חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2588.
נותרו עוד 103 פרקים!

31%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מוסר

אשר תשמעון

ד׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 4, 2014
אשר תשמעון
מסופר על הבעל “בני יששכר”, הרב צבי הירש אלימלך מדינוב זצוק”ל, אשר היה ידוע כקדוש עליון ומקובל גדול, אשר היה יושב עם נכדו הקטן והיה מלמד אותו ענייני קבלה גדולים ונשגבים. באחד הימים באו ואמרו לו: רבנו הקדוש מדוע אתה מסכן כך את הנכד שלך ומלמדו דברים נשגבים כאלו, הרי עדיין חומש ומשנה לא למד? מדוע ללמדו דברים נשגבים כאלו? ענה ואמר להם: המשנה אומרת, המלמד ילד קטן למה הוא דומה? לאדם אשר כותב על נייר חלק, שכל מה שהילד שומע נחרט בנפשו, כאדם הכותב על נייר חדש! ולכן, אמר להם, אני מלמד את נכדי דברים קדושים ונשגבים. אפילו שאינו...
0 Comments Off 2771 ד׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 4, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

ערמומיות יצר הרע

ג׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 3, 2014
ערמומיות יצר הרע
אחד משמותיו של היצר הרע הוא חמסן, מלשון חמישית הטעם אשר מבין ולא יותר, כי אם אדם יבין יותר מחמישית הטעם לא יטעה ולא יחטא וכל אשר יעשה – יעשה על הצד הטוב ביותר. וכך היצר מנסה בכל דרך להכשיל את האדם למצוא כל דרך אפשרית להפוך ולשנות ולמצוא פרצות להיכנס ולהחריב כל חלקה טובה. והאדם צריך להיות עירני ולא לתת ליצר הרע להיכנס בשום דרך לחיים, וזו מלחמה תמידית שלא נגמרת אף לרגע אחד. ומשלו את ערמומיות היצר לגנב גדול, אשר כל חייו גנב בעיירה ופרץ את כל הבתים עד אשר בני העיר שמרו מכל משמר שלא לתת לגנב...
0 Comments Off 2254 ג׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 3, 2014 מאמרים, מוסר more

ואהבת לרעך – כמוך

ג׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 3, 2014
ואהבת לרעך – כמוך
הרבה אנשים אינם מבינים מה הפירוש “ואהבת לרעך כמוך”. דהנה רואים בחוש, כששני אנשים נפגשים וכמה דברים נראים להם נוחים כלפי חוץ בעסק או בכל דבר אחר בחיים, מתפתח בינהם הרגשה של קשר ויוצאים למסע יחד. לפעמים המסע יכול לארוך ימים ולפעמים חודשים ולפעמים שנים, אך ברבות הימים עולים וצפים חילוקי דעות וחוסר התאמה בין שותפים, בין חברים וכו’. מהיכן נובע כל הדברים הלא נוחים שפתאום עולים, הרי דברים אלו לא ראינו לפני כן ולא הופיעו לפני כן?! אלא, ככל שהאדם מתחיל להכנס בתוך עצמו ולהתבונן בנבכי נפשו כך נערמים ועולים קשיים וחוסר התאמה. ולכן גם כך רואים בין אחים,...
0 Comments Off 2439 ג׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 3, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

מעשה בשועל

ב׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 2, 2014
מעשה בשועל
מובא בחז”ל: מעשה בשועל, אשר ראה כרם של ענבים עם ענבים משובחים ביותר ותאוותו גברה בו, חיפש השועל חור בגדר בכדי להיכנס להשיג את זממו, לאכול ולשבוע מן הגזל, אך לא מצא. והנה אחרי תחבולות רבות מצא חור צר ביותר להכנס לתוך הכרם, ניסה לדחוק ולדחוף את גופו בכל כוחו עד שלאחר מאמצים מרובים הצליח לחדור לתוך הכרם. שמח השועל שמחה גדולה, במשך ימים רבים אכל וכילה את כל הענבים המשובחים והרגיש בנפשו שהגיע לתכלית ולשמחה המרובה ביותר אשר שועל יכול להגיע. והנה כשהסתיימו הענבים מן הכרם, ביקש לצאת מן הכרם ולהמשיך את חייו, אך כשניסה לצאת מן החור לא...
0 Comments Off 1959 ב׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 2, 2014 מאמרים, מוסר more

כעיוור בחשיכה

כ״ה בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 26, 2014
כעיוור בחשיכה
אדם עיור התארח אצל ידידיו לארוחת ערב, בסיום הסעודה לקחו ידידיו מנורת שמן ונתנו לו לדרך, אמר העיור לידידיו: בלילה וביום אני רואה אותו הדבר, אם כן מדוע אני צריך מנורת שמן לדרך?! ענה ידידו בעל הבית: אתה לא רואה אבל אחרים רואים וכאשר יראו אותך יחד עם המנורה, יזהרו לא לפגוע בך בהליכתם. לקח העיור את המנורה בידו ויצא לדרכו, לאחר הליכה של כמה רחובות פגע בו אדם, עצר העיור והעיר לו: האם אתה לא רואה, ענה האדם: חושך ואינני רואה, אמר לו העיור: והמנורה שבידי לא עוזרת לך להיזהר, ענה ואמר: היא כבויה ואיך אראה אותך עם מנורה...
0 Comments Off 2304 כ״ה בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 26, 2014 מאמרים, מוסר more

גאולה כללית ופרטית

כ״ה בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 26, 2014
גאולה כללית ופרטית
 בזמן הבעל שם טוב, גזרו גזרות קשות על עם ישראל והייתה תקופה קשה ביותר, הבעל שם טוב, אשר כאבם של עם ישראל כאב לו ביותר, יצא ליער ובמקום מסויים עמד והתפלל בכל כוחו תפילה חזקה להצלת ולהצלחת עם ישראל. ומכח תפילתו אש גדול וכח ירד לעולם וכל צרותם של עם ישראל נפתרו על הצד הטוב ביותר. עברו שנים, הבעל שם טוב כבר נפטר, ושוב היה זמן קשה ביותר על עם ישראל. הלכו לתלמידו וממשיך דרכו של הבעל שם טוב, המגיד הגדול ממזריטש, וסיפרו ואמרו לו את כל הצער אשר עם ישראל נמצאים בו. בצר לו המגיד ממזריטש יצא לאותו יער...
0 Comments Off 2931 כ״ה בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 26, 2014 מאמרים, מוסר more

פרשת משפטים / השוחד

כ׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 21, 2014
פרשת משפטים / השוחד
(מתוך האימייל היומי של כבוד האדמו”ר הרב יאשיהו פינטו שליט”א) אחי ורעי ה’ עליהם יחיו. בפרשת השבוע קוראים אנו על אזהרת התורה “וְשֹׁחַד לֹא תִקָּח כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר פִּקְחִים וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִים”. שלא כמו דינים אחרים – אשר טעמם ושורשם רחוק מאיתנו, בפסוק זה מגלה לנו התורה את הסיבה ושורש לאיסור לקיחת השוחד: השוחד עלול לעוור את המבט הנכון והפיקחי, ולהפוך דברי צדיקים לשקר וסילוף. במסכת כתובות שופכת הגמרא אור נוסף על הענין, ומבארת כי ע”י מתן וקבלת שוחד הופכים המקבל והנותן – מבחינה מסויימת – לאדם אחד, ודעותיהם מתערבות ומשתלבות, וממילא מאבד הדיין את שיקול הדעת הנדרש לפסק והכרעת...
0 Comments Off 3004 כ׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 21, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

לתת רק טוב לעולם

כ׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 21, 2014
לתת רק טוב לעולם
הגמרא מספרת על נער אינו יהודי אשר טבע בים ובקושי גדול ניצל מן הטביעה אשר טבע, כשיצא מן הים היה עייף ותשוש וחלש ביותר, בגדיו היו קרועים ובקושי גדול היה הולך, ראו אותו ילדיי היהודים וצעקו ואמרו: הנה נער אשר אינו יהודי נכהו ונעשה בו מעשה קונדס, החלו להתנכל לו, ביזוהו, היכוהו, עשו בו כאהבת נפשם. עד שרבי אלעזר עבר שם ומיד הצילו מידם, לקחו לביתו, האכילו, השקיהו וכו’. עברו ימים, עברו שנים, עלה למלוך על הארץ מלך אשר שנאתו הייתה מרה וקשה על היהודים וצער גדול היה בקהילת היהודים, כל יום התחדשו גזרות קשות על עם ישראל. בצר להם...
0 Comments Off 2546 כ׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 21, 2014 מאמרים, מוסר more

מה שהשכל לא יעשה – הזמן יעשה

כ׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 21, 2014
מה שהשכל לא יעשה – הזמן יעשה
החיים הם דברים מורכבים ביותר ואל יזדרז האדם להסיק מסקנות מהירות מכל עניין ועניין, יקח האדם את הזמן לחכות ולראות איך הדברים מסתדרים, בלי הסקת מסקנות. וננסה להמחיש את הדבר. אדם רצח ועמד לפני משפט גדול ביותר והשופט עומד בקשב רב לשמוע את העדים. עד אחד עמד ואמר: אני ראיתי את הרוצח עומד מתחת כיפת השמים והלבנה עמדה מעל ראשו, השופט וכל הסובבים הזדעזעו מהפרוט המדוקדק של העד על מעשה הרצח הנפשע. עד אחר נכנס להעיד והנה, הוא אומר דברים שונים וכך אומר: עמדנו ליד הקיר והרוצח עמד ליד הדלת עם הסכין בידו וכך הצמיד את הנרצח לקיר ודקר אותו...
0 Comments Off 2463 כ׳ בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 21, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

פרשת יתרו / דבר מתוך דבר

ט״ו בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 16, 2014
פרשת יתרו / דבר מתוך דבר
הגמרא במסכת שבת לא: “אמר רבא בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, הבנת דבר מתוך דבר?”. והנה גמרא זאת תמוהה ביותר, איזה שאלה זאת, “הבנת דבר מתוך דבר”? מילא “נשאת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה” מובן, אך איזה שאלה זאת הבנת דבר מתוך דבר, הרי דבר זה מתחלק בין אנשים וכוחות נפשם וכו’ ואיך אפשר שזו השאלה מהשאלות הראשונות אשר שואלים את האדם אחרי מאה ועשרים? אלא פה לומדים יסוד גדול, הקב”ה חנן את האדם בכוח גדול ביותר של הבנה של דבר מתוך דבר וכוח זה טמון בנפש האדם. וישנם אנשים אשר מפתחים את...
0 Comments Off 3053 ט״ו בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 16, 2014 מאמרים, מוסר, פרשת השבוע more