חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2629.
נותרו עוד 32 פרקים!

79%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

תהילות יאשיהו

מחשבת הנפש (חלק ה)

י׳ בסיון ה׳תשע״ז – יוני 4, 2017
on י׳ בסיון ה׳תשע״ז – יוני 4, 2017
כאשר האדם מרגיש מחסום בנפש שלו להתקרב לתורה או לקיים מצוה מסויימת, האדם צריך לדעת שרוב המחסומים והמעצורים בחיים הרוחניים וכן בחיים היום יומיים, נוצרים על ידי זכרונות קשים אשר האדם גורר עמו מהעבר. ולא רק דברים שהוא זוכר ומודע להם, אלא הרבה מאורעות שעבר האדם מיום צאתו לאויר העולם. וגם דברים ומאורעות שהתרחשו במשך שניות בודדות, אך השאירו רושם על האדם, האדם לא מתנתק מאותם רגעים והם הולכים איתו בכל רגע בחייו, בכל החלטה ובכל מחשבה. והרגעים האלו הם בונים את המבנה הנפשי שלו ואת צורת החשיבה של האדם. ולכן כל עוד האדם לא התנתק ניתוק מוחלט מכל המסלול...
0 Comments Off 2201 י׳ בסיון ה׳תשע״ז – יוני 4, 2017 מאמרים, תהילות יאשיהו more

צרכי עמך ישראל מרובים

כ״ט באדר ה׳תשע״ז – מרץ 27, 2017
צרכי עמך ישראל מרובים
*קריאת קודש מכבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א לקהל עדתו* (ערב ראש חודש ניסן התשע”ז) *לרבני קהילות “שובה ישראל”, לכל מוסרי הנפש ולכל ההולכים בדרך הקודש של קהילת קודש “שובה ישראל”.* הנה חג הפסח ממשש ובא וצרכי עם ישראל מרובים, וכבר נהגו ישראל קדושים להשתדל בענין קמחא דפסחא, ובקהילת קודש “שובה ישראל “השנה כ”ג לחלוקת קמחא דפסחא. *והנה חשבנו לחזק קבלה לנו ולדורות הבאים למען יוחק בספר לזכרון עולם, שכל איש או אשה מקהילתנו הקדושה בכל מקום ומקום בארץ הקודש או מעבר לים, יקבלו על עצמו לקיים חלוקה לנזקקים, ויתן מעצמו או יתרים אחרים ויחלק לנזקקים, וכך נמצא שכולנו...
0 Comments Off 1955 כ״ט באדר ה׳תשע״ז – מרץ 27, 2017 מאמרים, תהילות יאשיהו more

פרשת שקלים / מחצית השקל

כ״ח בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 24, 2017
on כ״ח בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 24, 2017
הנהגות דקדושה לפרשת שקלים מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* בשבת שלפני ראש חודש אדר, מוציאים שני ספרי תורה וקוראים בראשון פרשת השבוע, ובשני פרשת שקלים בפרשת “כי תישא” עד “לכפר על נפשותיכם”, מפני שבזמן בית המקדש היו משמיעים על השקלים באחד באדר. **** בזמן בית המקדש, היו בא’ בניסן מתחילים בכל שנה להקריב את הקורבנות מתרומה חדשה שתרמו לאותה שנה, על ידי מחצית השקל החדשה של אותה שנה. **** ולכן בא’ באדר שזה שלושים יום לפני הזמן, שזהו הזמן ששואלין ודורשין שלושים יום לפני המאורע, היו מכריזים על השקלים. **** ולכן שבת שלפני ראש חודש אדר, מכריזים...
0 Comments Off 2230 כ״ח בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 24, 2017 מאמרים, תהילות יאשיהו more

סגולה לכל דבר שבעולם

כ״ז בטבת ה׳תשע״ז – ינואר 25, 2017
סגולה לכל דבר שבעולם
מובא ברבנו החיד”א זצוק”ל בספרו יוס”ף בסד”ר (סימן ז) מצאתי כתוב בגנזי המקובלים “כי אם יתפלל האדם לשם  אהיה אשר אהיה אשר אהיה בכל דבר שבעולם לחולה, לבנים, לחכמה, לזכירה, לפרנסה, להנצל מסער הים ומסכנת דרכים, ולכל דבר רק שיהיה טהור ויאמר בכוונה. יהי רצון מלפניך השם הגדול אהיה אשר אהיה (יכוון קבלתו כי יש בו ד אותיות אלף הא יוד הא כחו גדול פשוט ומורכב לכל דבר סודו כי אהיה מורו על סוד האלהות שהיה הוה ויהיה וזהו אהיה ר”ל אני הוא והייתי ואהיה, אני עתה והייתי לשעבר ואהיה עד סוף הכל. כל זה יכוון במחשבה)  שתרחם עלי ותעשה...
3 Comments Off 3541 כ״ז בטבת ה׳תשע״ז – ינואר 25, 2017 מאמרים, תהילות יאשיהו more

ואתה קדוש יושב תהילות ישראל

י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016
ואתה קדוש יושב תהילות ישראל
פניני תהילים מתוך ספרו החדש “רחש ליבי דבר טוב אומר אני מעשי למלך” הנה הקב”ה מלך מלכי המלכים, יושב ומצפה לתפילתן של ישראל. ועל זה שיושב ומחכה, ומקטין עצמו לצפות ולהמתין לתפילותינו על זה נקרא “קדוש”, “ואתה קדוש” על זה שממתין לשמוע תפילותינו. משל למלך גדול, אשר יושב ומצפה וממתין לעניי עירו ולאנשים הפשוטים, שיבואו לבקש ממנו עזרה בפרנסה. מלך כזה הוא מלך מיוחד ביותר, וזה השבח שדוד המלך משבח את הקב”ה, שקדושתו ומעלתו היא שממתין לתהילות ישראל....
0 Comments Off 2549 י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016 מאמרים, תהילות יאשיהו more

כוס ישועות אשא ובשם ה’ אקרא

י׳ בסיון ה׳תשע״ו – יוני 16, 2016
כוס ישועות אשא ובשם ה’ אקרא
פניני תהילים מתוך ספרו החדש “רחש ליבי דבר טוב אומר אני מעשי למלך” של כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א כוס ישועות אשא ובשם ה’ אקרא (תהילים קטז, יג). הנה האדם מודה להקב”ה, בסיום הצרה ובסיום הבעיה. אך דוד המלך מלמד אותנו, גם בתוך הצרה והבעיה ברגעים הקשים ביותר, באותם רגעים אנו עומדים ואומרים “כוס ישועות אשא ובשם ה’ אקרא” עומדים ומודים לה’ ברגעים הקשים ביותר....
1 Comments Off 3833 י׳ בסיון ה׳תשע״ו – יוני 16, 2016 מאמרים, תהילות יאשיהו more