חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2575.
נותרו עוד 54 פרקים!

64%

הנצפים ביותר

פרשת השבוע

התמודדות בזמנים של נסיונות

כ״ג בטבת ה׳תשע״ו – ינואר 4, 2016
התמודדות בזמנים של נסיונות
חזון יאשיהו -  כ״ג בטבת תשע״ו כאשר באים על האדם נסיונות, ישנם שתי דרכים להתמודד עם הנסיונות; דרך ראשונה, שהיא הדרך אשר בה ישכון האור, כאשר האדם חזק ומחוזק בתורה וביראת שמים ובכוחות נפש גדולים, אשר אסף וצבר לשעות ולימים קשים ואז, פודה הוא את הכוחות נפש האלו ואוסף אותם להתמודד עם המצבים, אשר באים עליו. ויש דרך שניה, כאשר האדם לא אסף מספיק כוחות ואין לו מצבורים של זכויות ויסודות איתנים בנפש, אז האדם מקבל משמים כוחות שאולים, כוחות שבאים לו בזכות אבות, או בזכות תפילות שאחרים מתפללים עליו והכוחות השאולים לזמן קצוב, עומדים איתו לתקופה מסוימת.  אך ידע...
1 Comments Off 1780 כ״ג בטבת ה׳תשע״ו – ינואר 4, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מסלול האמונה בגאולה

כ״ב בטבת ה׳תשע״ו – ינואר 3, 2016
מסלול האמונה בגאולה
חזון יאשיהו – כ״ב בטבת תשע״ו ״וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה׳ וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל-שדי ושמי ה׳ לא נודעתי להם״  והנה, שנים רבות לא הבנו את הפסוק הזה, משה רבנו בא בתלונה לקב״ה ״ומאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה״ שזו היא טענה כבדת משקל של משה. הקב״ה שולח את משה בשליחות, לגאול את עם ישראל ומשה אומר לקב״ה ומאז באתי לפרעה נהיה קושי גדול לעם ישראל וכמו שמובא בתורתנו הקדושה (שמות ה) ״ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה ויאמרו אליהם ירא ה׳ עליכם וישפוט אשר הבאשתם את ריחנו...
0 Comments Off 1509 כ״ב בטבת ה׳תשע״ו – ינואר 3, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

ימי השובבי”ם – מעלת הכרת הטוב

י״ז בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 29, 2015
ימי השובבי”ם – מעלת הכרת הטוב
חזון יאשיהו – י״ז בטבת תשע״ו תיקון ימי השובבי״ם הקב״ה מצווה את משה רבנו (שמות ז יט) ״אמור אל אהרון לפי שהגן היאור על משה שהושלך לתוכו לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים ולקה על ידי אהרון״ וכן הביא עוד רש״י (שמות ח יב): ״אמור אל אהרון לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה לפי שהגן עליו שהרג את המצרי ויטמנהו בחול ולקה על ידי אהרון״  והנה יסוד גדול עלינו ללמוד מדברים אלו, אנו חושבים שמידת הכרת הטוב, שהיא מהמידות החשובות ביותר, נמצאת רק בדבר חי, נושם, מדבר, מבין, אך פה לומדים אנו יסוד עצום שהכרת...
0 Comments Off 1748 י״ז בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 29, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

כוח הכרת הטוב

ט״ו בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 27, 2015
כוח הכרת הטוב
חזון יאשיהו – יא׳ בטבת תשע״ו בפרשת השבוע אנו מוצאים, לאחר שנפטר יעקב אבינו, כמה יוסף הצדיק משתדל לרצות את פרעה וביתו, לעלות לארץ הקודש, לקבור את יעקב אבינו במערת המכפלה. והנה מוסר גדול וצריכים אנו ללמוד מהתנהגותו של יוסף הצדיק והכרת הטוב הגדולה שיש ליוסף כלפי פרעה, על זה שמשפחתו גרה ונמצאת בארץ מצרים וצריכים לדעת, שהכרת הטוב, הוא מהיסודות הגדולים והחשובים ביהדות ויותר מכך, הכרת הטוב, היא סגולה בדוקה לאדם, לעמוד בשעה שעובר ניסיון קיומי, לנצח ולעבור את הנסיון. בע״ה נבאר הדברים; הנה ידוע, שכל יהודי, עובר במשך חייו, עשרה נסיונות קיומיים כפי שעבר אברהם אבינו וכל אחד...
0 Comments Off 1952 ט״ו בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 27, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

לכל יהודי יש כוחות מיוחדים

ח׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 20, 2015
לכל יהודי יש כוחות מיוחדים
חזון יאשיהו – ח׳ בטבת תשע״ו ״ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנים״. ידוע, שכאשר אדם אינו נמצא בביתו ובמקומו הטבעי, כוחותיו נחלשים לו ואינו יכול לעמוד בהתמודדות ובמשברים, כפי שיכול לעמוד, כשנמצא בביתו או בסביבתו הטבעית. וכך מצאנו בגמרא במסכת מגילה י״ב: מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו, ניטלה עצה מאיתנו ואין אנו יודעים לדון דיני נפשות.  אם כך, הדינים הקשים ביותר, בכל הדינים, אלו דיני נפשות ומיום שחרב ביתנו ואין אנו בביתנו הטבעי, ישוב הדעת והריכוז לפסוק בדיני נפשות, ניטל מאיתנו. וכך הגמרא בעירובין ס״א אומרת: כלבא בלא מתיה שבע שנים לא נבח. בדברי הגמרא שם, שכאשר הכלב...
0 Comments Off 1524 ח׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 20, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת ויגש – ראיית הלב – ב’ בטבת

ב׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 14, 2015
פרשת ויגש – ראיית הלב – ב’ בטבת
חזון יאשיהו – ב׳ בטבת תשע״ו דיבור הפה ודיבור הלב ״ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה״ ורש״י פירש שם יכנסו דברי באוזנך ובהמשך הפרשה מצאנו: ״ולא יכול יוסף להתאפק״ והנה, מדברים אלו מוכח, שבאמת יוסף רצה והיה צריך למשוך עוד את הזמן ולהמשיך להיות נוקשה עם אחיו ושלא ידעו שהוא יוסף, אך אחרי דברי יהודה, תוכניותיו של יוסף התקלקלו ולא יכול היה להמשיך בתוכניתו להסתתר מאחיו ולהסתיר את זה שהוא אחיהם יוסף. וצריכים להבין, מה היה חזק שהכניע את יוסף בדברי יהודה? וצריכים לבאר ולומר יסוד גדול...
1 Comments Off 1883 ב׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 14, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

ניסים גדולים מעל הטבע

ו׳ בכסלו ה׳תשע״ו – נובמבר 18, 2015
ניסים גדולים מעל הטבע
לאחיי ורעיי האהובים והחביבים הנה ימים אלו, מלאים ברגשות, מי בשאלות, מי בתיסכול, מי בכעס ומי בתשובות, אך התשובה הבטוחה היא אחת על כל השאלות: ככל שנתחזק בתורה ובמצוות וביראת שמים, הקב׳ה ימתק עלינו את כל הדינים ויטיב אחריתנו מראשיתנו וככל שנתעמק במחשבות, נגרום רעה במקום טובה וחוסר מעשה במקום מעשה, כמשל הידוע של המרבה רגלים והצפרדע; כשהצפרדע פגש את מרבה הרגליים ושאל אותו איך אתה אתה מסתדר עם 150 רגלים אני עם ארבעה בקושי מסתדר?! אחרי שבוע שב הצפרדע ופגש את המרבה רגליים באותו מקום ולא זז, שאל אותו הצפרדע, שבוע עבר ולמה לא זזת? ענה לו המרבה רגליים:...
1 Comments Off 2700 ו׳ בכסלו ה׳תשע״ו – נובמבר 18, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע more

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת ואתחנן – תשע”ה

כ׳ באב ה׳תשע״ה – אוגוסט 5, 2015
הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת ואתחנן – תשע”ה
א. יש לאנשים בעיות בחיים, אין אדם שהחיים שלו הולכים איך שהוא רוצה, בדרך שהוא רוצה באמת, כל אחד יש לו את הצרות והבעיות שיש לו בחיים. הדרך לפתור את הבעיות זה דרך של תפילה. מתי שיש לאדם בעיה והוא פותר אותה עפ”י דעתו, אולי הפתרון הוא טוב אולי הוא פחות טוב. אדם לא יודע, האם פתרון שהוא פתר הוא באמת הפתרון האמתי, הנכון והטוב, או שזה לא פתרון נכון וטוב. הרבה פעמים אדם פותר דבר והוא חושב שזה הטוב ביותר בשבילו, אבל זה טעות מיסודה וזה לא טוב בשבילו, והפתרון שהוא עשה לתווך ארוך יוצא לו ממנו נזק וצער ודבר לא...
0 Comments Off 2559 כ׳ באב ה׳תשע״ה – אוגוסט 5, 2015 מאמרים, פרשת השבוע more

אור החיים על פרשת ואתחנן

כ׳ באב ה׳תשע״ה – אוגוסט 5, 2015
אור החיים על פרשת ואתחנן
טעם כפל ה’(שמו של הקב״ה) ב’ פעמים ולא הספיק לומר על זה הדרך ״ה’ אלהינו אחד״, נתכוון לב’ הדרגות שיש לה’, האחד שהוא אלהינו, והב’ שהוא אחד, והכוונה בזה כי אנו מקבלין אלהותו יתברך עלינו למה שממנו, הגם שאילו היה במציאות שהיו אלהות הרבה אין אנו בוחרים אלא בשם זה הוי”ה הוא אלהינו, ובזה נכלל כמה פרטים, א’ אהבת הטוב, אהבת המועיל, אהבת הערב, ועוד לו שהוא אחד ואין זולתו אלוה בעולם וטעם זה גם כן יספיק להתחייב להשתעבד לו ולמצותיו הגם שהיה במציאות שלא היו הטעמים שמצדם בחרנוהו לאלוה: נמצינו אומרים שבאחד מב’ הטעמים יספיק להשתעבד למאמריו ולמצותיו, אשר על...
0 Comments Off 2296 כ׳ באב ה׳תשע״ה – אוגוסט 5, 2015 מאמרים, פרשת השבוע more

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת פנחס – תשע”ה

כ״ג בתמוז ה׳תשע״ה – יולי 10, 2015
הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת פנחס – תשע”ה
פרשת פנחס א. רבנו הבעל שם טוב מלמד אותנו דבר גדול, אדם שקשה לו לקיים מצווה מסויימת ומרגיש התנגדות ויצרים גדולים לקיים את המצווה, סגולה להקל ולהכניע את היצר הרע – יאמר שם המצווה לפני שמתחיל לקיימה, וכן את הפסוק שבו היא נאמרה בתורה, וכן את הדינים ואת ההלכות שנאמרו באותה מצווה – וכך ינצח את יצרו. ועל פי זה יובן מעשה פנחס, כאשר זמרי בן סלוא חטא עם כזבי בת צור, היה בלבול גדול בעם ישראל, איך נשיא שבט שמעון עושה מעשה חמור וקשה כזה. כל עם ישראל בכו, והתרגום מתרגם שהם קראו קריאת שמע, שזה יסוד של מסירות נפש...
0 Comments Off 1958 כ״ג בתמוז ה׳תשע״ה – יולי 10, 2015 מאמרים, פרשת השבוע more