חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2631.
נותרו עוד 137 פרקים!

9%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

Posts by tag: הלכה

מנהגי חג השבועות
Posted by
כ״ו באייר ה׳תשע״ד – מאי 26, 2014

מנהגי חג השבועות

חלוקת שעות החג בגמרא במסכת ביצה (דף טו:) אמר רבי יהושע, מצות יום טוב, חציו לה’ וחציו לכם, כלומר שיש לחלק את הזמן ביום טוב, מחצית
0 Comments Off 3157 כ״ו באייר ה׳תשע״ד – מאי 26, 2014 הלכות, מועדים, שבועות more
שבת הגדול
Posted by
ז׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 7, 2014

שבת הגדול

(מלוקט מהספר “ילקוט יוסף – הלכות פסח” של הראשל”צ הרב יצחק יוסף שליט”א) א שבת שלפני הפסח נקרא “שבת הגדול” מפנ
0 Comments Off 4271 ז׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 7, 2014 הלכות, מועדים, פסח more
ברכת האילנות
Posted by
א׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 1, 2014

ברכת האילנות

נביא כאן בקצרה את דיני ברכת האילנות. ריכזנו את ההלכות וקיצרנו אותם על מנת שיהיה נוח וקל להבין. ההלכות נלקחו מהספר “חזון עובד
0 Comments Off 2990 א׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 1, 2014 הלכות, מועדים, פסח more
כלל ה’: סעיף א’ – ב’
Posted by
ט״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 18, 2014

כלל ה’: סעיף א’ – ב’

הלכות לשון הרע, כלל ה’, סעיף א’ כשם שאסור לבזות את חבירו בענינים שבין אדם למקום, אסור לבזות אותו בעניינים שבין אדם לחבירו.
0 Comments Off 2677 ט״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 18, 2014 הלכות, לשון הרע more
שואלין בהלכות הפסח
Posted by
ט״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 18, 2014

שואלין בהלכות הפסח

בגמרא במסכת פסחים (דף ו:) אמרו, “שואלין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום”. ובפשיטות נראה, כי כוונת הדברים היא, ששלושים יום ק
0 Comments Off 2337 ט״ז באדר א׳ ב׳ – מרץ 18, 2014 הלכות, מועדים, פסח more
מקרא מגילה
Posted by
ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 5, 2014

מקרא מגילה

כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר “אלהי, אקרא יומם ולא תענה ולילה ו
0 Comments Off 3653 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 5, 2014 הלכות, מועדים, פורים more
כוחו של חודש אדר
Posted by
י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014

כוחו של חודש אדר

משנכנס אדר מרבין בשמחה בגמרא במסכת תענית (דף כט.) אמר רבי יהודה בנו של רב שמואל בן שילת משמו של רב , כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כ
0 Comments Off 4139 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014 הלכות, מועדים, פורים, שונות more
תענית אסתר
Posted by
י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014

תענית אסתר

בימי מרדכי ואסתר התאספו היהודים בשלושה עשר לחודש אדר לעמוד על נפשם מפני אויביהם שונאיהם, והיו צריכים וזקוקים לרחמי שמים מרובי
0 Comments Off 3463 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014 ד' תעניות, הלכות, מועדים, פורים more