יום ראשון, מאי 26, 2024
Homeהלכותברכת האילנות

ברכת האילנות

נביא כאן בקצרה את דיני ברכת האילנות. ריכזנו את ההלכות וקיצרנו אותם על מנת שיהיה נוח וקל להבין. ההלכות נלקחו מהספר "חזון עובדיה" של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל.

א. אדם הרואה עצים שמוציאים פרחים בימי חודש ניסן מברך את ברכת האילנות. ועצים אלו חייב שיהיו עצי פרי (אך שעדיין לא הוציאו פירות, שאם הוציאו פירות כבר אי אפשר לברך עליהם), שאם הם עצי סרק אין לברך עליהם. ואם בירך בטעות לא יחזור לברך על עצי פרי.

ב. פעם אחת בשנה אדם מברך, גברים ונשים, ביום או בלילה (אפילו לאור החשמל), את ברכת האילנות. ברכה זו תקנו חכמים בכדי לשבח את הקב"ה שהפריח שוב את העצים שייבשו במהלך החורף. ברכת האילנות היא "ברוך אתה ה', אלקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות, ואילנות טובות, ליהנות בהם בני אדם".

ג. עדיף לברך על אעצים שנטועים מחוץ לעיר. אך אם הדבר טירחה, או אם זה ביטול תורה, עדיף בתוך העיר.

ד. מה טוב שיהיו עשרה יחד בברכת האילנות, אחד מברך בקול והשאר בלחש. ואם היו עשרה אומרים אחרי הברכה את המזמור בתהלים "מזמור בשוב ה' את שיבת ציון…" ו"מזמור הללויה הללו את ה' מן השמים…", ואח"כ יאמרו קדיש יהא שלמא.

ה. הברכה היא דווקא שרואה שני אילנות ויותר, ואפשר שיהיו מאותו מין פרי, ולא חייב של כמה מינים. ואם יש אפשרות לברך על אילנות מכמה סוגים, שכל אחד מוציא פירות אחרים, הרי זה משובח.

ו. לא יברך אדם על עצים של פירות מורכבים, ואם בירך בטעות יצא ידי חובה.

ז. אפשר לברך לכתחילה על עצים שהם בתוך שלש שנים מנטיעתם (עצי ערלה).

ח. לכתחילה עדיף לברך ברכת האילנות ביום חול, אך מותר לברך גם בשבת וביום טוב, ולא חוששים שמא יתלוש.

ט. זריזים מקדימים למצוות, ולכן ראוי לברך בתחילת חודש ניסן כמה שאפשר. אם לא בירך בתחילת החודש יכול לברך במהלך כל חודש ניסן. לכתחילה לא יקדים לברך בחודש אדר, אך אם לא התאפשר לו בניסן יכול לברך גם באייר, כל עוד רואה את העצים בפריחתם ובלי פירותיהם. אך אם אדם נמצא במקום שזמן פריחת האילנות היא לא בניסן יברך בזמן פריחתם, שניסן הוא דווקא ברוב המקומות, שמן פריחת העצים היא ניסן, הוא חודש האביב.

י. אם לא בירך וכבר גדלו הפירות לגמרי, לא יברך כלל. אך אם יש עדיין פרחים והפירות רק החלו לצאת עדיין יכול לברך. אם נשרו הפרחים לגמרי, אפילו אין עליו פירות שראויים לאכילה, לא יברך ברכה זו.

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments