חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2560.
נותרו עוד 51 פרקים!

66%

הנצפים ביותר

מאמרים

מנשה לפני אפרים

ט׳ בטבת ה׳תשע״ח – דצמבר 27, 2017
on ט׳ בטבת ה׳תשע״ח – דצמבר 27, 2017
“ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלקים כאפרים וכמנשה” (בראשית מח, כ) בדרך העולם כשלאדם יש צרה ובעיה, ומנגד יש לו שפע גדול בעניין אחר, הוא שוכח את הצרה ומתמקד בברכה; ברבות הטובה תרבה אהבה, כשהטובה מתרבה, אדם אוהב ושוכח את אלו שעשו לו צרות. ואם כן אומר יעקב; ישימך אלקים כאפרים, מלשון הפריה ורווח, אם לאדם יש רווחות, הוא מתנהג כמנשה, מלשון נשני- שכחה. הוא שוכח מכל האנשים שהזיקו וציערו אותו. אבל יוסף הצדיק, למרות שהיה בגלות ובעבדות, הוא התחיל עם נשני, לבנו הגדול קרא מנשה. קודם שכח לכולם את הרע שעשו לו, עוד לפני אפרים,...
0 Comments Off 1066 ט׳ בטבת ה׳תשע״ח – דצמבר 27, 2017 יומא דהילולה, מאמרים more

שבת אחרונה של השנה – לקרב יהודים

כ״א באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 12, 2017
on כ״א באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 12, 2017
לבני החבורה הקדושה ״שובה ישראל״, אמרנו כמה פעמים בשנים האחרונות ובעיקר בתקופה האחרונה שכל מה שקורה בקהילת קודש שובה ישראל זה זריעה של דרך לדורות הבאים. בכל תקופה בכל ענייני העולם הזה והעניינים הרוחניים היצר הרע והמלחמה משתנה, כמו במלחמה אדם נלחם כל תקופה תכסיסי המלחמה וכלי המלחמה שונים. בעבר היו משתמשים בחץ וקשת, חרבות, סלעים ואבנים שהיו זורקים על היריב, לאחר מכן התפתחו ופיתחו כלי נשק שונים ומשוכללים. כך גם במלחמת היצר הרע כל תקופה המלחמה היא בצורה אחרת ושונה,וכל תקופה הכלים להתמודד עם המלחמה הכלים אחרים אך התחליט של המלחמה זהה להרוג ולהכניע את האוייב. כך היצר הרע,...
0 Comments Off 2741 כ״א באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 12, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

מחשבת הנפש / החיים הם כגלגל

א׳ באלול ה׳תשע״ז – אוגוסט 23, 2017
on א׳ באלול ה׳תשע״ז – אוגוסט 23, 2017
החיים הם כגלגל מתגלגל, פעמים למעלה פעמים למטה. גם כאשר האדם נמצא למטה, אל לאדם לעזוב מלהחזיק את הגלגל, כי בעוד זמן הוא חוזר למעלה, ואם תעזוב אותו כשהוא למטה, איך תהיה איתו שוב למעלה כאשר הוא עולה למעלה? וידוע מעשה קדמון על שופט בשם טוביה, שהיה מכובד מאוד בעירו ובעל מעמד גדול. באחד הימים, אנשים רעים שנפשם פגומה ולא יכולים לראות שטוב אצל אחרים, הלכו והוציאו לעז ושקר עליו אצל המלך, ומיד המלך נתן הוראה לתפוס את טוביה השופט ולהכניסו לבית האסורים. טוביה בעל קשרים רבים היה, ונודע לו על הדברים. מיד אסף כמה בגדים נחוצים בתיק קטן וברח...
0 Comments Off 1525 א׳ באלול ה׳תשע״ז – אוגוסט 23, 2017 יומא דהילולה, מאמרים, מה רבו מעשיך ה' more

מחשבת הנפש – להאשים אחרים

כ״ג באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 15, 2017
on כ״ג באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 15, 2017
דברי מחשבה ועמקות מתוך *מחשבת הנפש (חלק נא)* האדם מאשים את כולם בכל מצב רק את עצמו הוא לא מאשים, וזו אחת מהבעיות של העולם שלא מצליחים ליישר ולסדר את נפש האדם, כי האדם תמיד צודק וכולם אשמים, אם כן מה יש לו לסדר ולתקן בנפשו? זוכרים אנו בשנה האחרונה של חייו של מור זקני רבי מאיר אבוחצירא זצוק”ל, גנבים פרצו ונכנסו לבית של שכן שגר לידו רבי מאיר. היה לפני תפילת שחרית, ומהומה גדולה שררה בכל אותה שכונה. בעלת הבית התעוררה והבינה שפרצו לביתה, התחילה לצעוק וכך בתוך כמה רגעים כל השכונה התמלאה בכל השכנים. האשה צועקת ומאשימה את...
0 Comments Off 1506 כ״ג באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 15, 2017 יומא דהילולה, מאמרים, מה רבו מעשיך ה' more

מחשבת הנפש – תפסת מועט תפסת

י׳ באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 2, 2017
on י׳ באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 2, 2017
כשלמדתי בישיבה בירושלים, הקפדתי בכל יום במשך תקופה ארוכה לנסוע להתפלל תפילת מעריב בכותל המערבי, והדבר היה משמח אותנו ומביא אותנו לדבקות גדולה בהקב”ה. בכל לילה בסיום התפילה וקביעת עיתים לתורה בספר ה”אור החיים” הקדוש, היינו הולכים יחד עם החברותא שלי באותם ימים, מתבוננים ומסתכלים על כל האנשים שהיו מסתובבים בכותל המערבי, מקום קדוש ומקודש אור גדול, שתמיד סביב האור ישנם הרבה סוגי אנשים מורכבים שאפשר ללמוד מהם הרבה מוסר ותובנות לחיים. והנה ראינו אדם מסויים במשך ימים שלמים, ואף שבועות על גבי שבועות וחודשים, שבכל פעם שמגיעים אוטובוסים עם תיירים, עומד ומברך את כולם ברכות נעימות ומשונות. ובסוף הברכות...
0 Comments Off 1397 י׳ באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 2, 2017 יומא דהילולה, מאמרים more

מחשבת הנפש / לצאת לדרך חדשה

ז׳ באב ה׳תשע״ז – יולי 30, 2017
on ז׳ באב ה׳תשע״ז – יולי 30, 2017
אנשים רבים שואלים אותנו במרוצת השנים, מתי נדע שהזמן השתנה מזמן קשה לזמן טוב ונצא לדרך חדשה?  שאלה זו היא שאלה חשובה ביותר, ושאלה שהתשובה שלה פשוטה אך מורכבת ביותר, כי כשמזלו של אדם בירידה, כל מה שיעשה יכשל וכל מה שישתדל ירד לריק. אם כן, מתי ידע האדם שזה הזמן לקום ולהתחיל ולא לפחד שיכשל, שיפסיד שממונו ירד לטמיון? על שאלה זו ענו רבותינו הקדושים זצוק”ל במעשה שיש בו לימוד גדול לחיי האדם, היה אבא עשיר מופלג שהיו לו שני בנים. כיון שהתקרב יום מותו, לא רצה האבא שבניו יהיו שותפים, שכבר אמרו הקדמונים הטוב שבשותפים שותפו של עמלק,...
1 Comments Off 1683 ז׳ באב ה׳תשע״ז – יולי 30, 2017 יומא דהילולה, מאמרים more

מחשבת הנפש – לעשות דברים בשלמות

כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017
on כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017
דברי מחשבה ועמקות מתוך *מחשבת הנפש (חלק לה)* כשאדם עושה דבר ואפילו הקטן ביותר, ישתדל לעשות אותו בשלמות מכל הלב ובכל כוחו. וכאשר האדם עושה דבר לא בשלמות, נשאר חלל ריק בדבר. וידע האדם, שבכל חלל ריק שם שורה כל הרע, העצבות, היאוש, המזיקים, כל הרע שורר בחלל ריק. לכן כל דבר יעשה בשלמות הגדולה ביותר.  ועל זה אומרת לנו התורה הקדושה, העושה מצוה ולא מסיים אותה, בניו יתומים ואשתו אלמנה, מדוע? כי לא סיים דבר, וזה הפתח של הרע הגדול ביותר. וכך מצאנו אצל אשת רבי עקיבא רחל, שהיתה בת עשירים, בת יחידה של העשיר הגדול שהיה בירושלים. בבית...
0 Comments Off 1505 כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017 יומא דהילולה, מאמרים, מוסר more

מחשבת הנפש חלק כח

י״ז בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 11, 2017
on י״ז בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 11, 2017
דברי מחשבה ועמקות מפי *כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* שנכתבו בזמן המיצר מתוך הקונטרס העומד לצאת לאור *מחשבת הנפש (חלק כח)* לקיים בית בצורה נכונה ורגועה, לעבור בשלום ובנחת את הפרוזדור של העולם הזה, זה דבר ‏גדול וחשוב בחיי האדם. הרבה בתים שנראים מבחוץ שהשלום והנחת והשלוה שורה בהם, זו רק ראיה מבחוץ, והפנים של הבתים הם יגון ואנחה. ולכן האדם צריך לדעת כמה יסודות חשובים בראיה של החיים, שהיא שונה בין ראיית האדם לבין ראיית האשה. האדם כשמסתכל על כל דבר בחיים, הוא מסתכל בצורה של רחוק, מה יהיה בעוד עשר שנים, איך יהיה בעוד שתי דורות, כל...
0 Comments Off 1292 י״ז בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 11, 2017 יומא דהילולה, מאמרים more

סגולה להרחיק את המחלוקת

ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017
on ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017
*דבר תורה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א – סגולה נוראה להרחיק המחלוקת* מחלוקת היא החורבן הקשה ביותר שיש בעולם, ובכל מקום שיש מחלוקת אין פרנסה. ועל זה אמר דוד המלך בתהילים (קמז, יד) *”השם גבולך שלום חלב חיטים ישביעך”* אם יש שלום, יש חלב חיטים שזה מסמן על פרנסה. ולכן מי שרוצה פרנסה בנקל, חייב להתרחק מן המחלוקת. ומחלוקת זה עם כל אדם, שלא יהיה אדם אחד מישראל אשר יהיה לאדם איתו מחלוקת. וכן בתוך המשפחה של האדם, חייב האדם להיזהר זהירות גדולה ביותר שלא תהיה מחלוקת לא עם בני משפחתו הרחוקים, וודאי לא הקרובים, וביותר יזהר...
0 Comments Off 1876 ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים more

מעלת הירהור בתשובה

ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017
on ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017
*דבר תורה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א – מעלת ההרהור בתשובה לפני לימוד תורה ועשיית מצוה* הבאר היטב (או”ח סימן תקעא אות א) מביא בשם רבנו האר”י הקדוש זצוק”ל, וזה לשונו “ודע שכל המעשים שאדם עושה ותורה שלומד בעודו רשע בעונותיו הרבים, מוסיף כח בקליפות. עד שחוזר בתשובה מוציא מהקליפה”. ומקור הדברים “שער היחודים” (שער תיקון עוונות פרק יא) וזלש”ק “כל מעשה האדם הטובים שאדם עושה בעודו רשע או תורה שאדם לומד, אין צריך לומר שאינו מוסיף בקדושה, אלא אדרבה מוסיף כח בקליפה. ועליו נאמר ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי, שאתה מכניס דבר שבקדושה בתוך...
0 Comments Off 1345 ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים more