חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2610.
נותרו עוד 8 פרקים!

95%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מוסר

תהילות יאשיהו – כבוד חכמים

י״א באייר ה׳תשע״ו – מאי 19, 2016
תהילות יאשיהו – כבוד חכמים
*”שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ”* (תהילים עג, ט) אדם שמדבר חס ושלום כלפי שמים, ודאי שזה לא התחיל בפעם ראשונה, וקדם לזה דיבורים לא הגונים שדיבר האדם כלפי תלמידי חכמים, כמו שמצאנו בפרשת אמור על המקלל, שלפני שקלל כלפי השמים דיבר כנגד משה רבנו, כי *”ובת כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת”* אין מציאות שביום אחד בת כהן תחל לזנות, הקלקול התחיל מבית אביה, לכן את אביה היא מחללת. וזה דבר דוד המלך *”שתו בשמים פיהם”* מתי האדם מדבר כלפי שמים *”ולשונם תהלך בארץ”* מתי שקדם לזה דיבור על תלמידי חכמים. לכן, כאשר רואים אדם שמדבר כלפי...
0 Comments Off 1652 י״א באייר ה׳תשע״ו – מאי 19, 2016 מאמרים, מוסר more

תהילות יאשיהו – כרום זולות לבני אדם

י׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 18, 2016
תהילות יאשיהו – כרום זולות לבני אדם
*פנינים מתוך פירושו של כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א על ספר תהילים* *”כרום זולות לבני אדם”* (תהילים יב, ט). ועל פסוק זה הגמרא (ברכות ו:) אומרת: *”אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן”*. וברש”י פירש שזה מדבר על התפילה ע”כ. והנה צריכים להבין, מה הפירוש שאנשים מזלזלים בזה? אלא הרבה פעמים אדם מתפלל ולא נענה, ואז חס ושלום חושב שהתפילה הייתה לריק ולשווא, וזה זלזול גדול כי אין תפילה שהולכת ריקם. וכל תפילה שמתפללים גם אם לא נענים, עולה למקום ונשמרת שם עד שמגיע זמן שבאמת צריך את התפילה הזאת, ואז התפילה פועלת. ולכן כאשר...
0 Comments Off 2219 י׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 18, 2016 מאמרים, מוסר more

שני זמנים בחיי האדם

ל׳ בניסן ה׳תשע״ו – מאי 8, 2016
שני זמנים בחיי האדם
דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום ראשון ל’ ניסן התשע”ו “ויאמר ה’ אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו”. רש”י פירש אמור אל הכהנים (יבמות פרק ה) אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. ‏ומובא בספר הקדוש נועם אלימלך, יש לומר כוונת רש”י להזהיר גדולים דהיינו צדיקים גדולים על הקטנים, רוצה לומר על עברות קטנות שאדם דש בעקביו ע”כ. ואפשר להוסיף ולדקדק ולומר, הפירוש להזהיר גדולים על הקטנים. הנה יש לאדם בחייו שני זמנים, יש זמנים שאדם בגדלות הדעת, יש זמנים שאדם בקטנות הדעת. כאשר אדם בגדלות הדעת אלו...
0 Comments Off 2137 ל׳ בניסן ה׳תשע״ו – מאי 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

הילולת הסבא הקדוש בבא מאיר

י״ז בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 25, 2016
הילולת הסבא הקדוש בבא מאיר
דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום שני י”ז ניסן התשע”ו – יומא דהילולא של רבנו מאיר אבוחצירא ה”בבא מאיר” זיע”א ככל שמתעמקים בהנהגות מו”ר זקננו ובקדושתו ותורתו ודבקותו בהקב”ה, מרגישים שהכח של האמונה בהקב”ה מתחזק מאוד, ומרגישים התעלות ביראת שמים חזקה. ואפשר לבאר ולהבין הדבר יותר מדברי הרמ”א (סימן ת”פ) נוהגין לומר שפוך חמתך וכו’ ולפתוח הפתח כדי לזכור שהוא ליל שימורים, ובזכות אמונה זו יבוא משיח וישפוך חמתו על העכו”ם. וצריך להקשות, מדוע לא פותחים את הדלת בתחילת הסדר, מדוע רק בשפוך חמתך? אלא האמונה הולכת ומתחזקת כמה שיותר מתבוננים ומתעמקים בניסים ובדברי...
0 Comments Off 2527 י״ז בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 25, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, יומא דהילולה, מאמרים, מוסר, מוסר more

נצוצות קדושים הגנוזים ביסודות הבריאה

ו׳ בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 14, 2016
נצוצות קדושים הגנוזים ביסודות הבריאה
רבי שמעון אומר (פרקי אבות ג’-ד’): “שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה ‏כאילו אכלו מזבחי מתים וכו’. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא שנאמר (יחזקאל מ”א-כ”ב) “וידבר אלי זה השולחן אשר לפני ה’”. ואפשר לבאר ולומר דהנה ידוע שבכל דבר ודבר יש ניצוצות קדושות, וגם נשמות בני ישראל מתגלגלות בדומם וצומח וכן בבעלי חיים, וכאשר האדם אוכל אותם בקדושה, ועם הקפדה על הברכות ואוכל לשם שמים הניצוצות מתעלים. וכאשר בית המקדש היה קיים והאדם היה מביא קרבן לה’, היה בו מלח מהדומם, ועצים מהצומח, והקרבן...
0 Comments Off 1871 ו׳ בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 14, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

יומא דהילולא הרי”ף דעין יעקב

כ״ה באדר א׳ ב׳ – אפריל 4, 2016
יומא דהילולא הרי”ף דעין יעקב
לזכר עולם יהיה צדיק. יומא דהילולא של מו”ר זקננו הקדוש רבנו יאשיהו פינטו זצוק”ל הרב המוסמך שעקר וביטל עבודה זרה מן העולם. והנה קשה לנו מה עומק דברי רבותנו “לזכר עולם יהיה צדיק”. ואפשר לבאר ולומר, הנה הגמרא במסכת זבחים (ס”ב) מספרת ואומרת: כאשר באו בני הגולה לארץ הקודש וביקשו לבנות את בית המקדש, חכמים ידעו מהקדושה איפה בית המקדש, אך היכן לבנות את המזבח בדיוק במקום הקודם לא ידעו, אמר רבי אלעזר ראו מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו. רבי יצחק נפחא אמר אפרו של יצחק ראו שמונח אותו באותו מקום. ע”כ. וקשה, הרי יצחק אבינו לא...
0 Comments Off 2037 כ״ה באדר א׳ ב׳ – אפריל 4, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר more

לכל יהודי יש אות בתורה

ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016
לכל יהודי יש אות בתורה
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א להקדיש ליום שלישי, ה׳ אדר ב’ התשע״ו הגמרא (יומא כב:) אומרת על הפסוק “בן שנה שאול במלכו” (שמואל א’, יג’) שרב נחמן בר יצחק הציע לפרש “בן שנה” שמלוכלך בטיט ובצואה. אחויאו ליה לרב נחמן סיוטא בחלמיה (הראו לו סיוט בחלום), אמר: נעניתי לכם (ביקש סליחה) עצמות שאול בן קיש.   הנה אפשר לבאר ולומר מה הפירוש “חזא סיוטא בחלמיה” עפ”י הידוע מה שכתוב בספרים הקדושים שלכל אדם יש אות ושורש בתורה הקדושה. הצדיקים יונקים את שמם משמות של הקב”ה ומשמות האבות הקדושים המובאים בתורה, לעומתם הרשעים יונקים...
0 Comments Off 2600 ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

ויקרא / כח הצדיק לעלות את התפילות

ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016
ויקרא / כח הצדיק לעלות את התפילות
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש ליום ג’, ה’ אדר ב’ התשע״ו “ויקרא אל משה וכו’, אדם כי יקריב מכם קרבן לה’ מן הבהמה וכו’ תקריבו את קרבנכם”.  והנה חשבנו להקשות ולומר, התורה הקדושה מתחילה, אדם כי יקריב מכם קרבן לה’ מן הבהמה, בלשון יחיד ואחרי כן תורתנו הקדושה ממשיכה ואומרת תקריבו את קרבנכם, בלשון רבים. והרי ידוע שהתורה הקדושה מדוקדקת בדקדוק הגדול ביותר ואין מילה אחת שלא מדוקדקת ביותר, אם כך מדוע מתחיל ביחיד ומסיים ברבים או שיתחיל ביחיד ויסיים ביחיד או שיתחיל ברבים ויסיים ברבים וזה שמתחיל ביחיד ומסיים ברבים יש...
0 Comments Off 1691 ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת ויקרא / א קטנה סמל לענווה

ד׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 14, 2016
פרשת ויקרא / א קטנה סמל לענווה
דבר תורה מפי האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א אשר הוקדש ליום ב’ ד’ אדר ב’ התשע”ו “ויקרא אל משה וידבר ה’ אליו מאוהל מועד לאמר דבר אל בני ישראל”. וצריכים להבין מדוע ויקרא כתוב בתורה הקדושה בא’ זעירא, הרי התורה הקדושה אמת וכל תג בתורה הקדושה פירושים רבים בו וכבר אמרו חז”ל רבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות על כל תג בתורה, אם כך מדוע הא’ של ויקרא כתובה בתורתנו הקדושה באות קטנה?. אלא אפשר לפרש ולאמר יסוד גדול, ידוע שעל ידי קרבנות הקב”ה מכפר לנפש האדם, כאשר עושה דבר רע או דבר לא הגון, קרבנות מכפרים...
0 Comments Off 2216 ד׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 14, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מגילה / משפט מעוקל

ד׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 14, 2016
מגילה / משפט מעוקל
דבר תורה מכבוד האדמו״ר יאשיהו יוסף פינטו שליט״א אשר. הוקדש ליום ראשון ג׳ אדר ב׳ התשע״ו . ״ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים וגו׳ אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור” (אסתר א, טז, יט). צריך לבאר ולומר שממוכן יעץ לאחשורוש שאם הוא רוצה שהשופטים יוציאו לאור את דינה של ושתי שתתחייב מיתה, צריך לעשות כך: הרי בכל מקום שרוצים שהעם יאמין בשלטון, לוקחים שופטים שחלקם הגונים ורובם לא הגונים ומראים לעם כלפי חוץ את ההגונים, שיהיו רגועים שיש משפט צדק ויש דין אמת ושאנשים יסמכו על השלטון. אף לאחשורוש היו שופטים שהיו כביכול...
0 Comments Off 1806 ד׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 14, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more