יום ראשון, מאי 26, 2024
Homeדבר הרבכוח זכות אבות

כוח זכות אבות

חזון יאשיהו – א׳ בשבט תשע״ו

בזכות נשים צדקניות נגאלו בני ישראל מארץ מצרים. הגמרא מביאה מחלוקת האם תמה זכות אבות, או לא? ואם תמה, מתי תמה זכות אבות?
רב אומר: מימות הושע בן בארי, שמואל אומר: מימי חזאל, רבי יהושוע בן לוי אומר: מימי אליהו ותוספות שם כותבים: אמר רבנו תם זכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמה ותוספות ממשיך ומבאר, האם לרשעים תמה ולצדיקים לא תמה. והנה, הסוגיה של זכות אבות, מה כוחה והאם תמה או לא, ארוכה ומורכבת, אך חשבנו להקשות ולהבין איזה הווה אמינא יש לחשוב, שאפשר לשרוד ולהתקיים בדורות הללו, דורות הגלות, דורות של יסורי הנפש והגוף, דורות שבכל רגע, גזרות קשות יכולות להופיע אצל כל אדם בעם ישראל, בלי להתכונן ובלי הווה אמינא של מחשבה שכאלה צרות ויסורים יכולים לבוא על האדם, איך אפשר לשרוד ולהתקיים בלי זכות אבות. ואפשר לבאר ולומר, על פי האמור בתורת כהנים (ויקרא כו מב): ״וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור.״ 
אין לי אלא אבות, אמהות מניין? תלמוד לומר: ׳את׳ ואין ׳אתים׳ אלא אמהות, שנאמר שם קברו את אברהם ואת שרה אישתו. והנה, על פי דברי התורת כוהנים בשעות הקשות של הגלות, הכוח שעומד עם בני ישראל, זה כל האמהות הקדושות. וכך מצאנו בנס חנוכה, בשעה קשה לעם ישראל, השליח מהקב״ה להביא את הגאולה, היתה יהודית ובפורים, אסתר והנה בזמן הגלות, בכוח האמהות ובכוח נשים צדקניות נושעים בני ישראל.
וכך מובא בגמרא (ראש השנה יא): קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות ׳מדלג על ההרים׳ – זכות אבות, ׳מקפץ על הגבעות׳ –  בזכות אמהות ע״כ. הנה, מוצאים שכמו שיש ברית, בזכות אבות, כך יש ברית בזכות אמהות והיא עומדת לעם ישראל, כאשר אינם ראויים לזכות אבות. וכך מצאנו בגלות מצרים, אשר היא הגלות הקשה ביותר: וילך איש מבית לוי (שמות ב) להיכן הלך אמר רב יהודה בן זיבנא: שהלך בעצת בתו. 
תנא עמרם גדול הדור היה. וכאשר פרעה גזר, כל הבן הילוד ליאור תשליכהו, אמר עמרם, לשווא אנו עמלים, עמד וגירש את אישתו עמדו כולם וגירשו את נשותיהם. אמרה לו בתו: אבא קשה גזירתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות. פרעה לא גזר, אלא בעולם הזה ואתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא, פרעה הרשע ספק מתקיימת גזרתו ספק לא, אתה צדיק, וודאי שגזרתם מתקיימת. עמד והחזיר את אישתו עמדו כולם והחזירו נשותיהם (סוטה יב) 
והנה מוצאים, שבגלות מצרים, היתה סכנה יותר גדולה, הגרושין של עמרם עם יוכבד אישתו, ובזכות מי התבטלה גזרה זו, בזכות נשים צדקניות, מרים הנביאה וכן מסירות הנפש של המיילדות. 
הנה לומדים פה יסוד גדול, כשיהודי נמצא בצרה ובמצוקה ובזמן הגלויות הקשות וכשמרגיש האדם, שרחוק הוא מזכות האבות הקדושים, יעורר רחמים של האמהות הקדושות. ולכן כאשר יוסף הצדיק הורד למצרים, בכה על קבר רחל. ורחל אימנו, היא הבוכה והמעתירה על עם ישראל, בזמן הגלות ״קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה״

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments