חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2574.
נותרו עוד 56 פרקים!

63%

הנצפים ביותר

מאמרים

סגולה עצומה לימי בין המצרים

כ״ז בתמוז ה׳תשע״ו – אוגוסט 2, 2016
סגולה עצומה לימי בין המצרים
סגולה עצומה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום א’ דפרשת מסעי סגולה עצומה מרבי שמשון מאוסטרופולי הי”ד, לפרשת מסעי ולכל זמן ותקופה קשה. לבני קהילתנו הקדושה קהילת קודש “שובה ישראל” ולאחינו כלל עם ישראל, ימים אלו ימי בין המצרים, זמן שחייב בו מיתוק הדינים והרחבת הדעת, לדעת איך לנהוג בימי צמצום המוחין האלו. ועוד, כשיודעי העיתים חשים ומרגישים ורואים את המלאך העומד ותאותו גדולה, ומקטרג לעשות מה שנמנע ממנו שנים לעשות, זו היא עת צרה ליעקב. ולכן נשתדל ליקח על עצמנו בקהילתנו הקדושה “שובה ישראל” להקפיד לומר בימים אלו, וכן לשנים הבאות בימים אלו בין המצרים, את...
2 Comments Off 4512 כ״ז בתמוז ה׳תשע״ו – אוגוסט 2, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

ואתה קדוש יושב תהילות ישראל

י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016
ואתה קדוש יושב תהילות ישראל
פניני תהילים מתוך ספרו החדש “רחש ליבי דבר טוב אומר אני מעשי למלך” הנה הקב”ה מלך מלכי המלכים, יושב ומצפה לתפילתן של ישראל. ועל זה שיושב ומחכה, ומקטין עצמו לצפות ולהמתין לתפילותינו על זה נקרא “קדוש”, “ואתה קדוש” על זה שממתין לשמוע תפילותינו. משל למלך גדול, אשר יושב ומצפה וממתין לעניי עירו ולאנשים הפשוטים, שיבואו לבקש ממנו עזרה בפרנסה. מלך כזה הוא מלך מיוחד ביותר, וזה השבח שדוד המלך משבח את הקב”ה, שקדושתו ומעלתו היא שממתין לתהילות ישראל....
0 Comments Off 2224 י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016 מאמרים, תהילות יאשיהו more

רבי בן ציון אבא שאול זצוק”ל

י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016
רבי בן ציון אבא שאול זצוק”ל
נולד בכ”ט תמוז ה’תרפ”ד בירושלים (ישראל). למד בישיבת “פורת יוסף” בירושלים. כאשר ר’ אליעזר סילבר. אשר היה ידוע בשאלותיו המעמיקות ביקר בישיבה, העלה שאלה בטהרות בעניין שאינו מסדר הלימודים בישיבה. התלמיד בן ציון אבא שאול קם להשיב ור’ אליעזר דחה את סברותיו והוסיף להקשות, אך ר’ בן ציון שטח בפניו סברה ישרה שהותירה את ר’ אליעזר נדהם ובתום השיעור כאשר ליווה אותו ראש הישיבה (ר’ עזרא עטייה) פנה אליו ר’ אליעזר ואמר כי את אותה שאלה שאל את ר’ מאיר שמחה הכהן מדווינסק (בעל ה”אור שמח”) ולאחר דקות ארוכות של הרהור השיב בדיוק את אותה תשובה ששמע כעת מהתלמיד בן...
0 Comments Off 2279 י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016 יומא דהילולה, מאמרים more

סגולה גדולה לפרנסה

י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016
סגולה גדולה לפרנסה
רבי אליעזר אומר שלוש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר (ירמיה כה, ל) “ה’ ממרום ישאג וממעון קודשו יתן קולו שאוג ישאג על נוהו” – וסימן לדבר משמרה ראשונה חמור נוער -שניה כלבים צועקים – שלישית תינוק יונק משדי אמו, ואשה מספרת עם בעלה. ****** רחש ליבי דבר טוב. על פי יסודות אבותינו ורבותינו. הנה שלוש משמרות הם כנגד הלילה של האדם, “חמור נוער” היא “משמרת ראשונה” כשאדם מגיע לביתו מעבודתו ומעמלו, לאחר יום של עמל וטורח על פרנסתו ועל עיסוקיו, ואז חומריותו (חמר) נוער מחמת גודל העיפות. “משמרת שניה” כלבים צועקים,...
0 Comments Off 2683 י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

אגרת לימי בין המצרים

י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016
אגרת לימי בין המצרים
ימים אלו נקראים “בין המצרים” שהם שלושת השבועות בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, על שם הכתוב (איכה א, ג) *”כל רודפיה השיגוה בין המצרים”*. ופירש רש”י בשם המדרש אגדה “בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב”. והנה הטור והמחבר (או”ח סימן כח סעיף ח) בשם הפסיקתא, סדר קריאת ההפטרות בכל השבתות משבעה עשר בתמוז עד שבת תשובה, מי”ז בתמוז ואילך מפטירין ג’ דפורענותא – ז’ דנחמתא. ג’ דפורענותא: “דברי ירמיהו”- “שמעו דבר ה” – “חזון ישעיהו”. שבעה דנחמתא: “נחמו” – “ותאמר ציון” – “עניה סערה” – “אנוכי”- “רוני עקרה” – “קומי אורי” – “שוש אשיש”. והנה, מתחילת בין המצרים עד...
0 Comments Off 1650 י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים more

כוס ישועות אשא ובשם ה’ אקרא

י׳ בסיון ה׳תשע״ו – יוני 16, 2016
כוס ישועות אשא ובשם ה’ אקרא
פניני תהילים מתוך ספרו החדש “רחש ליבי דבר טוב אומר אני מעשי למלך” של כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א כוס ישועות אשא ובשם ה’ אקרא (תהילים קטז, יג). הנה האדם מודה להקב”ה, בסיום הצרה ובסיום הבעיה. אך דוד המלך מלמד אותנו, גם בתוך הצרה והבעיה ברגעים הקשים ביותר, באותם רגעים אנו עומדים ואומרים “כוס ישועות אשא ובשם ה’ אקרא” עומדים ומודים לה’ ברגעים הקשים ביותר....
1 Comments Off 3371 י׳ בסיון ה׳תשע״ו – יוני 16, 2016 מאמרים, תהילות יאשיהו more

רבי נפטלי צבי מרופשיץ – י”א באייר

י״א באייר ה׳תשע״ו – מאי 19, 2016
רבי נפטלי צבי מרופשיץ – י”א באייר
נולד בו’ סיון שנת ה’תק”ך בעיירה לנשוב (אוקראינה). אביו העניק לו את השם ‘נפתלי’ על שם אחד מל”ו צדיקים שלימד את סבו [ר' מאיר מטיקטין]. מילדות ניכר בכישרונות נדירים ובגיל 3 ידע לקרוא. בגיל 7 היה בקי במסכתות רבות בתלמוד הבבלי ולא נמצא בעיירה מלמד שיוכל ללמדו על כן כאשר הגיע לעיירה אחד מחסידיו של ר’ אלימלך מליז’נסק ור’ מנחם מענדל [אביו] התפעל מחריפותו ובקיאותו ביקש שילמד את בנו היות ולא ידע כי הינו נמנה על עדת החסידים. אמו (הרבנית ביילה)הבחינה בהתנהגותו הנוטה לדרכי החסידות והציעה לאביו לשלוח אותו ללמוד בישיבת דודו (ר’ משולם איגרא) בעיר טיסמניץ [טישמייניצה] (אוקראינה). יומם ולילה שקד על לימוד התורה, באחד הימים כאשר...
0 Comments Off 1575 י״א באייר ה׳תשע״ו – מאי 19, 2016 יומא דהילולה, מאמרים more

תהילות יאשיהו – כבוד חכמים

י״א באייר ה׳תשע״ו – מאי 19, 2016
תהילות יאשיהו – כבוד חכמים
*”שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ”* (תהילים עג, ט) אדם שמדבר חס ושלום כלפי שמים, ודאי שזה לא התחיל בפעם ראשונה, וקדם לזה דיבורים לא הגונים שדיבר האדם כלפי תלמידי חכמים, כמו שמצאנו בפרשת אמור על המקלל, שלפני שקלל כלפי השמים דיבר כנגד משה רבנו, כי *”ובת כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת”* אין מציאות שביום אחד בת כהן תחל לזנות, הקלקול התחיל מבית אביה, לכן את אביה היא מחללת. וזה דבר דוד המלך *”שתו בשמים פיהם”* מתי האדם מדבר כלפי שמים *”ולשונם תהלך בארץ”* מתי שקדם לזה דיבור על תלמידי חכמים. לכן, כאשר רואים אדם שמדבר כלפי...
0 Comments Off 1530 י״א באייר ה׳תשע״ו – מאי 19, 2016 מאמרים, מוסר more

תהילות יאשיהו – כרום זולות לבני אדם

י׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 18, 2016
תהילות יאשיהו – כרום זולות לבני אדם
*פנינים מתוך פירושו של כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א על ספר תהילים* *”כרום זולות לבני אדם”* (תהילים יב, ט). ועל פסוק זה הגמרא (ברכות ו:) אומרת: *”אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן”*. וברש”י פירש שזה מדבר על התפילה ע”כ. והנה צריכים להבין, מה הפירוש שאנשים מזלזלים בזה? אלא הרבה פעמים אדם מתפלל ולא נענה, ואז חס ושלום חושב שהתפילה הייתה לריק ולשווא, וזה זלזול גדול כי אין תפילה שהולכת ריקם. וכל תפילה שמתפללים גם אם לא נענים, עולה למקום ונשמרת שם עד שמגיע זמן שבאמת צריך את התפילה הזאת, ואז התפילה פועלת. ולכן כאשר...
0 Comments Off 1978 י׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 18, 2016 מאמרים, מוסר more

רבי דוד מטאלנא – נפטר י’ באייר

י׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 18, 2016
רבי דוד מטאלנא – נפטר י’ באייר
מייסד השושלת נולד בשנת תקס”ח לרבי מרדכי טברסקי מטשרנוביל, ולפייגא בתו של רבי דוד לייקס, תלמיד הבעל שם טוב. נישא לבתו של רבי ישראל אברהם מצ’רני-אוסטרהא (בנו של רבי זושא מאניפולי). שימש כמגיד בוסילקיוב ואחר כך עבר לטאלנה. בשנת תרל”ח עבר תקופה קצרה לברודי ואחר כך שב לטאלנה. נפטר בי’ באייר תרמ”ב. חיבר את הספרים: “מגן דוד”, “ברכת דוד” ו”קהלת דוד”. בנו היה הרב מרדכי שנפטר בצעירותו (ו’ בתשרי תרל”ז, פרוומייסק). היה חתנו של רבי שלמה מחסידות סאווראן. בנותיו היו: חיה אשת בן דודה רבי מנחם נחום מטריסק-בריסק, שיינדיל אשת בן דודה רבי מנחם נחום משפיקוב וציזע אשת הרב חיים...
0 Comments Off 1791 י׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 18, 2016 יומא דהילולה, מאמרים more