יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeמאמריםגאולה כללית ופרטית

גאולה כללית ופרטית

 בזמן הבעל שם טוב, גזרו גזרות קשות על עם ישראל והייתה תקופה קשה ביותר, הבעל שם טוב, אשר כאבם של עם ישראל כאב לו ביותר, יצא ליער ובמקום מסויים עמד והתפלל בכל כוחו תפילה חזקה להצלת ולהצלחת עם ישראל. ומכח תפילתו אש גדול וכח ירד לעולם וכל צרותם של עם ישראל נפתרו על הצד הטוב ביותר.

עברו שנים, הבעל שם טוב כבר נפטר, ושוב היה זמן קשה ביותר על עם ישראל. הלכו לתלמידו וממשיך דרכו של הבעל שם טוב, המגיד הגדול ממזריטש, וסיפרו ואמרו לו את כל הצער אשר עם ישראל נמצאים בו. בצר לו המגיד ממזריטש יצא לאותו יער אשר שנים לפני כן הבעל שם טוב עמד והתפלל בו ובאותו מקום התפלל את אותה תפילה אשר התפלל הבעל שם טוב, אך המגיד אמר לתלמידיו: את הייחודים והכוונות של הבעל שם טוב איני יודע לכוון ואת האש אשר הדליק איני יודע, אך בזכות המקום ביער ששם התפלל הבעל שם טוב והתפילה המסויימת הזאת, אשר אותה התפלל הבעל שם טוב, שה' יושיע כמו בזמן הבעל שם טוב. וכך היה והבעיה נפתרה.

שוב עברו שנים, המגיד ממזריטש נפטר כבר לפני זמן ושוב הייתה בעיה קשה לעם ישראל, הלכו לרב מססוב שהיה קדוש עליון ונורא וביקשו ממנו ישועה בצרה הקשה אשר נמצאים עם ישראל. הלך הרב מססוב ליער למקום אשר שם התפלל המגיד ממזריטש, אשר הראשון אשר התפלל שם היה רבנו הבעל שם טוב ואמר: "ריבונו של עולם אני לא יודע את התפילה של הבעל שם טוב ושל המגיד, וכן אני ודאי לא הגעתי לכוון את הכוונות אשר הבעל שם טוב כיוון, רק דבר אחד אני מכיר פה, את היער הזה ואת המקום אשר אבותינו עמדו והתפללו בשעת צרה ולכן אני עומד פה ומבקש מהקב"ה בזכות שאני עומד במקום הזה שהבעיות של עם ישראל יפתרו ויסתדרו". לא עבר זמן וכל הבעיות של עם ישראל הסתדרו.

עברו עשרות שנים ושוב הייתה עת צרה גדולה לבני ישראל, הלכו לרבי ישראל מרוז'ין וביקשו ממנו ישועה שיעתיר בעד עם ישראל השרויים בצרה ומצוקה, עמד רבי ישראל מרוז'ין ואמר: "ריבונו של עולם אני לא יודע את כוונות הבעל שם טוב ולא את התפילה אשר הוא התפלל ורבנו המגיד ממזריטש ולא את המקום ביער אשר גם הרב מססוב ידע, אלא אני רק מכיר את הסיפור הזה ואני מספר אותו ובכח הסיפור הזה תושיע ותרחם על עם ישראל מהצרה הקשה אשר נמצאים בה", ומיד ישועה משמים ירדה וכל הבעיות והצרות הסתדרו לעם ישראל.

אנו בדור אשר מלא בהרבה עניינים הנראים גדולים וחשובים אך ממש ריק מתוכן אשר אין בו כוונה ולא תפילה אמיתית ואף לא יודעים היכן לעמוד ולעורר רחמים על עם ישראל ומה שנותר לנו בזמן הזה של פרשיות הגאולה של עם ישראל ממצרים ונתינת התורה, שהקריאה תעורר את הזמן וידמיין בנפשו את כל השיעבוד אשר אבותינו עברו במצרים ויצייר את צרותיו ובעיותיו והקשיים אשר היה חווה וכך הגאולה הכללית והפרטית שלו תתקרב ותבוא.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments