חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2588.
נותרו עוד 101 פרקים!

33%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מוסר

“אז ישיר משה ובני ישראל…”

ט׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 10, 2014
“אז ישיר משה ובני ישראל…”
לכל בני קהלות קודש שובה ישראל, כולם אהובים כולם ברורים, כולם גיבורי החיל לעשות רצון אבינו שבשמים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה’ (שמות ט”ו א’). אמרו חז”ל (שמות רבה כ”ג), מיום שברא הקב”ה את העולם ועד שעמדו ישראל על הים, לא מצינו אדם שאמר שירה להקב”ה, אלא ישראל. ברא אדם הראשון ולא אמר שירה. הציל אברהם מכבשן האש ומן המלכים, ולא אמר שירה. וכן יצחק מן המאכלת ולא אמר שירה. וכן יעקב מן המלאך ומן עשיו ומן אנשי שכם, ולא אמר שירה. כיוון שבאו ישראל לים ונקרע להם, מיד אמרו שירה לפני הקב”ה. אמר הקב”ה, לאלו...
0 Comments Off 4419 ט׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 10, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מהי שלימות?

ז׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 8, 2014
מהי שלימות?
אחד המלכים הגדולים שאל את בנו: בני אתה גודל ואתה חייב שיהיה לך מלאכה ותעסוקה אשר בה תתעסק, לך ותחפש מה חפץ ליבך ומה שחפץ אני אחפש את המורה הטוב ביותר ואשקיע כל מה שצריך להשקיע, רק שתיהיה הטוב והמוצלח ביותר. חשב בן המלך מה יאה וראוי לו לעשות, הרי אבי דעתו שכל מלאכה ראויה וטובה ומכבדת את בעליה, אם כן מה הטוב לעשות?, החליט ללכת וללמוד את מלאכת הגננות, ליהיות גנן לטפל ולגדל עצים וגינות, זה הדבר אשר ליבו חפץ יותר מכל לימוד ותעסוקה אחרת. הלך המלך וחיפש את המומחים הגדולים לגינון ומצא מורה אשר היה בעל נפש רמה,...
0 Comments Off 2089 ז׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 8, 2014 מאמרים, מוסר more

נגיעה אישית

ז׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 8, 2014
נגיעה אישית
האדם צריך לדעת דבר גדול בחייו: לנתק את הכעסים הפנימיים שלו ולחשוב על הדברים כמו שהם, בלי לערב כעסים ודחפים פנימיים, כאשר האדם מערב כעסים ודחפים פנימיים מאבד הוא את כל האמת שבחייו. ואף אם אתה מרגיש ורואה שהשתיקה שלך גורמת להפסד והאויב שלך משתמש בה להזיק לך, מוטב נזק של השתיקה ולא הנזק של התגובה עם כעסים פנימיים שבך, משום שתגובה עם כעסים פנימיים, סופה צער ונזק ארוך טווח יותר מהשתיקה. וידע האדם יסוד גדול, שמה שהשכל לא עושה הזמן עושה, יש לזמן כח גדול יותר מכל עשייה שיעשה בפזיזות ובכעס. ומסופר על שני שרי צבא גדולים אשר בין...
0 Comments Off 1893 ז׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 8, 2014 מאמרים, מוסר more

מה הדרך הטובה לעבור נסיון?

ז׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 8, 2014
מה הדרך הטובה לעבור נסיון?
שבת זו נקראת “שבת שירה”, מהשבתות המיוחדים לעם ישראל ונודה לה’ על כל החסד הכללי ואף הפרטי אשר גמלנו “מה אשיב לה’”, “הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו”. חשבנו בדעתנו, בשבוע מיוחד זה, לחזק עצמנו בערב שבת קודש. במחשבה ישנם שני סוגים של התמודדות עם היצר הרע, אשר אורב לנו בכל מקום ופינה: התמודדות אחת היא כאשר האדם עומד בפני ניסיון והוא מכניע את היצר הרע על ידי תפילה לה’ – בכזה מצב היצר שותק לתקופה מסויימת, אך אחרי זמן היצר הרע והניסיון חוזר אל האדם, לפעמים באותו צורה או בצורה שונה אך חייב שוב לעבור ולהתמודד עם הניסיון....
0 Comments Off 3587 ז׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 8, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרנסה = חשבון נפש

ו׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 7, 2014
פרנסה = חשבון נפש
השבוע יש בו יום מיוחד עם סגולה גדולה לפרנסה, אשר הרבה נוושעו מכח סגולה זו. ביום שלישי בפרשת ‘בשלח’ לקרוא את פרשת ‘המן’ שניים מקרא ואחד תרגום ובזכות זה זוכה לפרנסה מרובה. והנה, אנו נמצאים בזמן מורכב ביותר, מצד אחד רואים רוח ועשירות אשר לא היה באף דור, אך מצד שני אין לאנשים ביטחון במה שיש להם ואין הדעת מיושבת. ולכן, התפילה להקב”ה שהפרנסה תהיה בברכת ה’ ולא ח”ו עושר שמור לבעליו לרעה. וראינו בעינינו, איך ה’ מעלה אנשים ונותן להם כל טוב והנה חושבים שנצחו ועלו ואין סוף ליכולתם, ואף לרמוס ולדרוך על התורה הרשו לעצמם, אך נפילתם הייתה...
0 Comments Off 2616 ו׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 7, 2014 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

כוח השמחה

כ״ח בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 31, 2013
כוח השמחה
ידוע מעשה במלך גדול אשר חי בתקופת בעל ה”סמיכת חכמים” – רבי נפתלי כץ זצוק”ל, אשר צרה גדולה הייתה לו, וידע המלך שצריך ישועה גדולה, ורק בכוחו של רב צדיק וקדוש יוכל להיוושע. שלח המלך שליחים לבעל ה”סמיכת חכמים” רבי נפתלי כץ וביקש ממנו שיפעל ישועה עבורו שיצא לאורה מכל צרותיו. דבר זה היה בימי הפורים והמלך ציוה על אנשיו לעקוב אחרי הרב לראות איך מתנהג ומה פועל ועושה. והנה אחרי יום או יומיים הצרה של המלך נפתרה ועברה כלא הייתה, המלך מרוב סקרנות והתפלאות קרא לאנשיו ושאלם: מה ראו את הרב עושה? מה פועל בימים האלו? ענו אנשי המלך:...
0 Comments Off 3365 כ״ח בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 31, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר more

התמודדות עם בעיות

כ״ח בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 31, 2013
התמודדות עם בעיות
מעשה ברבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא שהיו עולים לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם, כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק, אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו: מקום שכתוב בו “הזר הקרב יומת” ועכשיו שועלים הולכים בו ולא נבכה?! אמר להם: לכן אני מצחק וכו’… והביא להם את הפסוק בזכריה: “עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים” וכו’… אמרו לו: עקיבא נחמתנו עקיבא נחמתנו. וצריך להקשות על הגמרא במסכת מכות דף כד: וכי התנאים הגדולים לא ידעו את...
0 Comments Off 2338 כ״ח בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 31, 2013 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

מרוץ החיים

כ׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 23, 2013
מרוץ החיים
מעשה באחד מחכמי אומות העולם אשר נסע ברכבת ממדינה למדינה. והנה הגיע לקרון שלו בודק הכרטיסים, כשראה אותו אותו חכם התחיל לחפש בכיסו את הכרטיס להראות לכרטיסן שהוא שילם, אך לא מצא בכיס את הכרטיס. הוציא את התיק והתחיל לחפש ולפשפש אך גם לא מצא. בינתיים, הכרטיסן אשר עמד שם הכיר את החכם המפורסם ואמר לו: אני בטוח ששילמת, אינך צריך להילחץ וכך לחפש. אך אותו חכם מחכמי אומות העולם התחיל לחפש ביותר לחץ, הרגיעו שוב הכרטיסן ואמר לו: אל תילחץ! ענה אותו חכם אני לא דואג שאתה חושד בי שלא שילמתי, אני יודע ובטוח שאתה מאמין בי ששילמתי את...
1 Comments Off 1982 כ׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 23, 2013 מאמרים, מוסר more

שני חלקים באדם

י״ט בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 22, 2013
שני חלקים באדם
הנה ראשית חכמה יראת השם, כי מושכל ראשון הוא, שכל אדם חייב לעבוד את השם יתברך כפי כחו. וידוע כי כוחותיו של האדם מדודים על פי שורש נשמתו, על פי המעשים המוטלים עליו להשלים את מעשיו בעולם הזה, לזכות לחיי העולם הבא. שהרי כל העולם הזה אינו אלא כפרוזדור לפני חיי העולם הבא, שהם העיקר, הם חיי הנצח, והעולם הזה הוא טפל. וכמו שאמרו רבותינו, התקן עצמך בפרוזדור, כדי שתכנס לטרקלין. והנה האדם הוא מורכב משני חלקים, האחד הוא גופו, שיש בו רמ”ח אברים, ושס”ה גידים. ואם תפסק המשכת החיות לאחד מאבריו, על ידי סתימת זרימת הדם וכדומה, יחדל אותו...
0 Comments Off 1927 י״ט בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 22, 2013 מאמרים, מוסר more

השבת תמצית של כל השבוע

י״ז בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 20, 2013
השבת תמצית של כל השבוע
היה אומר מו”ר זקננו רבי מאיר אבוחצירא זצוק”ל: כמו תמצית שנותנים לתוך המים, וטעמה מתפשט בכל המים, כך השבת, תמציתו של כל השבוע, וטעמה הענוג פושט בכל יום ויום מששת ימי המעשה. איזה טעם שיש לה לשבת אצל האדם, אותו טעם יש לו לכל השבוע הבא אחריו. אם עשה את שבתו מתוך קדושה וטהרה, התרוממות הרוח ושמחת הנפש, אזי גם בימי החולין, יוכל לחוש מעט מאותו נועם הנשמות שהוא מעין עולם הבא. אך אם במהלך השבת, הועמה קדושתו, מנוחתו הופרה והוא נכשל בעוון הכעס או במרעין בישין אחרים, ידאג כל השבוע, שמא ייאלץ לטעום מאותה טיפת מרירות שנמסכה בכוסו בתמצית...
0 Comments Off 2122 י״ז בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 20, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר more