יום חמישי, מאי 30, 2024
Homeמאמריםאפשר עוד לתקן

אפשר עוד לתקן

מעשה בצדיק גדול אשר הסתובב בעיר בשעה מאוחרת בלילה ופתאום מבחין שבביתו של הסנדלר האור עוד דולק, תמה הרב: מדוע הסנדלר עוד ער?, הרי עבודתו קשה ופרנסתו דחוקה ומקפיד כל בקר לקום מוקדם למלאכתו ומדוע הלילה הוא עוד ער?. התקרב הרב לביתו של הסנדלר וניסה לשמוע מבחוץ מה קרה, האם ח"ו קרה איזה מקרה שצריך עזרה בביתו של הסנדלר, אך הוא שומע את קולו של הפטיש ומבין שהסנדלר עדיין עובד. התקרב הרב ודפק בדלת והנה הסנדלר פותח את הדלת עם פנים צוהלות, שאל אותו הרב: מדוע אתה עדיין ער ולא נכנס לישון?. ענה לו הסנדלר: "כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן".

מילים אלו נכנסו עמוק בליבו של הרב והם יסוד גדול לכל יהודי ויהודי באשר הוא, כל זמן שהנר דולק, בכל מצב שהאדם נמצא, בכל צרה, בכל שפל, אם יש עוד אור מהנר של הנשמה של היהודי אפשר לתקן ולשנות את הכל.

ישנם אנשים שכאשר רואים שלא הצליחו בעבודתם או בכל דבר אשר פועלים או עושים מיד מתיאשים ונכנעים ונופלים למצולות היאוש ובאור שנשאר מן הנר, במקום לנצל אותו ולקום ולבנות שנית את הכל חזרה ויותר ממה שהיה, יושבים לאורו של הנר ומתחזקים יותר ביאוש ובשיברון הלב וזה לא דרך של יהודי. דרך של יהודי, כל רגע שעוד אפשר תלחם לשנות את הכל, "אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם אל יתייאש מן הרחמים", ברגע אחד הכל יכול להתהפך לטובה ולברכה.

ימים אלה הם ימים של ספירת העומר ואמרו חז"ל: עשרים וארבע אלף תלמידים היו לרבי עקיבא וכולם מתו, נשארו ארבע, רבי עקיבא שהיה בסוף ימיו לא התייאש אלא עמד ונלחם והקים את התורה שוב והחזיר את כל מה שבנה בחייו ויותר מכך.

והנה היום זה יום פסח שני ומפסח שני אפשר ללמוד מוסר גדול, בני ישראל יוצאים ממצרים וזוכים להקריב את הפסח, אך יש כאלו שלא זכו להקריב מפני שפסח צריכים להיות טהורים והם אינם טהורים, מצטערים אותם אנשים ובאים לפני משה ומבקשים, מדוע אנו לא נזכה להקריב קרבן פסח?!. ואז נותן הקב"ה עוז הזדמנות, מי שלא זכה להקריב את הפסח, יש פסח שני.

ומפה לומדים כמה דברים חשובים לנפש האדם. גם אם הפסדת פעם אחת אל תתייאש, תלחם בכל כוחך ובסוף תצליח וגם אם אתה חושב שאתה לבד, רק בודדים היו אלו שלא הקריבו את הפסח, עמדו במסירות ובצער על רצונם שגם הם יזכו להקריב את הפסח והקב"ה משנה עיתים ומחליף את הזמנים ונותן ציווי חדש לדורות: מי שלא זכה להקריב את הפסח בחג יש חג שני לתקן ולהספיק להשלים את המצוה החשובה הזאת, מצוות קרבן החג.

נחזק בנפשנו לא להרפות וכל זמן שהנר דולק אפשר לתקן ולשנות כל דבר ולהשיג לנו ולדורות הבאים גם אם נראה שזה דבר מעל הטבע.

אך קשה לנו, מדוע רק בקרבן פסח נתן הקב"ה אפשרות לפסח שנילהקריב, מדוע לא נתן גם בראש השנה, מי שלא זכה לשמוע קול שופר ביום ראש השנה יוכל לשמוע שופר חודש אחרי כן וכן בסוכה, מדוע אין סוכות קטן כפי שיש פסח קטן ?

אלא אפשר לבאר ולאמר: פסח מסמן על היסוד של עם ישראל, זכר ליציאת מצרים, זה חג של אמונה בה' וכח האמונה צריך להיות מושרש בכל יהודי ומכח האמונה אפשר להשיג ולהוושע מכל צרה.

הקב"ה יתן בליבנו כח לחזק האמונה והביטחון בה' לעמוד ולבנות ולחזק ונדע שאנו בדור אשר הוא דור של אחרית הימים לפני ביאת המשיח ואנו עומדים בניסיונות אשר שום דור לא עמד בהם, הניסיונות שונים ומשונים. ונשתדל לשמור עצמנו להיות במקום ובצד הנכון ולא ליפול לעצת היצר ובכח יום קדוש זה, אשר מסמן על תיקון ושאפשר לתקן בכל עת וזמן. נשתדל לתקן כל אחד כל אשר חושב בנפשו שקלקל משום שמשמים נכנס ביום זה כח של תיקון.

ובזכות התנא הגדול רבי מאיר בעל הנס, אשר קידשו את היום הזה אשר הוא לזכרו, יעורר רחמים עלינו בשמים ונזכה לישועה "אלהא דמאיר עננו". ונשתדל כל אחד מאיתנו להקדיש סכום של כסף ולאמר: "שמן למאור לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס". וישתדלו לבקש בעדי ובעד הישיבה הקדושה שובה ישראל.

ונזכה כולנו לראות בישועת ה' בקרוב ממש.

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments