חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2560.
נותרו עוד 51 פרקים!

66%

הנצפים ביותר

מאמרים

פרשת כי תשא / 7 יפול צדיק וקם

י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017
on י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017
*מאמר כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א לפרשת כי תשא – הלימוד שלימד אהרון הכהן מחטא העגל* לאחי ורעי האהובים והחביבים, אנא ה’ תשמרם וכצינה רצון תעטרם. אמרו רבותינו ילכו מחיל אל חיל, וכשמסיימים את ימי הפורים נכנסים לשלושים יום קודם החג, שואלין ודורשין בהלכות החג. הנה חג הפסח ממשש ובא, ‏וידוע שלילה קדוש זה הוא מהרגעים הקדושים ביותר שחל בשנה, וההשגות שאפשר להשיג בליל הסדר הן במידה ובמשקל של השגות של ליל יום הכיפורים. ואמרו רבותינו הקדושים שיש לנו לילה של “כל נדרי” ולילה של “כל חמירא וחמיעא”. ב”כל נדרי” ההשגות הן השגות על ידי אימה ויראה מהדין,...
0 Comments Off 1711 י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע more

פרשת תצוה – השם הקדוש נגד הטומאה

ט׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 7, 2017
פרשת תצוה – השם הקדוש נגד הטומאה
*השם הקדוש שמפריד ומחליש את כוחות הטומאה – דבר תורה לפרשת תצוה – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* מובא ברבנו החתם סופר בתורת משה (ד”ה. והיה כפי ראשו) בשם הגאון הקדוש רבי שמשון מאוסטרופולי הי”ד, על פי הידוע כי היצר הרע הוא סמא”ל ובת זוגו היא לילי”ת, וכאשר מתחברים שני כוחות טומאה הללו, הם מביאים נזק גדול לעולם רח”ל. אומר על כך רבי שמשון, כי יש שם קדוש “כפי” שמפריד ביניהם שלא יוכלו להזיק, וזהו רמז הכתוב *”ל’פיו ס’ביב מ’עשה א’ורג”* ר”ת סמא”ל – *”ת’חרה י’היה ל’ו ל’א י’קרע”* ר”ת לילי”ת. אמנם ביניהם יש מילת “כפי”, שהוא...
0 Comments Off 1564 ט׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 7, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע more

ז’ באדר יום פטירת משה רבינו ע”ה

ח׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 6, 2017
ז’ באדר יום פטירת משה רבינו ע”ה
*דבר תורה יומי לכבוד ז’ באדר יום פטירת משה רבנו – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* לאחי ורעי האהובים והחביבים, יום זה ז’ באדר הוא יום מיוחד בעם ישראל, יום פטירתו של משה רבנו. והנה שונה הוא במהותו מכל ימי פטירתם של צדיקי וחסידי וקדושי עם ישראל, שבכל ימי פטירתם של הצדיקים עושים יומא דהילולא בשמחה בצהלה ועולים ומשתטחים על קבריהם, אך בז’ באדר יום פטירת משה רבנו לא מצאנו כך והוא יום מורכב, יום של צום של צדיקים, ועוד עניינים רבים נאמרו על יום זה כמו שהבאנו וביארנו במקומות אחרים. וצריכים להבין, מה שונה פטירת משה...
0 Comments Off 1937 ח׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 6, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר more

פרשת תרומה / ועשו לי מקדש

ג׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 1, 2017
פרשת תרומה / ועשו לי מקדש
*דבר תורה יומי מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* (ג אדר התשע”ז) *”ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו”* (שמות כה, ח). ורש”י פירש “וכן תעשה” לדורות. והנה מצות *”ועשו לי מקדש”* היא אחת מרמ”ח מצוות עשה. וכך מביא הרמב”ם בספר המצוות מצוה כ’ היא, שציוונו לבנות בית עבודה בו תהיה ההקרבה והבערת האש תמיד, ואליו תהיה הפניה ובו תהיה החגיגה וההתקבצות בכל שנה. והוא אמרו יתעלה “ועשו לי מקדש”. **** והנה רבותנו הקדושים חידשו ואמרו, שאף בדור זה המצוה הזאת של *”ועשו לי מקדש ושכנתי...
0 Comments Off 1642 ג׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 1, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מה תיקון האדם בעולם? והדרך בה ישכון אור

ג׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 1, 2017
מה תיקון האדם בעולם? והדרך בה ישכון אור
*דבר תורה לכבוד רבי חיים פינטו הגדול זיע”א – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* *ארוממך הא-ל אלוקי ישראל המציל הגואל מדחי את רגלי* לאחי ורעי האהובים והחביבים, יום זה הוא יום גדול לנו, מרגישים דבקות גדולה בהקב”ה ובאבותי הקדושים, הנה זוכים אנו בעוד זמן מעט להשתטח על קברו של מור זקננו רבנו חיים פינטו הגדול, אשר הוא נטע והשריש והיה אבן היסוד של מידות רבות ותכונות חזקות במשפחתנו הרמה. והנה, בי”ב חודש אשר עברנו בהם תיקון וזיכוך, היה מורנו הגדול זצוק”ל מול עיננו. בכל עת וזמן, היינו חוזרים ושונים ואומרים מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי, ואיך מורי...
0 Comments Off 2006 ג׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 1, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, תמונות רצות more

פרשת שקלים / מחצית השקל

כ״ח בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 24, 2017
on כ״ח בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 24, 2017
הנהגות דקדושה לפרשת שקלים מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* בשבת שלפני ראש חודש אדר, מוציאים שני ספרי תורה וקוראים בראשון פרשת השבוע, ובשני פרשת שקלים בפרשת “כי תישא” עד “לכפר על נפשותיכם”, מפני שבזמן בית המקדש היו משמיעים על השקלים באחד באדר. **** בזמן בית המקדש, היו בא’ בניסן מתחילים בכל שנה להקריב את הקורבנות מתרומה חדשה שתרמו לאותה שנה, על ידי מחצית השקל החדשה של אותה שנה. **** ולכן בא’ באדר שזה שלושים יום לפני הזמן, שזהו הזמן ששואלין ודורשין שלושים יום לפני המאורע, היו מכריזים על השקלים. **** ולכן שבת שלפני ראש חודש אדר, מכריזים...
0 Comments Off 1824 כ״ח בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 24, 2017 מאמרים, תהילות יאשיהו more

פרשת משפטים / מכירת יוסף

כ״ח בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 24, 2017
on כ״ח בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 24, 2017
ערב שבת קודש פרשת משפטים ופרשת שקלים, הנה זכינו לעלות לציון הקדוש של רבי עמרם בן דיוואן זצוק”ל, אשר בכל תפוצות ישראל קדוש יאמר לו, והמסורת מאבותינו הקדושים שכוחו של רבי עמרם שריר ובריר וקיים, ושמו היה שגור בפי אבותי הקדושים. וכשהיו באים תלמידיהם לשפוך את תחינתם לפני אבותי, במחלות וצרות אשר פקדו את קהל עדתם, ציוו עליהם לעלות לציון רבי עמרם בן דיוואן זצוק”ל, ובכח התפילה על קברו מתעוררת מידת הרחמים בשמים. והנה גם אנו ראינו ישועות מכוחו הרם והנישא, בע”ה נדרי לה’ אשלם. בכח אותו צדיק יושפע שפע רב על כלל עם ישראל, ועל קהילתנו הקדושה “שובה ישראל”,...
0 Comments Off 1765 כ״ח בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 24, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, פרשת השבוע more

פרשת יתרו / זכור את יום השבת

כ׳ בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 16, 2017
on כ׳ בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 16, 2017
בשבת הבאה עלינו לטובה ולברכה, פרשת השבוע היא פרשת יתרו שבה נמצאים סודות תורה עמוקים וגדולים, ושם עשרת הדברות. והנה כשנתעמק בדברה הרביעית (שמות כ, ח) *”זכור את יום השבת לקדשו”* דורשת על זה הגמרא (פסחים קו.) זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין בכניסתו, ואין לי אלא בלילה, ביום מנין? תלמוד לומר זכור את יום השבת, ביום. ** והנה ידע האדם, שרבותינו פסקו ואמרו שאסור לו לאדם לאכול כלום, ואף לשתות עד לאחר הקידוש. ונפסק להלכה בשולחן ערוך (או”ח סימן רעא סעיף ד) אסור לטעום כלום קודם שיקדש אפילו מים. ***** והנה צריכים להבין, מדוע ציוותנו תורתנו הקדושה...
0 Comments Off 1868 כ׳ בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 16, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע more

ט”ו בשבט ראש השנה לאילנות

י״ב בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 8, 2017
ט”ו בשבט ראש השנה לאילנות
*דבר תורה יומי – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* (י”ב שבט התשע”ז) לאחי ורעי האהובים והחביבים ה’ עליהם יחיו. המשנה (ראש השנה א, א) אומרת‏ באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמישה עשר בו. ופירש רש”י לענין מעשר, שאין מעשרין פירות האילן שחנטו קודם שבט על שחנטו לאחר שבט, שהאילן הולך אחר החנטה. ובגמרא שם (יד.), מפרש הטעם מדוע בט”ו בשבט ראש השנה לאילנות “הואיל ויצאו רוב גשמי השנה” ופירש רש”י שכבר עבר רוב ימות הגשמים שהוא זמן רביעה, ועלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטין מעתה. וכתב על זה המגן אברהם (ס”ק...
0 Comments Off 1681 י״ב בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 8, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מועדים more

דבר תורה להילולא של הבבא סאלי

ד׳ בשבט ה׳תשע״ז – ינואר 31, 2017
דבר תורה להילולא של הבבא סאלי
*דבר תורה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א – יומא דהילולא של הסבא הגדול מור זקננו רבנו ישראל אבוחצירא זצוק”ל* הנה בכל שנה ושנה כמיצר שהחזיקו בו רבים (ב”ק כח.), עומדים בהרבה מבתי עם ישראל בשמחה לכבוד ההילולא של מור זקננו זצוק”ל, ומעוררים ישני עפר שיהיו מליצי יושר על הכלל ועל הפרט בשמים. והנה חשבנו בזמן קדוש זה, להשתדל ולהבין מדוע ישנם צדיקים אשר זכו ששמם יוחק לזיכרון עולם לדורי דורות, לומדים את תורתם ומקדישים ברבים את דרכם ומזכירים אותם בכל צרה וצוקה, וישנם צדיקים אחרים אשר אין שמם שגור בפי כל חי.  והנה הרבה פירושים פירשו רבותינו...
0 Comments Off 1940 ד׳ בשבט ה׳תשע״ז – ינואר 31, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים more