חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2573.
נותרו עוד 33 פרקים!

78%

הנצפים ביותר

תמונות רצות

מה תיקון האדם בעולם? והדרך בה ישכון אור

ג׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 1, 2017
מה תיקון האדם בעולם? והדרך בה ישכון אור
*דבר תורה לכבוד רבי חיים פינטו הגדול זיע”א – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* *ארוממך הא-ל אלוקי ישראל המציל הגואל מדחי את רגלי* לאחי ורעי האהובים והחביבים, יום זה הוא יום גדול לנו, מרגישים דבקות גדולה בהקב”ה ובאבותי הקדושים, הנה זוכים אנו בעוד זמן מעט להשתטח על קברו של מור זקננו רבנו חיים פינטו הגדול, אשר הוא נטע והשריש והיה אבן היסוד של מידות רבות ותכונות חזקות במשפחתנו הרמה. והנה, בי”ב חודש אשר עברנו בהם תיקון וזיכוך, היה מורנו הגדול זצוק”ל מול עיננו. בכל עת וזמן, היינו חוזרים ושונים ואומרים מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי, ואיך מורי...
0 Comments Off 2153 ג׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 1, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, תמונות רצות more

אחרית הימים – דרך האמת

ה׳ בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 1, 2017
אחרית הימים – דרך האמת
*דבר תורה יומי – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* (ה’ שבט התשע”ז). _*לבקשת כבוד הרב, כל ק”ק “שובה ישראל”, תלמידי כבוד הרב ושומעי לקחו, יש לעיין בדבר תורה זה וללמדו היטב*_ לאחי ורעי האהובים והחביבים, הנה ימים אלו הם ימים אשר עליהם דברו רבותינו על אחרית הימים, אשר האמת תהיה נעדרת בה והחוצפה תהיה מרובה, והטשטוש בין הטוב לבין הרע יהיו גדולים וחזקים, ומלחמת היצר הרע להכניס את חיי האדם לשטחיות ולחוסר התעמקות באמת, ולאבד את הקשר ביננו לבין הקב”ה. והנה הקשר בין יהודי לבין הקב”ה זהו הדבר החשוב ביותר, וכל היהדות בנויה מיסודות ודברים אשר תכליתם...
0 Comments Off 1677 ה׳ בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 1, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, תמונות רצות more

סגולה גדולה לרפואה שלמה

כ״ה באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 29, 2016
סגולה גדולה לרפואה שלמה
דבר תורה לפרשת ראה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א – סגולה לרפואה שלמה – יסוד חשוב לכל יהודי לאומרו כאשר מבקר חולה “כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה” אלוקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידיך מאחיך האביון כי פתוח תפתח את ידיך לו…נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה’ אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך”. הנה מצאנו למדים, שתורתנו הקדושה מייחסת חשיבות גדולה מאוד ליד שבה מקיים האדם מצוות צדקה, “ולא תקפוץ את ידך”, “כי פתוח תפתח ידך”. וצריכים להבין, הרי...
0 Comments Off 4240 כ״ה באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 29, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מוסר, פרשת השבוע, תמונות רצות more