חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2546.
נותרו עוד 109 פרקים!

27%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

Posts by tag: מרדכי

עצה רעה
Posted by
ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 5, 2014

עצה רעה

הנה, ימים אלו, מהקדושים ביותר הם לעם ישראל ואמרו חכמינו: “כל הפושט יד נותנים לו”. אף הקב”ה, כמנהג זה נוהג כשפושטים יד לפנ
0 Comments Off 2067 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 5, 2014 מאמרים, מועדים more