יום שלישי, יולי 23, 2024
Homeמאמריםאין אדם נוקף אצבע למטה עד אשר גוזרים עליו מלמעלה

אין אדם נוקף אצבע למטה עד אשר גוזרים עליו מלמעלה

כאשר הגעת למקום מסויים זה לא לחינם ויש סיבה לזה ואין דברים אשר קורים בעולם לשוא. הגעת למקום המסויים הזה בכדי לתקן בו דבר אשר שורש נשמתך נמצא במקום הזה, לפעמים האדם צריך ליסוע למדינה אחרת רחוקה מאוד ולטרוח טירחה גדולה בדרך, הכל בכדי לברך שהכל נהיה בדברו או ברכה אחת אשר בברכה הזאת במקום הזה טמון תיקון לנפשו.

וידוע המעשה בשם רבנו הבעל שם טוב אשר סיפר על יהודי אשר היה בעל עוונות גדול וכשמת נגזר עליו בבית דין של מעלה שהתיקון שלו יהיה שיתגלגל לעולם הזה בצפרדע, ותיקונו יהיה כך, אם בנו ישתה מים מבאר אשר הוא בגלגול של צפרדע, יברך ברכת שהכל נהיה בדברו מהמים האלו. וסיפר הבעל שם טוב שבנו של אותו אדם היה עני גדול והצפרדע הזאת הייתה בארץ רחוקה ולא היה מציאות שיכלית, שהעני שהוא בנו של המגולגל בצפרדע, יגיע לאותו באר לשתות שם מים. והנה הקב"ה רחום וחנון ריחם על הנפש העשוקה המגולגלת בצפרדע ואחד מן העשירים, בדרך לא דרך, לקח את בנו העני להיות עוזרו ואחרי חודשים של עבודה בתור עוזרו של העשיר, החליט העשיר ליסוע לארץ הזאת ושם לעשות ימים של חופש ומנוחה. והנה באחד מן הימים יצא העשיר ליער עם העוזר שלו ופתאום חש ברע וביקש מן העוזר שלו לחפש לו מים לשתות, העוזר הלך ימין ושמאל, התרחק עד אשר מצא באר ואף הוא היה צמא למים ומרוב צמא שתה את המים בלי לברך ברכת שהכל נהיה בדברו. הצטער הבעל שם טוב ואמר לתלמידיו: מי יודע מה עלה בגורל הנשמה העשוקה המגולגלת בצפרדע הזה.

ולכן ידע האדם, שבכל פעם אשר מגיע למקום מסויים יקפיד ויזהר בכל עניין ביותר ויחפש להוסיף עוד ברכה ועוד מצוה. לא לחינם הגעת למקום הזה ולא לחינם הקב"ה הביא אותך למציאות הזאת, יש לך שם דבר חשוב מסויים לתקן. ידע האדם, היכן שהוא נמצא, היכן שהוא הגיע, יש לו שם תיקון, תחפש מה התיקון בכל כוחך ואם לא מצאת כל דבר הבא לידך תשתדל בו בכל הכח זה התיקון שלך ומי יודע איזה תיקונים אתה פועל בעולמות העליונים. "מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ", כל מקום שהגעת תשתדל להשלים את התיקון שלך במקום הזה.

וכן כשאדם נמצא בתוך עסק במדינה אחרת, לפעמים התיקון שלך להתנהג בהגינות גדולה, לקדש שם שמים ולא ח"ו לגרום לחילול ה'. ולכן גם כשאדם נוסע לארץ רחוקה עבור דבר מסויים ובסוף לא הצליח בעסקיו או בכל מה שהתכוון ורצה לעשות, לא יפול ברוחו ולא יצטער, אולי הברכה שבירך או התפילות אשר התפלל במקום זה היה תיקון אשר בקע רקיעים והושיע עשוקים מידי עושקם.

וזה דברי התורה הקדושה "אם בחוקותי תלכו", כשאתם הולכים בדרך בחוקותי, תנהגו על פי החוקים של הקב"ה ש"את מצוותי תשמורו", תשמרו את המצוות של הקב"ה וזה התיקון שלכם וזה אשר יביא את הברכה חיים עד עולם.

וידועים דברי הרב הקדוש משינוא זצוק"ל על דברי החובת הלבבות. על אדם אשר הלך בדרך לארץ רחוקה לחפש פרנסה ופגש אדם כופר, שאל הכופר את האדם הירא שמים: "במי אתה מאמין?", אמר לו היהודי הירא שמים "בהקב"ה בורא עולם אשר הוא זן ומפרנס והוא האדון של העולם". אמר לו הכופר "אתה סותר את עצמך, אם אתה מאמין בהקב"ה שהוא בורא העולם והוא האדון של הכל מדוע אתה נוסע לארץ רחוקה לפרנסה? שהוא יתן לך פרנסה בעירך!". שמע את הדברים הירא שמים ולא היה לו מה לענות וחזר לעירו ולא המשיך את הדרך. אמר הרב משינוא על דברי החובת הלבבות, שאם אותו יהודי ירא שמים היה לומד את דברי האר"י הקדוש בספר "פרי עץ חיים", ששם אומר שנסיעה רחוקה היא לתקן דברים במקומות רחוקים, לא היה חוזר לביתו והיה ממשיך בדרכו.

ולכן נחקוק בליבנו שלא מגיעים לשום מקום בלי סיבה ולכל מקום או מציאות אשר הגענו בחיים יש סיבה וחייבים להשלים את הסיבה אשר לשמה הגענו למקום המסויים. ונעורר עצמנו ונזכה את האחרים להשלים את תיקון נפשם ונפשות עשוקות ונזכה לגאולה שלמה בקרוב.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments