חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2610.
נותרו עוד 8 פרקים!

95%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

פרשת השבוע

פרשת פנחס תשע”ג

י״ח בתמוז ה׳תשע״ג – יוני 26, 2013
פרשת פנחס תשע”ג
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו” “ את קנאתי… לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל” הנה רואים שפנחס קיבל שתי מתנות מהקב”ה, א’: ברית שלום, ב’: ברית כהונת עולם. וקשה מדוע קיבל שני דברים הרי עשה רק דבר אחד, קינא קנאה לה’?. ועוד קשה, מצאנו אצל אליהו הנביא ואצל ישעיה כאשר קינאו על פגיעה בהקב”ה נענשו על כך, אליהו הנביא כאשר אמר על בני ישראל: כי עזבו את בריתך, כעס עליו הקב”ה והענישו. ישעיה הנביא כאשר...
0 Comments Off 2968 י״ח בתמוז ה׳תשע״ג – יוני 26, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת בלק תשע”ג

י״ג בתמוז ה׳תשע״ג – יוני 21, 2013
פרשת בלק תשע”ג
“מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל” וידוע, שם יעקב מורה על האנשים המחזיקים ותומכים בידי תלמידי חכמים והשם ישראל מורה על התלמידי חכמים. והנה הקב”ה ברא את השותפות הזאת, בני יעקב תומכים בתורה ומשפיעים ומעניקים ממונם לתלמידי חכמים והתלמידי חכמים משפיעים ומעניקים מזכותם בתורה ובתפילה לבני יעקב. אך קורה ברבות הימים, אחרי זמן שהנדיב תומך בתלמיד חכם, עולות בדעתו שאלות רבות: אני עובד קשה מדוע התלמיד חכם ביזבז כך ופה אשתו ביזבזה יותר ואיך מרשה לעצמו הוצאות ומותרות כאלו. ואף לתלמיד חכם ישנם שאלות: אני ממית את עצמי באוהלה של תורה אין לי לא יום ולא לילה והנדיב אשר תומך...
0 Comments Off 2145 י״ג בתמוז ה׳תשע״ג – יוני 21, 2013 דבר הרב, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more