חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2610.
נותרו עוד 149 פרקים!

1%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מוסר

ט”ו בשבט ראש השנה לאילנות

י״ב בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 8, 2017
ט”ו בשבט ראש השנה לאילנות
*דבר תורה יומי – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* (י”ב שבט התשע”ז) לאחי ורעי האהובים והחביבים ה’ עליהם יחיו. המשנה (ראש השנה א, א) אומרת‏ באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמישה עשר בו. ופירש רש”י לענין מעשר, שאין מעשרין פירות האילן שחנטו קודם שבט על שחנטו לאחר שבט, שהאילן הולך אחר החנטה. ובגמרא שם (יד.), מפרש הטעם מדוע בט”ו בשבט ראש השנה לאילנות “הואיל ויצאו רוב גשמי השנה” ופירש רש”י שכבר עבר רוב ימות הגשמים שהוא זמן רביעה, ועלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטין מעתה. וכתב על זה המגן אברהם (ס”ק...
0 Comments Off 1931 י״ב בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 8, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מועדים more

מעלת יהא שמא רבא מברך

ו׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 10, 2016
on ו׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 10, 2016
*דבר תורה לימי בין המצרים על כלל עניית “אמן יהא שמיה רבא” מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* הגמרא (עירובין יח) אומרת, מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות, שנאמר (תהילים קנ) “כל הנשמה תהלל י-ה”. והנה צריך להבין מהו הקשר בין חורבן בית המקדש, ובין מה שנחסרו ב’ אותיות “ו – ה” מהשם. ויש לבאר ולומר על פי מה שכתוב (שמות יז, טז) “ויאמר כי יד על כס י-ה מלחמה לה’ בעמלק מדור דור”, ורש”י פירש “נשבע הקב”ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם, עד שימחה שמו של עמלק כי כל זמן שעמלק קיים נחסרו...
0 Comments Off 2468 ו׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 10, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים more

יומא דהילולא של האר”י הקדוש ה’ באב

ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016
יומא דהילולא של האר”י הקדוש ה’ באב
דבר תורה לכבוד הילולת האלוקי רבי יצחק לוריא – האר”י הקדוש מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ביום קדוש זה יומא דהילולא דרבנו האר”י הקדוש זצוק”ל, נשתדל ללמוד מעט מתורתו הקדושה, ואז נזכה שיהיו שפתותיו דובבות בקבר, וילמד זכות עלינו ויעורר רחמים על הכלל ועל הפרט. וידליקו נר לעילוי נשמתו, ויתנו צדקה לעילוי נשמתו לכבוד שבת קודש לעניים תלמידי חכמים ויעתירו בעדי, ובעזרת ה’ נזכה לראות בישועת ה’ בקרוב ממש. ‏יומא דהילולא של רבנו האר”י הקדוש זצוק”ל, והנה צריך לחזק עניין שרבים מאחינו בני ישראל טועים בו מקוצר הידיעה ועומק העניין, והוא שימוש בקבלה מעשית. וידועים דברי רבנו...
0 Comments Off 3002 ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מעלת קריאת ספר דברים בימים אלו

ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016
מעלת קריאת ספר דברים בימים אלו
*דבר תורה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א לפרשת דברים וימי בין המצרים* מובא במדרש (דברים רבה, יא ח) בשעה שהגיעו ימי משה רבנו להפטר מן העולם, אמר לו הקב”ה (דברים לא, יד) “הן קרבו ימיך”. אמר לפניו, רבונו של עולם אחר כל היגיעה הזו אתה אומר לי הן קרבו ימיך, “לא אמות כי אחיה ואספר מעשה י-ה”(תהילים קיח יז), אמר לו אי אתה יכול כי זה כל האדם. אמר משה, ריבונו של עולם דבר אני מבקש ממך לפני מותי, שאכנס ויבקעו כל השערים שבשמים ותהומות, ויראו שאין זולתך. ומובא בספר ” מעשה רוקח” וזה לשון קודשו “והקרה...
1 Comments Off 5560 ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

הילולת אהרון הכהן – א’ באב

ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016
הילולת אהרון הכהן – א’ באב
*דבר תורה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א לכבוד הילולת אהרן הכהן – ר”ח מנחם אב* *”ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום. ויעל אהרון הכהן אל הר ההר על פי ה’ וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. ואהרון בן שלוש ועשרים ומאת שנה במותו בהר ההר”* (במדבר לג, לז-לט). והנה צריך להבין, מדוע התורה הקדושה חוזרת ומספרת לנו על מות אהרון הכהן שוב בפרשת מסעי, הרי כבר לפני חמישה שבועות בפרשת חקת (במדבר כ, כג-כד. כח-כט) נאמר *”ויאמר ה’ אל משה ואל אהרון בהר ההר על גבול ארץ אדום...
1 Comments Off 2726 ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, יומא דהילולה, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים more

כוחו הגדול של השם אנא בכוח

ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016
כוחו הגדול של השם אנא בכוח
*דבר תורה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* ידוע המובא בזוהר הקדוש ובשם רבנו האר”י הקדוש זצוק”ל‏, על כח השם הקדוש בן מ”ב אותיות של “אנא בכח”, כי שם זה בן מ”ב אותיות מסוגל להעלות התפילות וניצוצות הקדושה. וכן סגולות נפלאות הנמצאות בשם קדוש זה. ************ וכך מצאנו אצל משה רבנו ע”ה “ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול” (שמות ב, יב) ורבנו בחיי כתב על פסוק זה כי משה רבנו הרג את המצרי בשם מ”ב, וכן מפלת כל אויבי ישראל היא בשם קדוש זה. ודרשו חז”ל שזה עומק דברי דוד המלך ע”ה...
1 Comments Off 3075 ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

להקפיד במצוות תפילין בימי המצרים

ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016
להקפיד במצוות תפילין בימי המצרים
*דבר תורה לפרשת מסעי וימי בין המצרים מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* לכל זמן מימות השנה יש לו את התיקון שמתאים לו, כשם שלכל דלת יש את המפתח המתאים לה, וכל מפתח אחר לא יתאים לפתוח את הדלת המסויימת הזאת, רק המפתח המתאים לדלת המסוימת הזאת, כך לכל זמן בימות השנה יש את המפתח הראוי לזמן הזה. הנה אנחנו נמצאים בזמן בין המצרים, אשר המפתח לדלת של הזמן הזה אף הוא מפתח מיוחד לזמן הזה, ואחד מן המפתחות החשובים והעיקריים בימים אלו, הוא הקפדה מרובה בלבישת תפילין, וזיכוי הרבים לקבל על עצמם מפה ולהבא, להיות מן היהודים...
0 Comments Off 2021 ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

סגולה עצומה לימי בין המצרים

כ״ז בתמוז ה׳תשע״ו – אוגוסט 2, 2016
סגולה עצומה לימי בין המצרים
סגולה עצומה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום א’ דפרשת מסעי סגולה עצומה מרבי שמשון מאוסטרופולי הי”ד, לפרשת מסעי ולכל זמן ותקופה קשה. לבני קהילתנו הקדושה קהילת קודש “שובה ישראל” ולאחינו כלל עם ישראל, ימים אלו ימי בין המצרים, זמן שחייב בו מיתוק הדינים והרחבת הדעת, לדעת איך לנהוג בימי צמצום המוחין האלו. ועוד, כשיודעי העיתים חשים ומרגישים ורואים את המלאך העומד ותאותו גדולה, ומקטרג לעשות מה שנמנע ממנו שנים לעשות, זו היא עת צרה ליעקב. ולכן נשתדל ליקח על עצמנו בקהילתנו הקדושה “שובה ישראל” להקפיד לומר בימים אלו, וכן לשנים הבאות בימים אלו בין המצרים, את...
2 Comments Off 4907 כ״ז בתמוז ה׳תשע״ו – אוגוסט 2, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

סגולה גדולה לפרנסה

י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016
סגולה גדולה לפרנסה
רבי אליעזר אומר שלוש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר (ירמיה כה, ל) “ה’ ממרום ישאג וממעון קודשו יתן קולו שאוג ישאג על נוהו” – וסימן לדבר משמרה ראשונה חמור נוער -שניה כלבים צועקים – שלישית תינוק יונק משדי אמו, ואשה מספרת עם בעלה. ****** רחש ליבי דבר טוב. על פי יסודות אבותינו ורבותינו. הנה שלוש משמרות הם כנגד הלילה של האדם, “חמור נוער” היא “משמרת ראשונה” כשאדם מגיע לביתו מעבודתו ומעמלו, לאחר יום של עמל וטורח על פרנסתו ועל עיסוקיו, ואז חומריותו (חמר) נוער מחמת גודל העיפות. “משמרת שניה” כלבים צועקים,...
0 Comments Off 2886 י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

אגרת לימי בין המצרים

י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016
אגרת לימי בין המצרים
ימים אלו נקראים “בין המצרים” שהם שלושת השבועות בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, על שם הכתוב (איכה א, ג) *”כל רודפיה השיגוה בין המצרים”*. ופירש רש”י בשם המדרש אגדה “בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב”. והנה הטור והמחבר (או”ח סימן כח סעיף ח) בשם הפסיקתא, סדר קריאת ההפטרות בכל השבתות משבעה עשר בתמוז עד שבת תשובה, מי”ז בתמוז ואילך מפטירין ג’ דפורענותא – ז’ דנחמתא. ג’ דפורענותא: “דברי ירמיהו”- “שמעו דבר ה” – “חזון ישעיהו”. שבעה דנחמתא: “נחמו” – “ותאמר ציון” – “עניה סערה” – “אנוכי”- “רוני עקרה” – “קומי אורי” – “שוש אשיש”. והנה, מתחילת בין המצרים עד...
0 Comments Off 1799 י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים more