יום שישי, יוני 14, 2024
Homeדבר הרבגמילות חסדים הוא כח גדול להציל את האדם בכל עת

גמילות חסדים הוא כח גדול להציל את האדם בכל עת

תניא שאלו תלמידיו של רבי אלעזר מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח, אמר להם יעסוק בתורה ובגמילות חסדים (סנהדדרין צ"ח).
והנה חבלו של משיח אמרו חז"ל שאלו יהיו ימים קשים ומרים כחבלי לידה. וקשה, לימוד תורה מובן שיציל ומציל כמו שנאמר ותלמוד תורה כנגד כולם, אבל גמילות חסדים מהיכן וממתי כוחה גדול כלימוד תורה אשר יש בכוחה להגן ולהציל מחבלי משיח?.
אלא לומדים פה יסוד גדול לימים אלו ימי בין המצרים ואף לתקופה הזאת אשר כולם מודים שהיא חבלי משיח, לימוד תורה מימים ימימה הוא המגן של עם ישראל אך החידוש הוא בגמילות חסדים ומה המיוחד בגמילות חסדים?, המצוה הזאת גורמת רחמים מהשמים על האדם וכשם שהאדם מרחם כך מרחמים על האדם הזה מן השמים, אתה החסרת מעצמך ונתת לאחרים, כך גם אם לא מגיע לך ישועה והצלחה או הגנה, הקב"ה יתן וישמור ויגן ויציל אותך גם אם זה לא מגיע לך.  
ולכן הגמילות חסדים הוא הכח הגדול לעמוד ולהציל את האדם בכל עת ובכל זמן ובכל שעות ורגעים קשים. וכך בימים האלו ימי בין המצרים שקוטב מרירי נמצא, כמה שירבה האדם בגמילות חסדים ינצל מכל רע.
וכשנתבונן בגמרא במסכת בבא מציעא פ"ו, שבזכות האוכל שהאכיל אברהם אבינו את המלאכים שבאו לביתו בדמות בני אדם, זכה שהקב"ה האכיל את בניו במדבר ארבעים שנה את המן ומים. והנה כשנתבונן בני ישראל היו במדבר שש מאות אלף גברים מגיל עשרים ומעלה ואם נוסיף על זה נשים המספר כפול וכל זה רק מבן עשרים שנה, אם כן מליונים של אנשים שאוכלים ושותים במדבר ארבעים שנה כל זה בזכות ארוחה שאברהם אבינו נתן לבני אדם, שהם מלאכים, לאכול.
ופה לומדים יסוד גדול, כאשר האדם נמצא בזמן מורכב ובצער ובכל זאת לא שוכח את החלש את המסכן את מי שחסר לו ועושה איתו חסד יש לחסד הזה כח עצום כח גדול ביותר. והחסד של אברהם ביום שלישי למילתו היה חזק ביותר לעמוד 40 שנה במדבר לכל כלל עם ישראל. וכך מצאנו את הגמרא במסכת שבת קנ"ו על רבי עקיבא שהייתה לו בת וידע שהבת שלו ביום חתונתה תמות וביום החתונה כולם היו עסוקים בסעודה בשמחה גדולה ונכנס עני ושום אדם לא נתן את ליבו לעני הזה, ובתו נתנה לעני את המנה שלה ואחרי כן נכנסה לבית הכסא והוציאה סיכה מראשה ונעצה בקיר ושם היה נחש שחיכה להקישה ולהורגה והסיכה הרגה את הנחש. הנה חסד ומסירות ביום החתונה עמד והציל את ביתו של רבי עקיבא.
וזה יסוד גדול, בכל הזמנים הקשים יחד עם לימוד התורה צריכים את החסד משום שהוא מוריד רחמים מן השמים לרחם ולהושיע את האדם.
נשתדל ביותר בימים אלו להרבות בחסד "ונתתי לך רחמים וריחמתיך". ונזכה להתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות וגאולה שלמה בקרוב ממש.
 
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments