכל כוחך והאחרית והסוף, מספרם גבוהה וגדול ביותר.
והנה יסוד זה, של החוזה מלובלין, עצום ביותר לחיינו כמה זמנים וימים, היאוש והצער הוא מנת חלקינו והנפש צוללת במצולות היאוש וההרגשה שכל מה שעושים אין טעם ואין תכלית, כך עצת היצר. נדע בנפשנו, שכל תפילה וכל מצווה, אשר עשינו, אפילו שלא הרגשנו בה חיות, היא כספרת אפס, המתחברת להרבה ספרות, שהסכום יוצא גדול ביותר ולכן, בימים אלו, ימי הרחמים והסליחות, נשתדל ביותר בכל תפיחה ובכל מצווה, ולא נשפוט ונמדוד ונשקול אותה במאזני הרגשה הפנימית שלנו, אלא ״אשלח אל ה״ ״ותמים תהיה עם ה׳ אלוקיך״
הנה, אחד מתלמידינו האהובים והחביבים, שאל אותנו בשבוע שחלף שיש לאדם צרה או בעיה ומתפלל לקב״ה, מה התפילה הזו עושה, האם משנה את רצון ה׳ שגזר את הגזירה, או מה עושה התפילה? והנה תרצנו והבאנו את בעל ספר העיקרים, חקר רבי יוסף אלבו את השאלה הזו ומסקנתו היא: כאשר יש לאדם צרה או בעיה, התפילה לא משנה את רצון ה׳, אלא התפילה משנה את האדם וכשאדם משתנה על ידי התפילה, הוא מתעלה ומגיע מכוחה של התפילה למקומות אחרים, אין מקום לגזירה שניגזרה לחול ולהיות עליו, משום שאדם אחרי התפילה, הוא אדם אחר ועלה למדרגה חדשה, שעליה אין גזירה. והקשה עליו מהר״י בן חביב: כל זה מובן באדם שמתפלל על עצמו, שנהיה עולם אחר ובעל מדרגה אחרת, אבל מה יהיה אם אדם שנגזרה עליו גזירה והוא לא התפלל, אלא, מישהו אחר התפלל עליו, האם גם עליו יחול מה שאמרנו לעיל, שהתפילה משנה את מעלת האדם? ותירצו וחידשו רבותינו יסוד גדול, שכן אפילו אם אדם לא התפלל ואחרים התפללו עבורו, מרימים ומעלים את האדם למקומות אחרים ונהיה מציאות שבמקום החדש, אחרי התפילה שאחרים התפללו על האדם, אין מקום לגזירה לחול עליו יותר, משום שהאדם נהיה בריאה חדשה והוא במדרגה שונה לחלוטין ועל זה נאמר ״משפטי ה׳ אמת צדקו יחדיו״
והנה, נשים מול ענינו, שכל תפילה אשר אנו מתפללים ומבקשים מעומקה דליבא על עצמנו או על האחרים, שמה אותנו ואת האחרים בעולם אחר, במציאות אחרת והאדם נהיה כבריאה חדשה ולכן, נדע לנצל את הימים האלו לשים את עצמינו במקומות אחרים ואת אהובינו וחביבינו וכך, נגיע ליום הדין, אנשים חדשים כפי שמובא בנביא ״וקורא לך שם חדש אשר פי ה׳ יקווינו״ 
השתדלו אחיי ורעיי להעתיר בעדי ולעורר רחמים בעדי.
ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום.

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments