חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2588.
נותרו עוד 101 פרקים!

33%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מוסר

התבוננות וגדלות הבורא

ח׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 18, 2016
התבוננות וגדלות הבורא
  חזון יאשיהו – ח׳ בשבט תשע״ו ״וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה מַה תִּצְעַק אֵלָי דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִסָּעוּ״. הנה בני ישראל עמדו באותה שעה במצב חמור ביותר, המצרים שהיו אדוניהם ומשעבדיהם רודפים מצד אחד אחרי בני ישראל, ומצד שני המדבר מלא בחיות רעות ומהצד האחר הים. ובשעה הקשה הזו עומדים בני ישראל נבוכים, ופרעה ועבדיו מבינים ואומרים סגר עליהם המדבר, שעם ישראל סגורים מכל צד ואין להם לאיפה לברוח, ואז עומד משה רבינו ומתחיל להתפלל ולבקש מהקב״ה רחמים, אומר לו הקב״ה ״מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו״. ודרשו חז״ל ואמרו שאמר הקב״ה למשה תפסיק להתפלל. וצריך להבין,...
0 Comments Off 1594 ח׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 18, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

אהבת ישראל ואחדות עם הכלל

ז׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 17, 2016
אהבת ישראל ואחדות עם הכלל
חזון יאשיהו – ז בשבט תשע״ו ״וּפַרְעֹה, הִקְרִיב; וַיִּשְׂאוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-עֵינֵיהֶם וְהִנֵּה מִצְרַיִם נֹסֵעַ אַחֲרֵיהֶם, וַיִּירְאוּ מְאֹד, וַיִּצְעֲקוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, אֶל-יְהוָה. ורש״י פירש ממדרש תנחומא: נוסע אחריהם בלב אחד כאיש אחד. והנה, דברי רש״י בשם המדרש תנחומא, צריכים ביאור ועמקות, להבין את החילוק בין עם ישראל, למצרים שבעם ישראל.  במתן תורה נאמר, ׳כאיש אחד בלב אחד׳, ופה אצל מצרים, כאשר רדפו אחרי בני ישראל, נאמר הפוך, ׳בלב אחד כאיש אחד׳. ומה החילוק בין עם ישראל, שנאמר עליהם ׳כאיש אחד בלב אחד׳, לבין המצרים, שנאמר עליהם, ׳בלב אחד כאיש אחד׳? אפשר לבאר ולומר יסוד גדול, הנה אמרו חז״ל שהשורש של כל עם...
0 Comments Off 1548 ז׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 17, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

יומא דהילולא של הבבא סאלי – ותפילה קדושה

ג׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 13, 2016
יומא דהילולא של הבבא סאלי – ותפילה קדושה
 חזון יאשיהו – ג׳ בשבט תשע״ו  ערב ההילולא של מור זקננו הקדוש רבי ישראל אבוחצירא זצוק״ל. הנה, מצאנו בגמרא (עירובין נ״ד) מעשה ברבי פרדא שהיה לו תלמיד שהיה קשה הבנה, ורב פרדא היה חוזר לו הרבה פעמים על כל חידוש תורה, עד שהתלמיד היה מבין את הדבר תורה. באחד הימים, רב פרדא היה ממהר למעשה מצווה אחר, אך בכל זאת הגיע ללמוד עם התלמיד. רב פרדא לומד, חוזר פעם ועוד פעם וכך מספר פעמים והתלמיד, אינו מבין מאומה. שאל אותו רב פרדא: מדוע אתה לא מרוכז במה שאני משתדל ללמד אותך? ענה התלמיד ואמר: כל פעם אני פוחד שמא עכשיו...
0 Comments Off 2719 ג׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 13, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

כוח זכות אבות

א׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 11, 2016
כוח זכות אבות
חזון יאשיהו – א׳ בשבט תשע״ו בזכות נשים צדקניות נגאלו בני ישראל מארץ מצרים. הגמרא מביאה מחלוקת האם תמה זכות אבות, או לא? ואם תמה, מתי תמה זכות אבות? רב אומר: מימות הושע בן בארי, שמואל אומר: מימי חזאל, רבי יהושוע בן לוי אומר: מימי אליהו ותוספות שם כותבים: אמר רבנו תם זכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמה ותוספות ממשיך ומבאר, האם לרשעים תמה ולצדיקים לא תמה. והנה, הסוגיה של זכות אבות, מה כוחה והאם תמה או לא, ארוכה ומורכבת, אך חשבנו להקשות ולהבין איזה הווה אמינא יש לחשוב, שאפשר לשרוד ולהתקיים בדורות הללו, דורות הגלות, דורות של...
0 Comments Off 1731 א׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 11, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

עניין יציאת מצרים

א׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 11, 2016
עניין יציאת מצרים
חזון יאשיהו – כ״ט בטבת תשע״ו בכל חיי היהודי, עניין יציאת מצרים, מוזכר ושזור בכל מקום. וצריכים להבין, מדוע אנו מזכירים בכל זמן ובכל עת, את יציאת מצרים? ואפשר לבאר ולומר יסוד גדול, הנה התורה הקדושה אומרת בפרשת שופטים: ״כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי ה׳ אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים״ והנה, אפשר לבאר הפסוק הזה ״כי תצא למלחמה על אויבך״ – איזו מלחמה היא זו? זוהי מלחמת האדם עם הסיטרא אחרא ומלחמת היצר הרע וחיילותיו ; ״וראית סוס ורכב עם רב ממך״ -עם רב ממך, זהו המעשים הרעים שאדם יצר...
0 Comments Off 2069 א׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 11, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מועדים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

התמודדות בזמנים של נסיונות

כ״ג בטבת ה׳תשע״ו – ינואר 4, 2016
התמודדות בזמנים של נסיונות
חזון יאשיהו -  כ״ג בטבת תשע״ו כאשר באים על האדם נסיונות, ישנם שתי דרכים להתמודד עם הנסיונות; דרך ראשונה, שהיא הדרך אשר בה ישכון האור, כאשר האדם חזק ומחוזק בתורה וביראת שמים ובכוחות נפש גדולים, אשר אסף וצבר לשעות ולימים קשים ואז, פודה הוא את הכוחות נפש האלו ואוסף אותם להתמודד עם המצבים, אשר באים עליו. ויש דרך שניה, כאשר האדם לא אסף מספיק כוחות ואין לו מצבורים של זכויות ויסודות איתנים בנפש, אז האדם מקבל משמים כוחות שאולים, כוחות שבאים לו בזכות אבות, או בזכות תפילות שאחרים מתפללים עליו והכוחות השאולים לזמן קצוב, עומדים איתו לתקופה מסוימת.  אך ידע...
1 Comments Off 1849 כ״ג בטבת ה׳תשע״ו – ינואר 4, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מסלול האמונה בגאולה

כ״ב בטבת ה׳תשע״ו – ינואר 3, 2016
מסלול האמונה בגאולה
חזון יאשיהו – כ״ב בטבת תשע״ו ״וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה׳ וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל-שדי ושמי ה׳ לא נודעתי להם״  והנה, שנים רבות לא הבנו את הפסוק הזה, משה רבנו בא בתלונה לקב״ה ״ומאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה״ שזו היא טענה כבדת משקל של משה. הקב״ה שולח את משה בשליחות, לגאול את עם ישראל ומשה אומר לקב״ה ומאז באתי לפרעה נהיה קושי גדול לעם ישראל וכמו שמובא בתורתנו הקדושה (שמות ה) ״ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה ויאמרו אליהם ירא ה׳ עליכם וישפוט אשר הבאשתם את ריחנו...
0 Comments Off 1566 כ״ב בטבת ה׳תשע״ו – ינואר 3, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

ימי השובבי”ם – מעלת הכרת הטוב

י״ז בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 29, 2015
ימי השובבי”ם – מעלת הכרת הטוב
חזון יאשיהו – י״ז בטבת תשע״ו תיקון ימי השובבי״ם הקב״ה מצווה את משה רבנו (שמות ז יט) ״אמור אל אהרון לפי שהגן היאור על משה שהושלך לתוכו לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים ולקה על ידי אהרון״ וכן הביא עוד רש״י (שמות ח יב): ״אמור אל אהרון לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה לפי שהגן עליו שהרג את המצרי ויטמנהו בחול ולקה על ידי אהרון״  והנה יסוד גדול עלינו ללמוד מדברים אלו, אנו חושבים שמידת הכרת הטוב, שהיא מהמידות החשובות ביותר, נמצאת רק בדבר חי, נושם, מדבר, מבין, אך פה לומדים אנו יסוד עצום שהכרת...
0 Comments Off 1812 י״ז בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 29, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

תיקון היסוד – דרך ארץ קדמה לתורה

י״ז בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 29, 2015
תיקון היסוד – דרך ארץ קדמה לתורה
חזון יאשיהו – ט״ז בטבת תשע״ו ימים אלו ימים מיוחדים, ימים של תיקון של מידת היסוד. והנה בזמנים כאלו, ישנם אנשים אשר טועים טעות יסודית ורצים והולכים הם לסיגופים ולתעניות ומזניחים דברים בסיסים, של התנהגות האדם, שהם דברים יסודיים קודם לתעניות והסיגופים וזו עצת היצר הרע, להזניח את הדברים שנראים פשוטים וללכת לדברים שנראים נשגבים, אך בדרך כזו מאבד האדם את הקרקע העיקרית, אשר עליה צריכים לעמוד וללכת. וזו עצת היצר הרע, בעיקבתא דמשיחתא, להזניח את העקבתא, את העקב, שזה מסמן את הדברים שנראים פשוטים, אך הם הקרקע שעליה בונים את כל היסודות הגדולים והנשגבים. ואפשר לדקדק ולומר, התורה הקדושה...
0 Comments Off 1877 י״ז בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 29, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

מהי העבודה בזמן השובבים?

ט״ו בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 27, 2015
מהי העבודה בזמן השובבים?
חזון יאשיהו – ט״ו בטבת תשע״ו תיקון ימי השובבי״ם – עבודה בימי השובבי״ם תנו רבנן: נעלבין ואינן עולבין שומעין חרפתן ואינן משיבין עושין מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו (גיטין לו) והנה גמרא זו צריכה ביאור: יש לנו מצוות רבות בתורה ולא מצאנו מצוות, או מעשים טובים, שחז״ל יוצאים מגדרם וקוראים לעושה המצווה בשם ׳אוהביו׳ של הקב״ה, מדוע רק על דבר זה של ׳השומע חרפתו ועילבנו ושותק׳, נקרא ׳אוהביו של מקום׳? אלא, אפשר לפרש ולומר הגמרא במסכת סנהדרין מ״ו אומרת: ״אמר רבי מאיר בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי״, אם כן, כשיהודי...
0 Comments Off 1775 ט״ו בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 27, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more