יום שישי, יוני 21, 2024
Homeמאמריםהרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת פנחס – תשע”ה

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת פנחס – תשע”ה

פרשת פנחס

א. רבנו הבעל שם טוב מלמד אותנו דבר גדול, אדם שקשה לו לקיים מצווה מסויימת ומרגיש התנגדות ויצרים גדולים לקיים את המצווה, סגולה להקל ולהכניע את היצר הרע – יאמר שם המצווה לפני שמתחיל לקיימה, וכן את הפסוק שבו היא נאמרה בתורה, וכן את הדינים ואת ההלכות שנאמרו באותה מצווה – וכך ינצח את יצרו. ועל פי זה יובן מעשה פנחס, כאשר זמרי בן סלוא חטא עם כזבי בת צור, היה בלבול גדול בעם ישראל, איך נשיא שבט שמעון עושה מעשה חמור וקשה כזה. כל עם ישראל בכו, והתרגום מתרגם שהם קראו קריאת שמע, שזה יסוד של מסירות נפש לעורר בליבם כח לעמוד נגד יצר הרע. ולכן פנחס לקח רומח אותיות רמ"ח כנגד רמ"ח תיבות שבקריאת שמע, שיוכל לעורר בנפשו כח למסור נפש על קידוש ה'.

ב. צריך לדעת יסוד גדול, כלפי חוץ חייב לעמוד ולצעוק ולהוכיח כפי שעשה פנחס, אשר נאמר עליו בתהילים (קו, ל) "ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה" והגמרא במסכת סנהדרין (מד.) דרשה ואמרה: ויפלל, עשה ריב עם הקב"ה ואמר: רבונו של עולם, על רשעים כאלה ימותו עשרים וארבע אלף מעם ישראל, ביקשו המלאכים לדוחפו, אמר להם הקב"ה: הניחו לו, קנאי בן קנאי הוא, משיב חמה בן משיב חמה הוא. ופה היסוד, פנחס כלפי חוץ הרג את זמרי, אבל בפנים עמד כנגד הקב"ה ונלחם ללמד זכות על בני ישראל.

ג. אנו עומדים בזמנים קשים ביותר, כל מי שמסתכל על שבר בת עמי, על הירידה וההתדרדרות בכל המובנים, איך מרימים יד בתורת ישראל ואיך מבזים לומדי תורה ותלמידי חכמים, נפש לא יכולה לעמוד בכאב והצער הזה. לכן מחויבים בימים אלו כלפי חוץ לעמוד איתנים ולהלחם על היסודות החשובים שלנו כפי שפנחס עמד ונלחם, אך בינינו לבין הקב"ה צריכים להיות מליצי יושר וללמד זכות על עם ישראל.

ד. בזמן בין המצרים שנמצאים בו עכשיו, צריך להזהר בין השעה הרביעית לשעה התשיעית ביום ממזיק שנמצא בשעות האלו בימי בין המצרים. אמרו חכמי הרמז ששלושת השבתות בבין המיצרים,  הם כנגד שלושה מועדים, סוכות פסח ושבועות, ואנחנו יונקים כח מהשבתות האלו לאותם מועדים, ובשבת חזון יש בו כח גדול לכל השנה כולה.

ה. צריך להזהר ולשמור את כל ענייני האבלות אשר חכמים תיקנו לנו בימים אלו. חודש אב מזלו אריה וחודש ניסן מזלו טלה, וזה מה שאומרים בפיוט "יה רבון עלם" – "פרוק ית ענך מפום אריוותא” (פדה את צאנך מפי אריות), זוהי הבקשה שמבקשים מהקב"ה שיציל את חודש טלה שזה ניסן – חודש הגאולה, מידי האריה שזה חודש אב, שבו קראו הדברים הקשים ביותר לעם ישראל.

בשבוע של פרשת פנחס נקפיד בכל שנה על אמירת פטום הקטורת שסגולתה מאד גדולה למתק כעס ולהרבות פרנסה וחיים ארוכים.

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments