יום שני, יוני 24, 2024
Homeדבר הרבבניה והכנה נפשית לעלות במעלות

בניה והכנה נפשית לעלות במעלות

מסופר על רבנו הקדוש מלובלין זצוק"ל, שפעם אחת היה בליל שבת מסוגר בחדרו, קודם קידוש, פתאום פתח החוזה מלובלין את הדלת והבית היה מלא באדמ״ורים וזקנים מגדולי תלמידיו וכולם מלובשים בהידור גדול. ופנה החוזה מלובלין אליהם ואמר: כתוב בתורה (דברים ז') "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו".

ומובא בתרגום ומשלם לשונאיו עומדין טבון ד' אנון עבדין דא עלמא כדי להאבידן מעלמא דאתי.
ואמר להם החוזה מלובלין: אם כן שואל אני אתכם, אם הרשע להוט אחר תאוות הממון, שפיר משלמים לו בממון הרבה ואם הרשע להוט אחרי תאוות הכבוד, נותנים לו כבוד הרבה, אבל אם הרשע אינו אוהב, לא כבוד ולא ממון, אלא אוהב מדרגות, או אוהב להיות רבי, במה הם משלמים לו? ואמר החוזה מלובלין: מי שאוהב להיות רבי, נותנים לו מן השמים להיות רבי ומי שאוהב מדרגות, נותנים לו מדרגות בכדי להאבידו מעלמא דאתי חס ושלום. ותיכף סגר את הדלת‏.
והנה מדברי החוזה מלובלין לומדים יסוד גדול, שיש אדם שיש לו תאוות הממון ויש אדם שיש לו תאווה של גאוה, אבל יש אדם שיש לו תאוה להשיג מדרגות גדולות, או להיות רבי ובאמת המדרגות האלה לא מגיעות לו ומתי שזוכה במדרגות הגבוהות שלא מגיעות לו, חורבן גדול והרס עצום נגרם לנשמתו, כי אדם שמשיג השגה שהנפש שלו לא בנויה להשיג את אותה השגה, ההרס שנגרם לו והצרה והבעיה שמתפחת לו ברבות הימים, חמורה וקשה ביותר.
ועל זה אפשר לבאר ולומר: עושר שמור לבעליו לרעה, מה פרוש עושר שמור לבעליו לרעה? כאשר אדם יש לו עושר והוא רק בעלים של העושר והעושר לא צמח וגדל ונהיה חלק ממנו, אלא רק יש לו בעלות על העושר, בבחינת אדם שהשיג דבר שלא חלק ממנו, אותו עושר שמור לאותו אדם שמחזיק אותו לרעה.
וגם בעבודת ה', כשאדם משיג השגה שרק השתוקק אליה אבל לא בנה את עצמו להשיג אותה, הנזק והחורבן הוא חמור ביותר. ועל זה התנא אומר: "כל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת".
ולכן, ישתדל האדם, שכל מדרגה ומעלה שהשיג תהיה בנויה ושלמה לנפש שלו ולא נמצאת אצלו בלי בניה והכנה נפשית בתוכו.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments