חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2610.
נותרו עוד 149 פרקים!

1%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מוסר

אין אדם נוקף אצבע למטה עד אשר גוזרים עליו מלמעלה

ט״ו בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 18, 2013
אין אדם נוקף אצבע למטה עד אשר גוזרים עליו מלמעלה
כאשר הגעת למקום מסויים זה לא לחינם ויש סיבה לזה ואין דברים אשר קורים בעולם לשוא. הגעת למקום המסויים הזה בכדי לתקן בו דבר אשר שורש נשמתך נמצא במקום הזה, לפעמים האדם צריך ליסוע למדינה אחרת רחוקה מאוד ולטרוח טירחה גדולה בדרך, הכל בכדי לברך שהכל נהיה בדברו או ברכה אחת אשר בברכה הזאת במקום הזה טמון תיקון לנפשו. וידוע המעשה בשם רבנו הבעל שם טוב אשר סיפר על יהודי אשר היה בעל עוונות גדול וכשמת נגזר עליו בבית דין של מעלה שהתיקון שלו יהיה שיתגלגל לעולם הזה בצפרדע, ותיקונו יהיה כך, אם בנו ישתה מים מבאר אשר הוא בגלגול...
0 Comments Off 6365 ט״ו בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 18, 2013 מאמרים, מוסר more

שתהיה תפילתי סמוך למיטתי

י״ב בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 15, 2013
שתהיה תפילתי סמוך למיטתי
ישנה קושיה חזקה ביותר על הגמרא במסכת ברכות דף ה’ וכך לשון הגמרא: אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי על תפילתי שתיהיה סמוכה למיטתי ועל מיטתי שתיהיה נתונה בין צפון לדרום. והנה דברים אלו לא מובנים בכלל, מדוע צריך להתפלל ולהצטער על שני דברים אלו, זה דבר שביכולתו לעשות, תפילתי סמוך למיטתי הפירוש הוא לקרוא קריאת שמע ותפילה לפני השינה, זה דבר פשוט שביד האדם לפני השנה לקרוא קריאת שמע ולהתפלל, לא צריך על זה כל כך תפילות כל חייו. ודבר שני שהמיטה תיהיה מונחת בין צפון לדרום, זה ביד האדם לסדר את המיטה שלו בחדר...
0 Comments Off 2819 י״ב בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 15, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר more

זמן שובבי”ם זהו זמן של דין וחשבון

י״ב בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 15, 2013
זמן שובבי”ם זהו זמן של דין וחשבון
זמן שובבים זהו זמן של דין וחשבון והקשו, מדוע הכפל דין וחשבון, הרי דין וחשבון נראה כדבר אחד? ותרצו, דין על המעשים וחשבון על הקבלות לעתיד. כך אנו צריכים לעמוד בערב שבת קודש פרשת שמות, תחילת השובבי”ם, לעשות דין על מעשינו בשבוע החולף וחשבון על דרכינו בשבוע הבא. וכן להבא לחיינו, הנה בשעה של חשבון נפש פרטי שלנו וכן כללי, אנו צריכים לדעת יסוד גדול, בדור יתום זה אנו נמצאים באפילה, בחושך גדול ומנסים לטשטש את האמונה האמיתית בהקב”ה וכל יהודי מחוייב להרבות בכבוד שמים ולהאיר לעולם כולו, בכל מקום אשר אפשר, את האור האמיתי ולקרב את אחינו בני ישראל...
0 Comments Off 2617 י״ב בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 15, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

צום עשרה בטבת

ח׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 11, 2013
צום עשרה בטבת
צום זה נקבע על המאורע שאירע ביום זה, כשהגיע נבוכדנצר הרשע מלך בבל לירושלים, והעמיד מצור על העיר, סגר את כל מוצאות ומובאות העיר, אין יוצא ואין בא. זו הייתה תחילתו של החורבן, אמנם ירושלים הייתה עדיין בנויה בתפארתה, השווקים היו מלאים בכל טוב, והמחסור עדיין לא ניכר בחוצות. אך, ירושלים הייתה סוגרת ומסוגרת, במצור ובמצוד. ונטילת החופש, גזילת השחרור, היא תחילתו של החורבן. בעשרה בטבת איננו צמים כדי להתאבל על תחילתו של החורבן, ביום זה איננו צמים כאות צער וגעגועים על בית המקדש שחרב ושועלים הלכו בו. צמים אנו כדי לעורר את הלבבות ולפתוח בליבנו פתח של תשובה. הצום...
0 Comments Off 2441 ח׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 11, 2013 מאמרים, מוסר, מועדים more

אל תסתכל בקנקן…

ג׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 6, 2013
אל תסתכל בקנקן…
מסופר על אחד מהאדמו”רים הגדולים אשר בביתו התארח אחד מן הצדיקים והקדושים בדור ההוא. ובן האדמו”ר הסתכל בהתעלות גדולה על הצדיק הקדוש והנורא אשר בא לביתם וכל מעשה אשר עשה וכל תנועת יד, השתדל בן האדמו”ר להבין ממנה מה המשמעות אשר הצדיק הגדול רומז בהם. והנה הגיע זמן התפילה, מסתכל בן האדמו”ר ורואה את הצדיק מתפלל בלי להתנדנד, ברוגע גדול מאוד. רץ בן האדמו”ר לאביו ואמר לו: אבא מדוע הצדיק הגדול והקדוש כך מתפלל ולא מתנדנד כפי שחשבתי ותיארתי לעצמי שצדיק גדול עומד ומתפלל? ענה אביו האדמו”ר: בני תדע, כשרואים אדם אשר שוחה בים, איך יודעים אם הוא יודע לשחות...
0 Comments Off 2482 ג׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 6, 2013 מאמרים, מוסר more

מסתורי הנפש

ג׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 6, 2013
מסתורי הנפש
“שובי נפשי למנוחיכי כי ה’ גמל עליכי”. מסופר על אחד הצדיקים אשר התארח אצל אחד מתלמידיו בבניין מגורים גבוה בקומה גבוהה מאוד ויחד יתועדו בדבר ה’ בדברי תורה ופתאום ותרעש הארץ ותגעש, האדמה רעדה והבניין זז בצורה קשה ביותר. כל הנאספים החלו לברוח כל אחד למקום אחר ורעש והמולה גדולה היו בבניין והנה בסוף האימה והחרדה בעל הבית מחפש את רבו ולהפתעתו רואה את רבו יושב במקומו לא זז, עיניו עצומות בדבקות גדולה. ניגש בעל הבית לרב ושאלו: רבי, האדמה געשה כל אחד חיפש מחסה מהסכנה והרב נשאר יושב במקומו בלי לזוז, מדוע הרב כך התנהג ולא ברח ולא התחבא...
0 Comments Off 2865 ג׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 6, 2013 מאמרים, מוסר more

תשמח ברעה כשם שתשמח בטובה

כ״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 24, 2013
תשמח ברעה כשם שתשמח בטובה
בתוך כל קושי ובתוך כל צער, טמון טוב גדול ביותר. וכל אשר בא לאדם זה הטוב והנכון בשבילו וישמח ברעה כשם ששמח בטובה. והנה דבר זה קל לאמירה וקשה לעשייה, אך חייבים לעבוד על מידה זו בכל הכח. וידוע המעשה על אחד מגדולי רבני וורשה, אשר בנוסף לרבנות אשר היה יושב על כיסא הרבנות, היה גם שולח ידו במסחר והיה קונה ממדינה למדינה סחורות רבות ומוכר במקומות אחרים בעולם. והנה באחד הימים השקיע את כל כספו בסוג אחד של סחורה והעבירה באוניה ממדינה אחת לאחרת והנה, רוח סערה הייתה והאוניה עם כל הסחורה טבעה במצולות הים וברגע אחד אותו חכם...
0 Comments Off 2485 כ״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 24, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר more

קביעת עתים לתורה

כ״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 24, 2013
קביעת עתים לתורה
ישנו יסוד גדול אשר אנו צריכים לחזק בנפשנו והוא לימוד התורה, קביעת עיתים לתורה. אנו בדור אשר מירוץ החיים שוטפים כל חלקה טובה ולא נותנים לאדם רגע אחד לעצור את מרוץ החיים להתבונן להתעמק ואין ישוב הדעת להידבק בתורה הקדושה. התורה זה לא ספר סיפורים או ספר אחר אשר קוראים, התורה הקדושה זה דבר אשר צריך ללמוד לא רק בעיניים אלא בנפש, בלב, לחיות אותה ולהרגיש בשעת הלימוד חלק ממה שלומדים, לצייר בנפשנו את הלימוד כמו שאנו חיים ונמצאים באותו עניין באותה שעה וחלק מהנלמד. וזה מה שמלמד אותנו יעקב אבינו, שמי – לימוד התורה ושם אבותי, אחרי כן תפילה...
0 Comments Off 2455 כ״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 24, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר more

המחלוקת בין יוסף לבין השבטים

כ״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 24, 2013
המחלוקת בין יוסף לבין השבטים
הנה מוצאים בפרשות של השבועות האלו את כל עניין המחלוקת בין יוסף הצדיק לבין השבטים, “שבטי י-ה עדות לישראל”. וקשה איך השבטים ויוסף חלקו בצורה קשה כל כך, שנאה אשר שנאו את יוסף, השלכתו לבור מלא בנחשים ועקרבים, מכירתו לעבד בצורה שידעו שזה מכירה אשר אין ממנה מוצא, ופה מדובר באנשים קדושי עליון, וכן יוסף כל דרכו אשר נהג עם אחיו, איך נהג כך? מדוע התגרה בהם? מדוע הביא את דיבתם רעה אל אביהם?. ובודאי שצריך לדעת שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. וכל המחלוקת היתה מחלוקת קדושה לשם שמים, מחלוקת על דרך בעבודת ה’, על הסתכלות על החיים. והנה צריכים...
0 Comments Off 2014 כ״א בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 24, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

אינטרס עצמי

י״ח בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 21, 2013
אינטרס עצמי
אחי ורעי ה’ עליהם יחיו. הנה ככל שהימים עוברים וחולפים מרגישים בלב מידה קשה אשר נהיית חלק מהעולם החדש, כל אדם מסתכל על עצמו, על הנאותיו, האינטרסים שלו ועושה את המבחן מה טוב לו, מה יועיל לו, מה רע לו, מה יסכן אותו? וכך עוברים להם החיים ואף בדברים רוחניים, האדם בודק ומסתכל על ההשגות שלו הפרטיים בעבודת ה’ ונמנע מלראות מה יהיה עם חבריו, מה יהיה עם קרוביו. ומי שיראת ה’ עליו צריך לדעת שזו עצת היצר הרע וצריך האדם לחשוב ולראות מה עם חברו. וזו הייתה הדרך אשר אבותינו נהגו בה בשעת הגלות הקשה בארץ מצרים, דאגו והצטערו...
0 Comments Off 2555 י״ח בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 21, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר more