יום שלישי, מאי 21, 2024
Homeדבר הרבביטחון ואמונה בהקב"ה

ביטחון ואמונה בהקב"ה

"וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה' ".
ימים אלו הם ימים של התבוננות והתכנסות עצמית לפשפש במעשינו וליישר אורחותינו. וצריכים לחזק בכל הכח את הביטחון והאמונה בהקב"ה.
וכאשר ישאל האדם מה המדרגה והבטחון אשר ישאף האדם להגיע לדרגה כזאת של בטחון, ידע האדם את אשר מובא בגמרא במסכת תענית כ"ה, על רבי חנינא בן דוסא, שבא בליל שבת לביתו וראה שהדליקו בטעות נרות שבת, במקום בשמן בחומץ והתפלל רבי חנינא: האומר לשמן שידלק יאמר לחומץ וידלק ונעשה נס והחומץ דלק עד מוצאי שבת.
והנה פה יש לימוד עצום, שאם כך נראה את החיים נזכה לישועות גדולות ולהגיע לדרגות מעל הטבע, כשרואים נר דולק לא לחשוב הוא דולק כי שמן מדליק אותו ויש טמיתבע שעומד אחרי הנר הדולק, אלא כשרואים נר דולק נדע שיש משהו שאומר לו לדלוק, לא שמן ולא טבע, אלא האומר לשמן שידלק זה הקב"ה שאומר לו לדלוק. כאשר כך מסתכלים על החיים שיש אלוקים אחרי כל תזוזה ואחרי כל משהו שזז זה אמונה עצומה, כשרואים מכונית נוסעת זה לא הנהג שנוהג בה ולא הדלק שמניע אותה אלא האומר לשמן שידלק זה האלוקים שאומר לה לנסוע. זה אמונה אמיתית וביטחון שיהודי חייב להשתדל להגיע לראות כך את החיים.
"אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא אתה בראת אתה יצרת", החיים שחיים אנו הם לא דבר מובן מאליו, אלא הנשמה היא גם של אלוקים וכל נשימה היא נס, כל רגע יש אלוקים שאומר לשמן שידלק.
וכך האמונה של האדם על העולם צריכה להיות, העולם קיים ורואים את הכל נע כדרך טבע, יום ולילה שמש זורחת, גשם יורד, אך יש אלוקים שמחזיק את הדבר הזה והאמונה צריכה להיות שכל רגע ורגע הוא מחזיק את זה ולא שברא את העולם כאדם שהדליק מכונה ונותן לה לפעול לבד, אלא הנס הוא כל רגע ורגע, אלוקים מחייה את העולם כל רגע שעובר בלי זה העולם לא יתקיים רגע אחד כמו אדם שלא יכול לחיות בלי לנשום.
וכאשר מגיע האדם לאמונה כזאת הקב"ה נותן לאדם כוחות חזקים ביותר והאדם רואה ישועות בכל ענייניו ומגיע להשגות עצומות.
הקב"ה יושיע את עם ישראל ונזכה לעבור התקופה הזו במיתוק הדינים.
ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments