יום שישי, יולי 12, 2024
Homeדבר הרבאהבת ישראל ואחדות עם הכלל

אהבת ישראל ואחדות עם הכלל

חזון יאשיהו – ז בשבט תשע״ו

״וּפַרְעֹה, הִקְרִיב; וַיִּשְׂאוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-עֵינֵיהֶם וְהִנֵּה מִצְרַיִם נֹסֵעַ אַחֲרֵיהֶם, וַיִּירְאוּ מְאֹד, וַיִּצְעֲקוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, אֶל-יְהוָה.
ורש״י פירש ממדרש תנחומא: נוסע אחריהם בלב אחד כאיש אחד.
והנה, דברי רש״י בשם המדרש תנחומא, צריכים ביאור ועמקות, להבין את החילוק בין עם ישראל, למצרים שבעם ישראל. 
במתן תורה נאמר, ׳כאיש אחד בלב אחד׳, ופה אצל מצרים, כאשר רדפו אחרי בני ישראל, נאמר הפוך, ׳בלב אחד כאיש אחד׳. ומה החילוק בין עם ישראל, שנאמר עליהם ׳כאיש אחד בלב אחד׳, לבין המצרים, שנאמר עליהם, ׳בלב אחד כאיש אחד׳?
אפשר לבאר ולומר יסוד גדול, הנה אמרו חז״ל שהשורש של כל עם ישראל, הוא שורש אחד וכמו בגוף האדם, כל יהודי, נמשל לאיבר אחר וכאשר איבר אחד כואב, כל הלב כואב. וכן, נמשלו עם ישראל, לספר תורה, כאשר אות אחת פגומה, זה פוסל את כל הספר תורה. כך עם ישראל, בכל עת ובכל מצב, הם שורש אחד. הבעיה של עם ישראל, אינה ׳כאיש אחד׳, אנו כאיש אחד משורש אחד, הבעיה היא, בחלק השני, ׳בלב אחד׳, ששם מתחיל היצר הרע להילחם ולפגום ולעשות קלקול ומחלוקת ולבלבל את הדורות ומכניס דמיונות בראשם של אנשים, שהנה פלוני לקח לי, הנה אלמוני הזיק לי, ומהשוליים ומפירוד הלבבות, מטשטש היצר הרע, בכדי להגיע לשורש של ׳כאיש אחד׳.
אך עלינו לדעת ששורשיהם, שורש אחד ועם ישראל, ׳כאיש אחד׳ וצריכים לגדל ולחזק את ה-׳בלב אחד׳.
אך אומות העולם, אינם באים מאיש אחד ואצלם, האחדות נהיית, בשעות של סכנה, של הכחדה, אז מייד כולם מתאחדים, בשביל לחלוף את הצרה וכשחולפים ועוברים את הצרה, חוזרים לפירוד ולעצמאות של כל אחד לעצמו.
וכך מצאנו גם בחיות, שיש שיטפונות וסכנות, כל החיות מתאחדות ובורחות יחד ועוזרות אחת לשניה, ומניחות את הייצרים של הטרף, הטבועות בהם. 
וכך מצאנו בתיבה, י״ב חודשים חיו כל החיות הרודפות והנרדפות יחד, משום שהבינו, שהשתיקה והאחדות, לטובתם, כי בחוץ מתרחש אסון נורא. כך אומות העולם נהיים, ׳בלב אחד׳, כאשר צריך להציל את האיש אחד, ההיפך מעם ישראל, שהאיש אחד – זה הבסיס של עם ישראל.
ולכן יובן, בשעת מתן תורה, שעמדו עם ישראל מול עם סיני, ׳כאיש אחד בלב אחד׳, הלכו אומות העולם לבלעם ואמרו לו שפוחדים מאוד שמא מבול עומד לבוא לעולם, אמר להם: לא, ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום ״חמדה גנוזה בבית גנזיו של הקב״ה ותורה שמה וגנוזה לעם ישראל בזמן זה״ 
וקשה, מדוע דווקא עכשיו פחדו ממבול? מה גרם להם כל כך לחשוש? אלא, כשראו אומות העולם את האחדות שבעם ישראל, ׳כאיש אחד בלב אחד ׳,פחדו שאחדות כזו נוצרת ונבנית, רק בשעות של הכחדה וסכנה קיומית. ענה להם בלעם: ״ה׳ עוז לעמו יתן״ הקב״ה והתורה וישראל, אחד הם, וזה שורש עם ישראל ואצלם, האחדות היא בשורש ובנפש, ענו אומות העולם ואמרו: "ה׳ יברך את עמו בשלום״

הנה, אהבת ישראל ואחדות עם הכלל, מושרשת היא בנפשנו ״ויחן שם ישראל לנגד ההר״, כאיש אחד בלב אחד ולכן, ביותר בימים אלו, אשר מרגישים ״מן המצר קראתי יה״, חייבים להתאחד, בכדי שנזכה ל״ענני במרחב יה״


תפילה מיוחדת שתיקן כבוד האדמו״ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א, שיש לאומרה בסיום לימוד דבר התורה:

״יהי רצון מלפניך ה׳ אלוקינו ואלוקי אבותינו שבזכות שאני מבטל עצמי ונפשי ומאודי לפני חי העולמים ומקבל אני בנפש שלמה לאהוב כל אחד ואחד מעם ישראל כנפשי וכמאודי ומייחד נפשי עם שורשי להגיע לשורש כלל עם ישראל כפי שעמדנו במעמד הר סיני כאיש אחד בלב אחד, שתזכני לדבוק בך אבינו מלכנו שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו ואני תפילתי לך ה׳ עת רצון אלוקים ברוב חסדך ענני באמת ישעיך ״

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments