שבת, מאי 18, 2024
Homeדבר הרבאלול - חשבון נפש

אלול – חשבון נפש

מעשה ברבי אלעזר ורבי יהושע שהיו מהלכים בהר הבית, פתאום ראו מלאך האוחז בידו בבגד רוחני אשר אורו זורח יותר מאור השמש ולא היה חסר בו מאומה כי אם פרט אחד תיקון וגימור של הבגד. שאלו רבי אלעזר ורבי יהושע את המלאך האם הבגד הזה שלהם הוא, השיב להם המלאך: לא הבגד הזה שייך לתושב אשקלון ושמו יוסף הגנן.

מיד יצאו חכמים אל העיר אשקלון כדי לפגוש ולהכיר את יוסף הגנן, כיון שהגיעו חכמים אל העיר יצאו כל אנשי המקום לקראתם וביקשו מהחכמים להתארח בבית נכבדי העיר, אך התנאים הקדושים לא הסכימו להתארח באף בית רק בביתו של יוסף הגנן, יוסף הגנן שמח שמחה גדולה, קיבלם במאור פנים גדול והזמינם לשבת על שולחנו ולסעוד עמו.

אך יוסף הגנן איש פשוט ועני היה, כל אשר היה בשולחנו שתי כיכרות לחם יבש וקצת פירות שקטף מגינת ביתו, אכלו החכמים ושתו וברכו ברכת המזון והחלו לשאול את יוסף הגנן על מעשיו, סיפר להם יוסף הגנן שאביו היה עשיר גדול ומגדולי העיר, כשנפטר אביו הפסיד כל הכסף וכל הירושה ובני עירו גרשוהו מן העיר עד שהגיע לבית הקטן הזה ובנה גינה ומטפח ומגדל בה ירקות, בכל יום מוכר את הירקות לפרנסתו חצי נותן לצדקה חצי חי את חייו. לפני שפנו חכמים והלכו לדרכם גילו וסיפרו לו על המלאך עם הבגד שראו בהר הבית ונתנו לו עצה שיוסיף להרבות במצוות להשלים את חלקו הרוחני אשר ראו שחסר הוא וחכמים פנו לדרכם והלכו.

אשתו של יוסף שמעה את כל השיחה של התנאים עם בעלה, באה אשתו של יוסף ליוסף ואמרה לו: חייבים אנו להשלים את החלוק הרוחני והדרך היחידה היא, קח אותי תמכור אותי לשפחה והכסף שיכנס תתן אותו לצדקה כך שיושלם החלוק הרוחני שלנו. ענה יוסף הגנן לאשתו: פוחד אני לעשות מעשה זה שחס ושלום האדם שיקנה אותך לשפחה לא יעשה מעשים רעים בך. נדרה והבטיחה לו שתמסור נפש לשמור על עצמה בקדושה העיקר שיושלם החלוק הרוחני. עין במר בוכה אך לב שמח הלכו שניהם ומכר יוסף את אשתו בשוק העבדים לשפחה.

האדם שקנה אותה לשפחה מהיום הראשון חשב וזמם וניסה לעשות מעשים רעים אך היא עמדה בנידרה לבעלה ובסירובה לחלל את עצמה עד שבעל הבית מאס שרצונותיו לא מתקיימים והשליך את השפחה לעבוד עם צאנו יחד עם הרועי צאן אשר מידותיהם וטבעיהם היו קשים ורעים, האשה סבלה סבל גדול במרעה הצאן עם הרועי צאן אך נשארה נאמנה, קדושה וטהורה. אחרי חודשים יוסף הגנן רצה לבדוק האם אשתו שומרת על הנדרים שנדרה, התחפש אף הוא לרועה צאן והלך למרעה בלילה כשראה את אשתו היא לא הכירה אותו ניסה בכל דרך לשדלה לדבר עבירה אך היא בכל דרך עמדה בתוקף לא לחטוא, לא לחלל את עצמה. כשראה קדושתה ואת מסירותה של אשתו עמד וגילה את עצמו שהוא יוסף בעלה, שניהם עמדו ובכו בכי גדול והתפללו להקב"ה שיושיעם ויוציאם מאפלה לאורה ושיפתחו להם שערי שמים.

ותעל שוועתם וצעקתם אל האלוקים, יצאה בת קול מן השמים ואמרה: השלמת את החלוק שלך ולאשתך חלוק טוב יותר משלך, לך נא למקום פלוני ותמצא שם מטמון גדול שהטמין אביך. הלך יוסף אל מקום המטמון אשר נאמר לו בבת קול ומצא שם אוצר גדול של אבנים טובות, מיד הלך ופדה את אשתו וחי חיי עושר ונחת.

הנה מעשה זה בימי הרחמים והסליחות צריך ללמדנו מוסר גדול: א', תנאים גדולים וקדושים נמצאים במקום המרומם ביותר הר הבית, ודאי היו עסוקים שמה ביחודים ובדבקות לבורא עולם, אך כששומעים שישנו יהודי אשר גר בעיר רחוקה ועדיין עבודת ה' שלו לא מושלמת ויכול להשיג יותר, מניחים הם את שלהם ורצים לזכות עוד יהודי להשלים את תיקונו בעולם הזה.
ואף אותו יוסף שזכה בזכויות גדולות שמלאך מרים את בגדיו בהר הבית! שומע את דברי החכמים אינו אומר לאט לאט אני אחזק ואתחזק ואשלים את החסר לי, מיד מוסר את נפשו בדברים הקשים והכואבים ביותר להשיג את ההשגות הגדולות והגבוהות ביותר. וכאשר האדם מוסר נפש ביסורים זוכה להשלים את הדברים הגבוהים והגדולים ביותר.

ימים אלו הם ימים של חשבון נפש, חשבון נפש צריכים לדעת איך לעשות, ישנם אנשים שהחשבון נפש שלהם הוא לא מה הם הזיקו ועשו רע לאנשים אלא החשבון נפש שלהם מה אנשים עשו להם רע והזיקו להם ולתקן את נפשם הם לא רואים איך לעבוד על מידותיהם אלא איך לשבור את השני שיהיה נוח למידותיהם ולרצונם, זו אינו חשבון נפש זה התבצרות במידות הרעות ולהנחיל את המידות הרעות נחלה עמוקה וחזקה יותר בתוכם, חשבון נפש הוא לראות מעלת חברו ולא חסרונו למחול ולסלוח ולטהר את הנפש ולראות איך לזכות את השני ולא לחייבו, גדולי התנאים הניחו את שלהם בשביל לזכות יהודי בעוד מצוה ויהודים קדושים מסרו את חייהם בכדי להשלים את תיקון נפשם.

ימים אלה הם ימי ההילולא של הסבא הצדיק והקדוש רבנו משה אהרון פינטו זצוק"ל אשר כל חייו לימד זכות על כלל עם ישראל, מעולם לא הוציא מפיו דבר היכול לפגוע ולצער את השני ולעולם לא רצה לשמוע באוזניו רע על חברו, תמיד היה חוזר ואומר מי שמתרחק מהרע לא לשמוע ולא לראות ולא לחשוב, הרע מתרחק ממנו.
נכנס לשבת קודש ברוממות הנפש ובאמונה ובתקוה שבשבוע זה נתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות ונזכה לגאולה שלמה.
השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם.

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments