יום שני, יוני 24, 2024
Homeדבר הרבאלהא דרבי מאיר ענני

אלהא דרבי מאיר ענני

נהוג בכל קהילות ישראל,  בכל צרה שלא תהיה,  לקרוא בשמו של רבי מאיר בעל הנס ולקחת סכום של כסף ולומר: "שמן למאור לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס".  כוחו של רבי מאיר בעל הנס שריר וקיים וחזק בכל עת ובכל זמן.
מנהג זה החל מהמעשה המובא בגמרא:  אשתו של רבי מאיר היתה ברוריה,  אשר הייתה צדקת גדולה. רומאים לקחו את אחותה לבית האסורים ורצו לשים אותה במקום טמא.  הלך רבי מאיר לשומר בית הסוהר ואמר לו:  קח סכום מרובה של כסף ותתן לי את אחות אישתי. פחד השומר ואמר:  אם יתפסו אותי יוציאו אותי להריגה.  אמר לו רבי מאיר: הנה כלבי בית הסוהר שמחכים לטבח,  עומדים ומשוועים למאכל,  לך לידם ואם ינסו להזיק לך תצעק: "אלהא דרבי מאיר ענני".  וכך עשה והנה פלא הכלבים כששמעו "אלהא דרבי מאיר" פחדו להתקרב.  מיד לקח הכסף ושיחרר את בת משפחת רבי מאיר בעל הנס.  עברו ימים,  נודע לרומאים אשר עשה שומר בית הסוהר וגזרו אחת דתו להמיתו.  בשעת הוצאתו להורג,  רגע לפני שערפו את ראשו צעק:  "אלהא דרבי מאיר ענני",  וידו של המוציא להורג יבשה.  בגמרא מובא המשך המעשה,  אך מאותו יום כל צרה אשר יש בעם ישראל צועקים בשמו של רבי מאיר בעל הנס.
יש מסורת ישנה שרבי מאיר נקבר בעמידה וידיו נשואות כלפי שמים,  מתפלל ומבקש רחמים בכל עת על עם ישראל.
זמן פטירתו של רבי מאיר מחלוקת הוא,  אך קידשו את היום הזה שיהיה זמן הילולת רבי מאיר.  מובא שחכמי טבריה כעסו,  מדוע כולם הולכים בל"ג בעומר להילולת רשב"י ותורמים שם מכספם לחכמי מירון,  ולחכמי טבריה לא תורמים.  עמדו כמה ימים לפני ל"ג בעומר וקידשו את יום זה יום הילולא לכבוד רבי מאיר בעל הנס.  וידוע כל דבר שנגזר בבית דין של מטה מקדשים אותו בבית דין של מעלה.
 הרבה ניסים ונפלאות ניקשרו בכוחו של רבי מאיר בעל הנס. וטוב וסגולה בכל בית,  שתיהיה קופת צדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס ובכל יום רביעי אפילו כל סכום יתן לצדקה  לקנות בשר לעניים לשבת קדש.
וידוע ששם מו"ר זקננו רבי מאיר אבוחצירא אף הוא על שם רבי מאיר בעל הנס. וכך היה מעשה ברבי ישראל אבוחצירא:  לא זכה לפרי בטן כשלוש עשרה שנים והרבנית הייתה מתעברת והייתה מפילה את עובריה.  באחד הימים הגיע לעירו של רבי ישראל,  צדיק,  שליח מארץ ישראל בשם רבי עמרם והביא איתו כמן עגיל ואמר לרבי ישראל:  אשתך תלד ילד שיהיה צדיק גדול בעם ישראל ותקראו לו מאיר על שם רבי מאיר בעל הנס ואיך שיצא מבטן אימו תניחו על ראשו את החפץ הזה.  עברו כמה ימים ורבי ישראל חולם בלילה אדם הדור פנים ובחלום אומרים לו:  זה תנא גדול.  התעורר בבקר בחרדה גדולה והלך לרבו רבי משה תורג'מן וסיפר לו החלום,  אמר לו רבו:  סתם תנא בגמרא זה רבי מאיר בעל הנס.  אז הבין רבי ישראל את החלום.  הרבנית נפקדה,  נולד בן,  קראו לו מאיר על שם רבי מאיר בעל הנס.  וידוע מעלתו וגדולתו של רבי מאיר אבוחצירא.
וביום קדוש זה הוא גם פסח שני לאנשים אשר לא היו טהורים בפסח ראשון לעשות הקורבן, ביום זה יש כח של פסח שהוא גאולה וחרות הנפש והגוף,  וכן יום ההילולא של רבי יונתן בן עוזיאל אשר מעלתו רמה וסגולותיו רבו.
יהי רצון שהקב"ה ישלח ישועה ורפואה וגאולה לכל כלל עם ישראל ונזכה להיוושע בכל הישועות.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments