חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2610.
נותרו עוד 8 פרקים!

95%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

פרשת השבוע

דבר תורה על פרשת כי תשא

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 26, 2016
דבר תורה על פרשת כי תשא
דבר תורה מפי כבוד האדמו״ר עט״ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א – פרשת כי תשא בני ישראל זכו לשבעה רועים, שהם המגדל אור  של עם ישראל לכל הדורות ומכוחם ובאורם, עם ישראל בכל הדורות נשען והולך בכל הזמנים ובכל הגלויות בכל ההתמודדויות.  והנה קשה, מדוע שלמה המלך לא זכה להיות אחד מהשבעה רועים? והרי חכמת שלמה המלך הייתה חכמה מיוחדת ומכל אדם ובכל הדורות כמו שנאמר: מלכים א‏’ (ג’- י”ב) “הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך וגם אשר לא שאלת נתתי לך גם עושר גם כבוד אשר לא היה כמוך איש...
0 Comments Off 1941 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 26, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת משפטים – בנים אתם לה’ אלוקכם

כ״ד בשבט ה׳תשע״ו – פברואר 3, 2016
פרשת משפטים – בנים אתם לה’ אלוקכם
חזון יאשיהו – כ״ד בשבט תשע״ו “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי” וגו’(שמות כא. א) ‏והנה, הגמרא במסכת קידושין (לו) מבארת ואומרת: ״בנים אתם לה’ אלוקיכם״ (דברים יד. א) בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרויים בנים, אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרויים בנים, דברי רבי יהודה.  רבי מאיר אומר,  בין כך ובין כך, אתם קרויים בנים, שנאמר ״בנים סכלים המה״. והנה מצאנו, שבני ישראל נמשלים פעמים כבנים פעמים כעבדים וכך, ביום הגדול והנורא, ראש השנה, שעליו נאמר ״היום הרת עולם״ מבקשים ומתפללים אנו, לפני בעל הרחמים ומזכירים ״אם כבנים אם כעבדים״ וביותר בראש השנה,...
0 Comments Off 2225 כ״ד בשבט ה׳תשע״ו – פברואר 3, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

״ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם״

כ״ב בשבט ה׳תשע״ו – פברואר 1, 2016
״ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם״
חזון יאשיהו – דבר תורה יומי – כב’ בשבט ״ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם״ ודרשו חז״ל “ואלה” להוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני. והרי קשה, הרי כל התורה כולה ניתנה בסיני, וכל התורה הקדושה מיקשה אחת, ואין בתורתנו הקדושה חלק חשוב יותר מחלק אחר. אם כן מה החידוש שמה אלה מסיני אף אלו מסיני, תורתנו הקדושה כולה דברי אלוקים חיים היא?! אלא אפשר לבאר ולומר יסוד גדול: התורה הקדושה אומרת לנו על דוד המלך ״ויהי דוד עושה משפט וצדקה”. ומקשה הגמרא: מה הלשון משפט וצדקה ומפרשת הגמרא ואומרת: כשהיה בא דין תורה לפני דוד המלך, היה דוד...
0 Comments Off 2130 כ״ב בשבט ה׳תשע״ו – פברואר 1, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מלחמת עמלק וקריעת ים סוף

ט״ז בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 26, 2016
מלחמת עמלק וקריעת ים סוף
חזון יאשיהו – ט״ז בשבט ״וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה׳ את ישראל ממצרים״ ורש״י פירש: ״מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק״. והנה מוצאים אנו בדברי רש״י, שעיקר מה שגרם ליתרו לעזוב את ביתו ואת כל אשר לו, היה בעקבות מה ששמע על קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. והרי, עוד הרבה ניסים גדולים ועצומים שהשכל לא מקבלם קרו בארץ מצרים וביציאת מצרים, מדוע שני הדברים המסויימים האלה, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק גרמו ליתרו לעזוב את כל אשר לו ולנדוד לארץ לא זרועה למדבר?  אלא צריכים לבאר...
0 Comments Off 1895 ט״ז בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 26, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מלחמה לה’ בעמלק מדור דור

י׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 20, 2016
מלחמה לה’ בעמלק מדור דור
חזון יאשיהו – י׳ בשבט תשע״ו ״ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה׳ בעמלק מדור דור״ הנה, הרבו רבותינו להדגיש לנו את עומק מעשיהם הקשים של עמלק, והפגיעה החמורה והקשה אשר פגעו עמלק בעם ישראל, ואין כיסאו של הקב״ה שלם כל עוד עמלק קיים בעולם. ומצווה וחובה עלינו לזכור בכל יום ״זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים״. וכבר מצאנו בשאול המלך, שאיבד את מלכותו משום שהשאיר את אגג מלך עמלק חי למספר שעות, עד ששמואל הנביא הוציאו להורג. והנה נחדד ונאמר, שאחד מהדברים הרעים והקשים שניסה עמלק לקרר ולטשטש בעם...
0 Comments Off 1954 י׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 20, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

ושמתם… על לבבכם

ט׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 19, 2016
ושמתם… על לבבכם
חזון יאשיהו – ט׳ בשבט תשע״ו ״קול דודי דופק פיתחי לי״ רבי יסא אמר: אמר הקב״ה לעם ישראל, בניי פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודו של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וגרניות נכנסות בו (מדרש שיר השירים ה-ב) והגמרא (מסכת ערובין נ״ג) אומרת: אמר רבי יוחנן ליבם של ראשונים פתוח כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחט סידקית וכו׳. וצריכים להבין, מה החילוק בין דורות ראשונים לגודל ורוחב ליבם, לדורות אחרונים שהלב הצטמצם עד למחט סידקית? אלא צריכים לבאר ולומר, אנשים חושבים שברגע שהלב נפתח, רק טוב ותשובה וקירבה ומעשים טובים יכנסו...
0 Comments Off 1832 ט׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 19, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

התבוננות וגדלות הבורא

ח׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 18, 2016
התבוננות וגדלות הבורא
  חזון יאשיהו – ח׳ בשבט תשע״ו ״וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה מַה תִּצְעַק אֵלָי דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִסָּעוּ״. הנה בני ישראל עמדו באותה שעה במצב חמור ביותר, המצרים שהיו אדוניהם ומשעבדיהם רודפים מצד אחד אחרי בני ישראל, ומצד שני המדבר מלא בחיות רעות ומהצד האחר הים. ובשעה הקשה הזו עומדים בני ישראל נבוכים, ופרעה ועבדיו מבינים ואומרים סגר עליהם המדבר, שעם ישראל סגורים מכל צד ואין להם לאיפה לברוח, ואז עומד משה רבינו ומתחיל להתפלל ולבקש מהקב״ה רחמים, אומר לו הקב״ה ״מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו״. ודרשו חז״ל ואמרו שאמר הקב״ה למשה תפסיק להתפלל. וצריך להבין,...
0 Comments Off 1666 ח׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 18, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

אהבת ישראל ואחדות עם הכלל

ז׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 17, 2016
אהבת ישראל ואחדות עם הכלל
חזון יאשיהו – ז בשבט תשע״ו ״וּפַרְעֹה, הִקְרִיב; וַיִּשְׂאוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-עֵינֵיהֶם וְהִנֵּה מִצְרַיִם נֹסֵעַ אַחֲרֵיהֶם, וַיִּירְאוּ מְאֹד, וַיִּצְעֲקוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, אֶל-יְהוָה. ורש״י פירש ממדרש תנחומא: נוסע אחריהם בלב אחד כאיש אחד. והנה, דברי רש״י בשם המדרש תנחומא, צריכים ביאור ועמקות, להבין את החילוק בין עם ישראל, למצרים שבעם ישראל.  במתן תורה נאמר, ׳כאיש אחד בלב אחד׳, ופה אצל מצרים, כאשר רדפו אחרי בני ישראל, נאמר הפוך, ׳בלב אחד כאיש אחד׳. ומה החילוק בין עם ישראל, שנאמר עליהם ׳כאיש אחד בלב אחד׳, לבין המצרים, שנאמר עליהם, ׳בלב אחד כאיש אחד׳? אפשר לבאר ולומר יסוד גדול, הנה אמרו חז״ל שהשורש של כל עם...
0 Comments Off 1635 ז׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 17, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

כוח זכות אבות

א׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 11, 2016
כוח זכות אבות
חזון יאשיהו – א׳ בשבט תשע״ו בזכות נשים צדקניות נגאלו בני ישראל מארץ מצרים. הגמרא מביאה מחלוקת האם תמה זכות אבות, או לא? ואם תמה, מתי תמה זכות אבות? רב אומר: מימות הושע בן בארי, שמואל אומר: מימי חזאל, רבי יהושוע בן לוי אומר: מימי אליהו ותוספות שם כותבים: אמר רבנו תם זכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמה ותוספות ממשיך ומבאר, האם לרשעים תמה ולצדיקים לא תמה. והנה, הסוגיה של זכות אבות, מה כוחה והאם תמה או לא, ארוכה ומורכבת, אך חשבנו להקשות ולהבין איזה הווה אמינא יש לחשוב, שאפשר לשרוד ולהתקיים בדורות הללו, דורות הגלות, דורות של...
0 Comments Off 1808 א׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 11, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

עניין יציאת מצרים

א׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 11, 2016
עניין יציאת מצרים
חזון יאשיהו – כ״ט בטבת תשע״ו בכל חיי היהודי, עניין יציאת מצרים, מוזכר ושזור בכל מקום. וצריכים להבין, מדוע אנו מזכירים בכל זמן ובכל עת, את יציאת מצרים? ואפשר לבאר ולומר יסוד גדול, הנה התורה הקדושה אומרת בפרשת שופטים: ״כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי ה׳ אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים״ והנה, אפשר לבאר הפסוק הזה ״כי תצא למלחמה על אויבך״ – איזו מלחמה היא זו? זוהי מלחמת האדם עם הסיטרא אחרא ומלחמת היצר הרע וחיילותיו ; ״וראית סוס ורכב עם רב ממך״ -עם רב ממך, זהו המעשים הרעים שאדם יצר...
0 Comments Off 2156 א׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 11, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מועדים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more