חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2631.
נותרו עוד 137 פרקים!

9%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

ספורי צדיקים

הבבא מאיר אבוחצירא זצוק”ל

כ״ו בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 15, 2015
הבבא מאיר אבוחצירא זצוק”ל
לאחי ורעי האהובים והחביבים. הנה עבר עלינו ליל הסדר בקדושה ובטהרה, ובודאי שמרגישים כולנו את השינוי בחיים מהכח של ליל הסדר. לילה זה, זה לא עוד יום בחיים, אלא זה זמן של שינוי מוחלט בחיי האדם. והשינוי הזה צריכים להיות ערניים להרגיש אותו, משום שהרבה פעמים עובר על האדם שינוי, אבל האדם רדום, כאדם שנמצא תחת השפעת סמי הרדמה, אלא צריך האדם להיות ער להרגיש את השינוי. ועל זה נאמר: “והחי יתן אל ליבו” (קהלת ז, ב), יש חיים שנושמים, אך אינם חיים בהרגשה והתחושה הרוחנית, לכן חייבים להתעורר בליבנו ובהרגשה הרוחנית. הנה יום זה הוא יום קדוש ביותר, ההילולא...
0 Comments Off 3393 כ״ו בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 15, 2015 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, ספורי צדיקים more

מתוך יגון ואנחה המציאנו פדות ורווחה

כ׳ במרחשון ה׳תשע״ה – נובמבר 13, 2014
מתוך יגון ואנחה המציאנו פדות ורווחה
  לעיתים, שעה שעם ישראל נמצא בתקופה קשה. אות הוא כי הימים ימים של ישועה וגאולה. ולהפך, בשעה של רווחה, יש לה משמעות של התארכות הגאולה. בתקופת נפולאון, הקיסר הצרפתי, היו יהודים רבים שתלו בו תקוות רבות. סבורים היו אותם יהודים, כי אם נפולאון אכן ביטל כמה גזרות שהיו תלויות נגדם שנים רבות ועוד העניק להם כמה זכויות – זהו אות כי הגאולה קרבה…. אל אותם יהודים תמימים הפנה החת”ם סופר את המעשה הבא: בנו האהוב והמפונק של המלך סר לפתע פתאום מהדרך הטובה, והחל לעשות מעשים אשר לא יעשו. החליט אביו להגלותו לכפר נדח. ושם, בכפר, התגורר בן המלך...
0 Comments Off 1906 כ׳ במרחשון ה׳תשע״ה – נובמבר 13, 2014 מאמרים, ספורי צדיקים more

‎צדיקים מדקדקים כחוט השערה

כ״ט בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 23, 2014
‎צדיקים מדקדקים כחוט השערה
בעיר וילנא היו שני יהודים מפורסמים, ר’ משה ור’ זימל, שניהם גבירים אדירים, תלמידי חכמים ונכבדי הקהל . הם היו קבלנים. פעם נפל סכסוך ביניהם ולא יכלו להסתדר בעצמם ונזקקו לדין תורה. אך מכיון שלא רצו ללכת לבית דין, החליטו כי יסעו לרב גדול שיכריע את הדין ביניהם.

נמלכו וגמרו אומר לנסוע לרב מביאליסטוק, שהיה מחבר הספר “מראות הצובאות” על ענייני עגונות, שהיה מפורסם כאדם גדול בתורה.

נסעו השנים והגיעו לבית הרב. לאחר שדפקו בדלת ראה השמש את המרכה ההדורה ור’ משה ור’ זימל עומדים לפניו. מיד רץ השמש לרב להודיע לו שהגבירים המפורסמים מוילנה רוצים להתקבל אצלו. לאט ובמתינות ביקש הרב...
0 Comments Off 1801 כ״ט בתשרי ה׳תשע״ה – אוקטובר 23, 2014 מאמרים, ספורי צדיקים more

רבי שמעון בר יוחאי

ט״ז באייר ה׳תשע״ד – מאי 16, 2014
רבי שמעון בר יוחאי
ערב שבת קודש,  בכל שבוע, הוא זמן של רוממות הנפש,  מיוחדת ביותר. אך השבוע, מיוחד במינו, ל”ג בעומר יום  דהילולא של התנא הגדול,  רבי שמעון בר יוחאי, סמוך לשבת. וידועה הקושיה; רבי שמעון בר יוחאי אומר, שכל חייו, מעולם לא הפסיד, אכילת שלוש סעודות בשבת. כשישב שלוש עשרה שנים במערה, אכל רק חרובים ולפי מדרש תלפיות, בשבת, היה מתחולל נס,  והחרובים היו נהפכים לתמרים. אך, בכל אופן, סעודת שבת, מצריכה לחם, ואיך רבי שמעון מעיד על עצמו,  שלא הפסיד, כל חייו, סעודה משלושת  הסעודות של שבת?  אלא,  צריך לפרש ולומר; הקב”ה נתן לנו תרי”ג מצוות ומי שלא יכול לקיים מצוה...
0 Comments Off 4735 ט״ז באייר ה׳תשע״ד – מאי 16, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים, ספורי צדיקים more

ייסורים של אהבה

ט״ז באייר ה׳תשע״ד – מאי 16, 2014
ייסורים של אהבה
לכל בני קהלות הקודש שובה ישראל, כולם אהובים כולם חביבים, ברכת ה’ עליכם תמיד. בפרשת השבוע, פרשת בחוקותי, מזכירה התורה ענין גדול שצריך לימוד והעמקה, והוא, ענין היסורים שבאים לאדם. יש יסורים שהם עונש וכפרה על חטאים, ויש ייסורים של קרבת ה’, שבאים כדי לזכך את חומריתו של האדם. הגמרא מספרת על רבי אליעזר ברבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, שבעקבות מעשה שאירע, קיבל על עצמו ייסורים. בלילה היו מניחים תחתיו שישים סדינים, ובבוקר כולם היו ספוגים ומלאים בדם ומוגלה. כשהגיע הערב היה אומר לייסורים, אחיי ורעיי, בואו! ובבוקר היה אומר להם: לכו כעת ממני מפני ביטול תורה. ייסורים...
0 Comments Off 3704 ט״ז באייר ה׳תשע״ד – מאי 16, 2014 מאמרים, מוסר, מועדים, ספורי צדיקים more

ל”ג בעומר / פטירת רשב”י

ט״ז באייר ה׳תשע״ד – מאי 16, 2014
ל”ג בעומר / פטירת רשב”י
ימים אלו, ימים מסוגלים ביותר לישועה והצלחה. ובפרט היום הקדוש ל”ג בעומר, יומא דהילולא של האור הגדול רבנו שמעון בר יוחאי, זמן מיוחד מכל ימים. והנה ביום זה יש ענין מיוחד לשמוח שמחה מרובה. וידוע המעשה עם האר”י הקדוש, אשר ביום ל”ג בעומר היה עם תלמידיו בציון הרשב”י ואחד מן גדולי תלמידיו היה בוכה, התקרב האר”י ושאלו: מדוע אתה בוכה? ענה ואמר לו: יום אשר בו נפטר הרשב”י, איך לא אבכה? ענה האר”י ואמר: בטוחני שלא ישלים את שנתו ובאותה שנה נפטר אותו תלמיד, מחשובי תלמידי האר”י. וקשה, מדוע בפטירת רשב”י מחוייבים לשמוח שמחה גדולה, מה שלא שמחים כך ביום...
0 Comments Off 3419 ט״ז באייר ה׳תשע״ד – מאי 16, 2014 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים, ספורי צדיקים more

הילולת מו”ר זקננו ר’ ישראל אבוחצירא זצוק”ל

כ״ח בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 31, 2013
הילולת מו”ר זקננו ר’ ישראל אבוחצירא זצוק”ל
ביום ראשון הבעל”ט זהו יומא דהילולה של מו”ר זקננו רבנו ישראל אבוחצירא זצוק”ל – יום קדוש וחשוב לנו באופן פרטי, ובוודאי לכלל עם ישראל. רבנו ישראל היה נשמה, אשר כלל שמות ישראל קשורות עמה, דורש טוב לעמו. וידוע, שאביו רבי מסעוד אבוחצירא, הזהיר את רבנו ישראל מקטנותו, שיזהר זהירות גדולה לא להקפיד ולא לקלל שום אחד מישראל ולהיזהר בדיבורו מאוד, והיה נקרא ישא ברכה “ישא” ישראל אבוחצירא ברכה. וידוע, כשהגיע רבנו לארץ ישראל שמע הרב הצדיק, הרב אלפנדרי זצוק”ל, אשר היה קדוש וצדיק ותקיף מאוד, על בואו של צדיק לירושלים. ובדרך, אשר לא הייתה מקובלת אצל הרב אלפנדרי, ביקש לפגוש...
0 Comments Off 3416 כ״ח בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 31, 2013 מאמרים, ספורי צדיקים more