יום שישי, יוני 21, 2024
Homeמאמריםאמונה וההחלטה שלמה בלב

אמונה וההחלטה שלמה בלב

כשאדם הולך בדרך צריך להאמין בה ולהתמיד בה בכל כוחו. 

ומסופר בעיר גרודנא היה מפעל גדול ליצור טבק והמפעל היה בהנהלה יהודית ורוב העובדים היו יהודים והמפעל הזה היה מן המפעלים החשובים ביותר במדינה.  אשר רוב החקלאים ותושבי המדינה השתמשו בטבק, ולכן הממשלה הוציאו צו שהמפעל חייב להעלות את כמות היצור וחייבים להתחיל לעבוד גם בשבת קודש. תושבי גרודנא נחרדו חרדה גדולה מאוד ושלחו שליחים לחפץ חיים לשאול עצה מה לעשות? ולבקש שיעשו מהר אספת רבנים בוורשא הבירה לטכס עצה.

איך לנהוג? ומה לעשות ?החפץ חיים היה מבוגר בגיל וכששמע ענה בקצרה לעשות אספת רבנים בגרודנא חשבו השומעים שמפאת גילו וחולשתו טעה ואמר גרודנא במקום ורשא, משום שבגרודנא היה המפעל אבל לעשות השתדלות כלפי הממשלה צריך לעשות בורשא ולא בגרודנא. אך, החפץ חיים שוב ענה בתוקף בגרודנא וציוה לעשות אספה בגרודנא.

ואף הוא יגיע אפילו שחלש הוא מאוד בגופו וכך עשו כנסו את כל יהודי גרודנא והחפץ חיים הגיע ודיבר בכל כח על חיזוק השבת ועל מעלת שמירת השבת, ושאין שום כח בעולם שיכול להתיר חילול שבת ומבקש הוא בכל כח מכל תושבי גרודנא להתחזק בשמירת השבת. וכשסיים החפץ חיים את דרשתו המשיך לבעלי המפעל של הטבק ודיבר איתם בחוזק גדול מאוד על כח ומעלת השבת וכשקיבלו על עצמם שבשום אופן לא יפתחו את המפעל בשבת, המשיך החפץ חיים לעובדי המפעל וכינס אותם וביקש לקבל על עצמם שימסרו נפש על שמירת השבת ובעד כל הון שבעולם ובעד מסירות נפש לא יחללו את השבת, והסכימו נחה דעתו של החפץ חיים ראשי קהילת גרודנא לא הבינו את כל מהלך החפץ חיים הרי צריך לשלוח שתדלנים לממשלה בוורשא ולא לחזק את יושבי גרודנא לשמור שבת מדוע כך נוהג החפץ חיים? אך בעוד כל ראשי הקהילה מדברים בינהם עמד החפץ חיים ובחר שני אנשים שלח אותם לאנשי הממשלה בוורשא,

לבקש בעד קהילת גרודנא שפתיחת המפעל בשבת נגד אמונתם ודבר זה יפגע קשות ברגשותיהם אף בדבר זה תמהו ראשי הקהל שני השלוחים היו אנשים לא מנוסים מדוע אותם שולח החפץ חיים? והנה כל אנשי הקהילה בחרדה האם תצליח שליחותם או ח"ו לא?
ובסוף נודע שהממשלה קיבלה את בקשת השתדלנים והורידו את הצו לפתוח את המפעל בשבת קודש. 
 
הנה במעשה זה יש מוסר גדול ביותר לכל אדם בחייו לגדול לקטן ולבינוני דבר אשר עושים בחיים צריכים להאמין בו אמונה שלמה מי שעושה דבר בלי אמונה הדבר אשר עושה יכול לפעמים להצליח, אך רק לזמן קצר ביותר משום שדבר שעושים בלי אמונה זה עץ בלי שורשים, האמונה במה שעושים זה השורשים של הדבר.

החפץ חיים כל דרך חייו היה אמונה יסד לנו את הלכות לשון הרע שבעומק הם הלכות אמונה משום שהשורש של לשון הרע זה חוסר אמונה מי שמדבר רע על חברו העומק הוא חוסר אמונה בהקב"ה. החפץ חיים מבקש אף חולשתו ליסוע לגרודנא עיר רחוקה בכדי לחזק את היושבים בשמירת שבת, את בעלי המפעל, את העובדים שאין דבר אשר עומד ליד שמירת שבת ולאחר שהם מבינים את עומק עינין השבת ומוכנים לאבד את המפעל ואת הפרנסה רק אז שולח החפץ חיים שליחים לא מומחים לשכנע משום שהשיכנוע כבר נעשה בשמים, והחריש נעשה בלב הממונים לקבל את בקשתם אם היו שולחים את האדם המומחה ביותר לשכנע והיה משכנע את אנשי הממשלה על השבת זה היה אולי מצליח ,וגם אם היה מצליח רק לזמן קצוב.
 
