יום שני, יוני 24, 2024
Homeדבר הרבדבר תורה יומי - את הברכה אשר תשמעון - כח השמיעה

דבר תורה יומי – את הברכה אשר תשמעון – כח השמיעה

עזרנו מעם ה' עושה שמים וארץ", לאחיי ורעיי האהובים והחביבים. 
הנה חודש אלול ממשש ובא, וכבר מרגישים בלב אימה וחרדה ‏ואימת הדין, מתחילה להיות מורגשת בנשמותינו. וכאשר מתעורר בליבנו הרהורי החרטה, שואלים אנו את נפשנו, מה הסגולות ומה הקבלות ואיזה דרך בה ישכון אור להינצל מהימים הנוראים ולצאת לטובה ולברכה ולשנה טובה ומבורכת?
הנה האריכו והרחיבו רבותינו הקדמונים, אך חשבנו לעורר יסוד חשוב בליבנו ובליבות אחינו היקרים, רבותינו פסקו להלכה, מי שפגע בחברו והזיק אותו בגופו יש דינים וכללים מה צריך לשלם וכמה נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת וכן, עין תחת עין, שן תחת שן וכן לכל איבר ואיבר יש מחיר כמה צריך לשלם. 
אבל חז"ל מחדשים לנו חידוש עצום, מי שחירש את חברו וגרם לו לאבד את השמיעה, נותן לו דמי כולו, את כל השווי של האדם. ושנים רבות התקשינו מדוע דווקא על נזק של חירשות, משלם דמי כולו ומה שונה נזק זה מעיוורון אשר גרם לחברו?
אלא לומדים פה יסוד גדול, שלשמיעה יש כח עצום בחיי האדם ומי שלא שומע, הנזק והצער הנגרמים לנפש חמורים וקשים. 
וכך מובא בפרשת השבוע: "את הברכה אשר תשמעון", פירוש, שבכח השמיעה מקבלים את הברכה ואת ההצלחה ואת הישועה וכאשר שומע האדם דבר, אפילו שאינו מבין את הדבר ואת המשמעויות הגנוזים בדבר, יש בשמיעה כח עצום. 
ידוע מעשה באחד מקדושי עם ישראל הבני יששכר הרב צבי הירש מדינוב, שהיה קדוש עליון, שהיה מקפיד לשבת וללמוד עם הנכד שלו ענייני קבלה עמוקים בעודו ילד רך בשנים, נכנסו תלמידיו של הבני יששכר ואמרו לו: רבנו הילד רך בשנים ומה שרבנו לומד ומלמד את הילד אינו מבין מאומה, מה תועלת יש בכך?. ענה להם הבני יששכר: אפילו שנראה עכשיו שלא מבין, הלימוד הזה נכנס עמוק בנפשו ויבוא יום, שכל אשר שומע יתעורר וירומם ויגדל ויחזק אותו ויביא אותו למדרגות נשגבות וכך התנא באבות מונה שבחם של התנאים וכשמגיע לרבי יהושע בן חנניה, משבח את אמו ונותן זכות לכל מעלתו של רבי יהושע בן חנניה על אימו ואומר רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו וסיפרו חז״ל, שאמו הייתה מקפידה הרבה לבוא לבית מדרש, כשהתלמידים ישבו ולמדו תורה ושנשאלה מדוע מקפידה לבוא ענתה ואמרה בכדי שהעובר בביטני ישמע דבר אלוקים חיים והתורה הקדושה שישמע, תשפיע עליו כשיצא לאוויר העולם. ומצאנו את האנשים שבוגרים את אזנם מלשמוע, החורבן וההרס אשר נגרם להם, איום ונורא ועל בן סורר ומורה,  אשר נאמרו כל הדברים הקשים, הכל נגרם בגלל דבר אחד, איננו שומע בקולנו, אם היה שומע בקול אביו ואמו לא היה מגיע לשפל הזה להיות בן סורר ומורה, כי מי ששומע, גם אם נופל, יש גבול לנפילה ומ שאינו שומע והולך אחרי ערלת ליבו, הנפילה והירידה אין לה גבול ואין לה מעצור. 
לכן, בימים אלו, שמחפשים סגולות וקבלות, הדבר הראשון אשר איתו נפתח את חודש הרחמים והסליחות, בשמיעה, לשמוע ולקבל, ועל ידי כח השמיעה, גם אם ברגע הראשון לא ישפיע, בהמשך, השמיעה הזאת תשפיע השפעה עצומה על הנפש. 
״ה׳ שמעתי שמעך יראתי״ נזכה בע"ה לישועה, שמחה והצלחה ישתדלו אחיי ורעיי אם משהו מתוכנו מתעורר מדברים אלו, יזכרני ויזכירני לחסד ולרחמים לפני בורא עולם ויהיו דבריי אלה אשר התחננתי, לרפואה וישועה ולהצלחה בכל הדברים. 
ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments