חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2588.
נותרו עוד 101 פרקים!

33%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מוסר

כוח הכרת הטוב

ט״ו בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 27, 2015
כוח הכרת הטוב
חזון יאשיהו – יא׳ בטבת תשע״ו בפרשת השבוע אנו מוצאים, לאחר שנפטר יעקב אבינו, כמה יוסף הצדיק משתדל לרצות את פרעה וביתו, לעלות לארץ הקודש, לקבור את יעקב אבינו במערת המכפלה. והנה מוסר גדול וצריכים אנו ללמוד מהתנהגותו של יוסף הצדיק והכרת הטוב הגדולה שיש ליוסף כלפי פרעה, על זה שמשפחתו גרה ונמצאת בארץ מצרים וצריכים לדעת, שהכרת הטוב, הוא מהיסודות הגדולים והחשובים ביהדות ויותר מכך, הכרת הטוב, היא סגולה בדוקה לאדם, לעמוד בשעה שעובר ניסיון קיומי, לנצח ולעבור את הנסיון. בע״ה נבאר הדברים; הנה ידוע, שכל יהודי, עובר במשך חייו, עשרה נסיונות קיומיים כפי שעבר אברהם אבינו וכל אחד...
0 Comments Off 2013 ט״ו בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 27, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

תענית עשרה בטבת – האמת נעדרת

ט׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 21, 2015
תענית עשרה בטבת – האמת נעדרת
חזון יאשיהו – ט בטבת תשע״ו ערב תענית עשרה בטבת הגמרא, במסכת ראש השנה דף י״ח אומרת: כה אמר ה׳ צום הרביעי וגו׳ וצום העשירי אמר רבי עקיבא צום העשירי זה עשרה בטבת, שבו סמך מלך בבל על ירושלים שנאמר ויהי דבר ה׳ אלי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש וכו׳ כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, סמך מלך בבל על ירושלים וגו׳ והנה צום עשרה בטבת מהצומות החמורים ביותר והוא צום שאינו נדחה כשאר צומות וכובד ומשקלו כבד וחמור. והנה שנתבונן על מה הצום? נראה שביום זה התחיל המצור על ירושלים והמצור לקח שנתיים וחצי עד...
0 Comments Off 1796 ט׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 21, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים more

לכל יהודי יש כוחות מיוחדים

ח׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 20, 2015
לכל יהודי יש כוחות מיוחדים
חזון יאשיהו – ח׳ בטבת תשע״ו ״ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנים״. ידוע, שכאשר אדם אינו נמצא בביתו ובמקומו הטבעי, כוחותיו נחלשים לו ואינו יכול לעמוד בהתמודדות ובמשברים, כפי שיכול לעמוד, כשנמצא בביתו או בסביבתו הטבעית. וכך מצאנו בגמרא במסכת מגילה י״ב: מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו, ניטלה עצה מאיתנו ואין אנו יודעים לדון דיני נפשות.  אם כך, הדינים הקשים ביותר, בכל הדינים, אלו דיני נפשות ומיום שחרב ביתנו ואין אנו בביתנו הטבעי, ישוב הדעת והריכוז לפסוק בדיני נפשות, ניטל מאיתנו. וכך הגמרא בעירובין ס״א אומרת: כלבא בלא מתיה שבע שנים לא נבח. בדברי הגמרא שם, שכאשר הכלב...
0 Comments Off 1577 ח׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 20, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

בכוחו של לימוד היומי לישועות גדולות

ד׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 16, 2015
בכוחו של לימוד היומי לישועות גדולות
חזון יאשיהו- ד׳ בטבת תשע״ו ב״ה זכינו בקהילתנו הקדושה להשתדל להרבות בדברי תורה ושיעורי תורה ובפסוקי התהילים הקדושים ובתיקון הנפש, בפסוקים הקדושים של אליהו הנביא ואלישע הנביא, שמסוגלים להשפיע על אדם, שישתנו לו החיים לטובה ושישתנו עבורו סדרי מעשי בראשית וכן, בזמן האחרון, של לימוד הזהר הקדוש וסיומו בכל יום. והנה רוצים אנו לחדד, לאחיי ורעיי, בכדי שנבין את עומק הקבלות החשובות הללו, כולנו רוצים לשוב בתשובה ולהתקרב לקב״ה אך, צריכים אנו לדעת יסוד גדול, אשר רבים לא מודעים לו- תשובה בזמן הזה, אינה נמדדת בכמה סיגופים או תעניות שעושה האדם. וידוע, דברי רבינו הבעל שם טוב באיגרת לתלמוד התולדות...
0 Comments Off 1712 ד׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 16, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

הרה”ג רבי שלמה פינטו -תפילה על הצדיק – זמן הגאולה

ה׳ בסיון ה׳תשע״ה – מאי 23, 2015
הרה”ג רבי שלמה פינטו -תפילה על הצדיק – זמן הגאולה
ישנם זמנים בעם ישראל שמתאימים להמשכת הגאולה. זמנים אלו מסוגלים מאוד כשמנצלים אותם נכון, אבל מאידך גיסא כשמפסידים אותם הם מתהפכים להיות זמנים מסוכנים לעם ישראל וההפסד גדול עד מאוד. ויבואר העניין ע”פ דעת הרמח”ל הקדוש זיע”א המסביר כי ישנם צדיקים שהם נשמה כללית בעם ישראל. (ישנן דעות שלרמח”ל היתה נשמת משיח ועל כן סבל הרבה רדיפות במהלך חייו.) לדעת הרמח”ל בכל דף ודף בזוהר הקדוש מצויות הבחנות של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. וכן בכל עניין ועניין בהתורה הקדושה, נמצאת ההבחנה הנ”ל. ויתרה מזאת, פרטיות מאורעותיו של כל אחד ואחד מישראל מתפרשת ע”פ ההבחנה הנ”ל. ובעוונותנו הרבים עיני...
1 Comments Off 2594 ה׳ בסיון ה׳תשע״ה – מאי 23, 2015 מאמרים, מוסר, מועדים more

הקב”ה רוצה את הלב

ל׳ בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 19, 2015
הקב”ה רוצה את הלב
לאחי ורעי האהובים והצדיקים. מקווים אנו שהשלום והנחת בביתכם, ואוהלכם אוהל ישרים ועוברים כולם החג בשמחה מרובה. הנה היום התבוננו בדרכים של אבותינו הקדושים: אברהם יצחק ויעקב, שלכל אחד היה דרך שונה בעבודת ה’ ולכל אחד היה תיקון שונה. וכך כל אחד מהאבות הקדושים תיקן תפילה אחרת: אברהם שחרית, יצחק מנחה ויעקב ערבית. והרחבנו – שכל אחד מאבותינו תיקן דרך ושער לכלל עם ישראל. אברהם תיקן תפילה שהיא הודיה להקב”ה בשחר, פירוש “בשחר” – באור, כשטוב לאדם כחייו של אברהם שהיו מבורכים, כפי שמצאנו “וה’ ברך את אברהם בכל” (בראשית כד, א). יצחק חייו היו בינוניים: פעמים טוב ופעמים פחות...
0 Comments Off 2388 ל׳ בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 19, 2015 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

הבבא מאיר אבוחצירא זצוק”ל

כ״ו בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 15, 2015
הבבא מאיר אבוחצירא זצוק”ל
לאחי ורעי האהובים והחביבים. הנה עבר עלינו ליל הסדר בקדושה ובטהרה, ובודאי שמרגישים כולנו את השינוי בחיים מהכח של ליל הסדר. לילה זה, זה לא עוד יום בחיים, אלא זה זמן של שינוי מוחלט בחיי האדם. והשינוי הזה צריכים להיות ערניים להרגיש אותו, משום שהרבה פעמים עובר על האדם שינוי, אבל האדם רדום, כאדם שנמצא תחת השפעת סמי הרדמה, אלא צריך האדם להיות ער להרגיש את השינוי. ועל זה נאמר: “והחי יתן אל ליבו” (קהלת ז, ב), יש חיים שנושמים, אך אינם חיים בהרגשה והתחושה הרוחנית, לכן חייבים להתעורר בליבנו ובהרגשה הרוחנית. הנה יום זה הוא יום קדוש ביותר, ההילולא...
0 Comments Off 3217 כ״ו בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 15, 2015 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, ספורי צדיקים more

לעשות חשבון נפש עם עצמו

כ״ו בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 15, 2015
לעשות חשבון נפש עם עצמו
 לאחי ורעי האהובים והחביבים. הנה יום זה הוא יום מיוחד ביותר אשר בו מתקרבים לסיום של “שלושים יום לפני החג שואלים ודורשים בהלכות החג”. וכדברי חז”ל מיום פורים מתחילים 30 יום של תיקון וזיכוך הנפש עד אשר מגיעים לבדיקת חמץ וביעור חמץ וזה “אור לארבע עשר בודקים את החמץ לאור הנר”. וידוע שנר זה נשמת האדם כמו שמובא “כי נר ה’ נשמת אדם”. וכל השלושים יום האלו זה זמן לתקן ולהכין את הנפש שלנו להיות כלי קיבול ראוי לקבל את ההשפעה המיוחדת של חג החרות. ואלו 30 יום שהם תש”ך שעות במספר, שלוש פעמים עמלק, להסיר מליבנו את כח עמלק...
0 Comments Off 1932 כ״ו בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 15, 2015 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

להזיע למען המצוות – זיכוך הנפש

ט׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 29, 2015
להזיע למען המצוות – זיכוך הנפש
לאחי ורעי האהובים והחביבים. הנה נכנסים אנו לשבוע חדש, שבוע של ברכה, שבוע של הצלחה, שבוע של תיקון וזיכוך המידות. ידוע שגוף האדם ונשמתו, ברבות הימים ובמרוץ החיים מתגשמים ונהיים פחות רוחניים, מכל תחלואי העולם, וביותר בדור הזה אשר הנסיונות קשים ‏ביותר ובכל פינה ופינה היצר עורב לאדם. והנה לימוד התורה מזכך את הנפש, ויש עוד דבר חשוב ביותר שגורם לזיכוך הנפש, וזה העמל והטירחה לפסח, כמה שאדם יותר עובד בגופו ומשתדל בהכנות לחג – כך גופו יותר מזדכך. וידוע המעשה בבחור ישיבה אשר ליבו וראשו היו אטומים ולא היה מבין מאומה בלימוד הגמרא, והלך לכל הרבנים והצדיקים וביקש רשות...
0 Comments Off 2104 ט׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 29, 2015 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

מאמר מהרה”ג רבי שלמה פינטו שליט”א – לימוד לראש חודש

ג׳ בשבט ה׳תשע״ה – ינואר 23, 2015
מאמר מהרה”ג רבי שלמה פינטו שליט”א – לימוד לראש חודש
צריך לדעת שבראש חודש אנחנו לומדים לימוד, שהלימוד הזה הוא מוסר גדול לכל אדם בכל עניין. צריך לדעת שהעיקר בכל עניין זה ההתחלה והסוף, כלומר אדם שקם בבוקר, ברגע שקם זה הזמן הכי חשוב ביום, כשאדם קם בבוקר תיקנו לומר “מודה אני” אפילו לפני נטילת ידיים, אדם שקם ומקדש את הרגעים הראשונים של היום, תהיה לו הצלחה גדולה כל היום. ברגעים הראשונים האדם יעשה את הדבר הטוב והנכון ביותר, וזה הזמן החשוב ביותר לחשוב מחשבות של קדושה. אנחנו אומרים בכל יום “קדש לי כל בכור פטר כל רחם” מה זה קדש לי כל בכור? פירוש הדברים, כתוב בספרים הק‘ שהקב“ה...
0 Comments Off 1918 ג׳ בשבט ה׳תשע״ה – ינואר 23, 2015 מאמרים, מוסר, שונות more