משום שלהצליח בדבר צריך אמונה שלמה ביותר בדרך בלי עוררים, וכאשר האמונה וההחלטה שלמה בלב בעד כל דבר שבעולם גם שני שליחים שלא מומחים בשכנוע יכולים בנקל לשכנע את המלכות בגזרה הקשה ביותר אשר נגזרת שאין אף מציאות שיבטלו את הגזרה .
 
לכן חייבים ללמוד וללמד בכדי להשיג דבר צריך להאמין בו בכל הכח ולכן דוד המלך מלמד אותנו "האמנתי כי אדבר" האמונה החזקה נבנית מדיבור והבנה וכאשר מבינים והחלטיים בדרך רק אז משיגים את הכל .ואפילו את הדברים הקשים ביותר ניהים קלים כל העולם כולו וכל אשר בו ניהים ככלים לאדם להשיג את אמונתו ומשיגים את הדברים עם שורשים לאורך שנים ודורות ארוכים.
 
ומי שחושב להשיג דברים בעורמה ומנצל מצבים מסויימים להגדיל את אשר רוצה בין עושר בין כבוד בין גדולה עליו נאמר "עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו וגם הוא יהיה נבל" והיצר יודע טוב איך להגדיל את העונש של האדם ולהעמיק לו את הבור  עמוק עמוק.
וכשרואה אדם אשר נפשו דבוקה ברע גדול או אדם אשר חוטא חטאים אשר שנואים אצל הקב"ה ומכעיסים את השמים ומעוררים קטרוגים רבים כשקר וכזנות או חוסר הכרת הטוב, היצר הרע הוא השטן נותן לאדם בתחילה כביכול להצליח בדרכו והכל נראה לו טוב מאוד ריבוי חברים וידידים ואוהבים אשליות שהנה תיכף קרוב הוא כפסיעה לכבוש את העולם כולו ובאותו זמן מאבד את כל זכויותיו וממשיך ליפול וליפול.

אך נראה לו שהוא עולה למעלה למעלה כמו הבהמה לפני ששוחטים אותה נותנים לה הרבה לאכול ולשתות הבהמה חושבת הנה אני יותר מכל חברותי רק לי נותנים לאכול בשפע גדול אך, האכילה הזאת בכדי שיהיה יותר בשר למכור ולאכול. לכן, יזהר האדם מלהשיג השגות של עורמה ושל תכחנות ושל שקר כל השגיו אשר רוצה שישארו אחריו וישאירו חותם על בניו אחריו ועל העולם כולו יבאו ביושר מלאים באמונה ובשאיפה לטוב מה'.

וראינו בחיינו אנשים אשר העלו בדעתם לעשות רמאות בעיני העולם וחשבו שאף את השמים אפשר לנצח במרמה ובשקר כעשיו אשר שאל איך מעשרין את התבן ובמרמה ניסה להשיג את הברכות על ידי מאכל אשר היה מאכיל את יצחק אבינו 
אך, בליבו היה אף את אביו להרוג ודרשו חז"ל "יעברו ימי אבל אבי" ודרשו חז"ל חשב עשיו להרוג את יעקב ויצחק ולירש את כולם,
אך, בסוף איבד את כספו את כל אשר לו ואף את הברכות לא קיבל. עם אמונה ותקוה ויושר אפשר להגיע לכל דבר טוב.

עומדים אנו להגיע לציון מרת זקנתנו הצדקת אשר מסרה נפש באמונה שלמה ובצדקות, יהי רצון שיזכנו הקב"ה לעשות נחת ליוצרנו  ובזכות הידוע והנסתר יתמלא ה' ברחמים ובקרוב נתבשר על שוב ה' את שיבת ציון ונזכה לגאולה שלמה.

נחזק עצמנו בעבודת ה' ונתחזק ביום חמישי בשיעור הקדוש בישיבה הקדושה באשדוד יום הילולת הארי הקדוש זכותו תגן בעד כולנו אמן

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments