יום שישי, יוני 21, 2024
Homeדבר הרבאינטרס עצמי

אינטרס עצמי

אחי ורעי ה' עליהם יחיו.

הנה ככל שהימים עוברים וחולפים מרגישים בלב מידה קשה אשר נהיית חלק מהעולם החדש, כל אדם מסתכל על עצמו, על הנאותיו, האינטרסים שלו ועושה את המבחן מה טוב לו, מה יועיל לו, מה רע לו, מה יסכן אותו? וכך עוברים להם החיים ואף בדברים רוחניים, האדם בודק ומסתכל על ההשגות שלו הפרטיים בעבודת ה' ונמנע מלראות מה יהיה עם חבריו, מה יהיה עם קרוביו.

ומי שיראת ה' עליו צריך לדעת שזו עצת היצר הרע וצריך האדם לחשוב ולראות מה עם חברו. וזו הייתה הדרך אשר אבותינו נהגו בה בשעת הגלות הקשה בארץ מצרים, דאגו והצטערו כל אחד על צער חברו, וביותר צריכים לדאוג ולהסתכל על חינוך של ילדי ישראל.

וכך מסופר על בנו של אחד האדמור"ים הקדושים, אשר לימים ירש את מקום אביו ואף הוא היה קדוש עליון, היה גר בבית אצל אביו ובאחד הימים בן האדמו"ר היה בחדרו לומד ומתפלל והנכד נפל מן המיטה על הרצפה והיה בוכה בכי גדול, האבא לא שמע את הבכי מרוב דבקותו בתורה ובתפילה, אך הסבא האדמו"ר שהיה בקומה אחרת לגמרי ואף הוא היה עסוק בלימוד ובעבודת ה', רץ מהר לבדוק מה קרה עם נכדו והנה רואה את הנכד על הקרקע בוכה ובנו לא שומע מרוב דבקותו בה' את בכי בנו. עצר האדמו"ר את בנו מן הלימוד ואמר לו: "בני, אמת שחייב יהודי ללמוד ולהדבק בהקב"ה אך דע לך גם כשאנחנו לומדים ודבוקים בה' אסור לנו שלא לשמוע את התינוקות והקטנים בוכים, צריך לשמוע אותם ולשמור עליהם ולהציל אותם".

הנה לכל אדם יש את כל ההתרים והפטורים להצדיק את עצמו ויכול לראות רק את ענייניו ולחיות סביב העולם שלו אך זה אסור. צריכים עם כל הרצון הטוב לעלות ולהתעלות, לשמוע את הבכי של התינוקות ולא לבנות מחסומים אפילו בעניינים רוחניים לצרת חברנו ולבכי ולמשברים של השני.

ודבר זה ראינו לאורך כל גלות מצרים, איך השוטרים שהיו יהודים, הם קיבלו את המכות והביזיונות מן המצרים והם לא הסכימו לצער את בני ישראל, איך כל יהודי כאב והצטער את צער חברו, איך משה רבנו היה הולך עם בני ישראל  בשעת עבודתם, עבודת הפרך והיה שם את כתפו לעזור להם בעבודתם לראות ולחיות את הכאב של האחר.

וזו מעלה רמה וגדולה מאוד ובפרט בימים אלו שהחיים מובילים את האדם להיות יחיד בכל עניין ודבר כל המושג חברות נפרם מיום ליום כל המושג מסירות מתאדה מיום ליום, אלו דברים שעל הדברים האלו צריכים לעמוד ולהלחם ולזכות לתקן עולם במלכות שדי ונדע שזכות אבותם מסעייתם וצדקתם עומדת לעד..

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments