חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2588.
נותרו עוד 101 פרקים!

33%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מוסר

איך להתקרב לגאולה

א׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 3, 2014
איך להתקרב לגאולה
הנה הימים עוברים וחולפים להם, ואנו מחפשים יותר את הנוחות ואת השקט והשלוה בחיינו. אך טעות גדולה בידנו. הנה ידוע בזמן החתם סופר, הייתה הקפדה גדולה ביותר על היהודים, היה אסור לצאת מן הגטאות, וכן אסור לסחור עם יהודים, וכן כל זוג יהודי אשר התחתנו, היה צריך לשלם מיסים מיוחדים למלך על חתונתם ועוד גזרות קשות ביותר. ובאותם ימים באה רוח חדשה מצרפת, אשר שינתה את כל אירופה, וזמן חדש נהיה בעולם, נתנו ליהודים להכנס בכל מקום, ולסחור בכל מקום, ולרוב היהודים הייתה שמחה מרובה ביותר. והנה בכל מקום אשר היהודים התכנסו, ששון ושמחה על המאורע והזמן החדש אשר בא...
0 Comments Off 2215 א׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 3, 2014 מאמרים, מוסר more

עודם מדברים ואני אשמע

ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 2, 2014
עודם מדברים ואני אשמע
לכל ידידינו ואהובינו היקרים. אמרו חכמינו זכרונם לברכה: כל השערים ננעלו חוץ משערי תפילה וכח התפילה הוא הכח הגדול ביותר אשר אין לשער ואין לתאר עד היכן תפילה מגעת. אך זאת לדעת כי בשעת התפילה חייב האדם להיות בשמחה גדולה. אם האדם רוצה לבדוק אם תפילתו התקבלה או לא, ירגיש בליבו. אם יש שמחה, סימן שתפילתו התקבלה ואם עצבות מקוננת בליבו, סימן שתפילתו לא התקבלה. וידוע המעשה המובא על דוד המלך כאשר פלישתים תפסוהו ודוד הצטער צער גדול ביותר והגיע עד לדכדוכה של נפש. מספר הנביא כאשר הביאוהו לפני המלך, דוד עשה עצמו כמשוגע ואז המלך שיחררו. נשאלת השאלה: הרי...
0 Comments Off 2299 ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 2, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

הבוטח בה’ חסד יסובבנו

כ״ח באדר א׳ א׳ – פברואר 28, 2014
הבוטח בה’ חסד יסובבנו
אחי ורעי, אהובי וידידי היקרים, ה’ עליהם יחיו. ערב שבת קודש הוא זמן התעלות וחשבון נפש, המהוים הכנה ראויה לקדושתה של שבת המלכה. לשיא מגיעה הקדושה בעת קבלת השבת, ודוקא קבלת שבת מוקדמת, וכפי אשר קיבלו על עצמם בני קהילות הקודש “שובה ישראל” בארה”ק ובעולם כולו, לקבל את השבת כשעה לפני הזמן הנקוב בלוח, ובזה להשפיע על עצמם מאור השבת ושפע ישועותיה. והרי הדבר בדוק ומנוסה אצלנו מימים ימימה, כי בשבוע בו קיבלנו כולנו – וזכות הרבים עצומה היא לאין שיעור – את השבת מוקדם יותר, ראינו בימי השבוע הצלחות וישועות עין בעין. ובימים אלו, בעמדנו מול אתגרים באמונה וביטחון...
0 Comments Off 4632 כ״ח באדר א׳ א׳ – פברואר 28, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

התבוננות פנימית / תהיה אתה

כ״ד באדר א׳ א׳ – פברואר 24, 2014
התבוננות פנימית / תהיה אתה
ימים אלו הם ימים של התבוננות פנימית והאדם צריך להגיע לדעת את עצמו, את נפשו ובכל יום אשר עובר הוא יום של חיפוש בעוד חלק מנבכי הנפש. ידוע מעשה במלך גדול אשר בנו התדרדר וירד לתרבות רעה, המלך אשר היה איש הגון וישר לא יכל לשאת את התנהגות בנו, התרבות אשר היה מנחיל בארמון והדוגמא לכל הנתינים איך מתנהג בן המלך, ברבות הימים וברבות המעשים הרעים זרק המלך את בנו מהארמון. הבן ירד והתדדר וירד עד באר שחת, התחבר לחבורה של רוצחים שודדים ופורעי חוק אשר שום גבול לא היה להם. עברו ימים, עברו שנים, המלך התבגר ואין לו יורש...
0 Comments Off 4320 כ״ד באדר א׳ א׳ – פברואר 24, 2014 מאמרים, מוסר more

פרשת פקודי / כוח המסירות נפש

כ״ד באדר א׳ א׳ – פברואר 24, 2014
פרשת פקודי / כוח המסירות נפש
בפרשיות אלו אנו לומדים את כל ענייני בניית המשכן. ומי שזכה ליהיות העוסק במלאכת בניית המשכן הוא בצלאל בן אורי בן חור. והשאלה נשאלת – מדוע בצלאל נבחר מכל עם ישראל? מה המידה המיוחדת אשר הייתה בו ולא הייתה באחרים? וכן, מדוע התורה מודיעה לנו את יחוסו – בן אורי בן חור? אלא אפשר ללמוד יסוד גדול בחיינו. חכמה נמצאת באדם על ידי שני מצבים, או שהאדם נולד שנון וחכם או שהאדם עשה מעשים של מסירות נפש ממש, ומן המעשים האלו מקבל השראה משמים של חכמה גדולה מה’. אך צריכים לדעת יסוד גדול, חכמה אשר נמצאת בתוך האדם אינה מביאה...
0 Comments Off 2247 כ״ד באדר א׳ א׳ – פברואר 24, 2014 מאמרים, מוסר, פרשת השבוע more

ראיה נכונה

י״ח באדר א׳ א׳ – פברואר 18, 2014
ראיה נכונה
אחי ורעי, אהובי וידידי היקרים, ה’ עליהם יחיו. פרשת השבוע, ויקהל, מתייחדת בענין מסויים, שיש בו בכדי ללמד ולהשליך על חיינו בשבוע זה. בגמרא במסכת עירובין למדנו, כי דרך העברת התורה לעם ישראל מפי הקב”ה היתה באמצעות כמה שלבים. “משה למד מפי הגבורה, ואח”כ שנה לאהרן, ואח”כ נכנסו בני אהרן, ואחריהם זקנים ואח”כ כל העם”. כלומר, משה למד מפי ה’, אך הוא לא מסר את התורה מיד לעם ישראל, אלא מסרה קודם לאהרן, ואח”כ מוסרה לבניו של אהרן, אח”כ לזקנים – ורק אחרי כל אלו נכנסים עם ישראל ושומעים את דברי התורה מפי משה. כך היתה, כאמור, הדרך בו נמסרה...
0 Comments Off 2458 י״ח באדר א׳ א׳ – פברואר 18, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

מחלת המחלות – הכעס

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014
מחלת המחלות – הכעס
אחד מן הנסיונות הקשים בחיים, הוא ניסיון הכעס. וצריך האדם להזהר ממדה קשה זאת, אשר כל חורבן בה נמצא, והורסת את חיי האדם ומי שלא עובד על מידה זאת הולכת איתו המידה עד המות. ושמענו בקטנותנו מעשה, אשר השאיר רושם עלינו עשרות שנים, על אדם אשר היה ידוע בתור כעסן גדול, כל דבר ואפילו הקטן ביותר היה כועס כעס גדול ביותר וכל אנשי העיר היו נזהרים, שלא להגיע איתו לשום עינין. אותו אדם חלה ומחלתו ניצחה אותו ועת החזרת הנשמה לבורא עולם קרב ובא, היה אותו כעסן שוכב במיטה ואנשי חברה קדישא עמדו לידו, לקרא וידוי וקריאת שמע וכו’. והנה...
0 Comments Off 2142 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014 מאמרים, מוסר more

פרשת ויקהל / מסירות נפש

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014
פרשת ויקהל / מסירות נפש
לאחי ורעי ה’ עליהם יחיו. הנה אנשים בחיים מחפשים דרכים ורעיונות איך להשיג השגות ברוחניות ובגשמיות וכאשר רואים אדם מצליח או מוצלח שואלים מה היה סוד הצלחתו, מה היה הדבר המיוחד אשר הביא אותו למעמדו או להשגותיו הגדולות. אך בפרשת השבוע פרשת ויקהל ישנה תשובה לסוד ההצלחה בכל עניין ומובן בחיים. והנה מובא בפרשה: “ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא ה’ בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה”. והנה, מדוע זכה בצלאל לבנות את המשכן לעשות את הדבר המיוחד והעצום הזה, בניית בית ה’? אמרו חז”ל, משום מסירות נפש. ואיזה מסירות נפש? לא של בצלאל אלא של אבותיו....
0 Comments Off 3693 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

קדושת בית הכנסת

י׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 10, 2014
קדושת בית הכנסת
לעיירה של רבי מנחם מנדעל מרימינוב זיע”א הגיעו הקוזאקים, הידועים באכזריותם וברוע ליבם, והעובדים המשועבדים לסוסיהם, וחיפשו היכן לשים את סוסיהם האהובים עליהם מכל. החליטו שהמקום הטוב ביותר הוא בית הכנסת, שם המקום הטוב ביותר לסוסים והודיעו לראשי הקהילה, מחר לקראת ערב מגיעים לעיר להכין את הבית כנסת עם תבן ומספה לסוסים. הצטערו מאוד כל יושבי העיר, איך יעלה על הדעת?!, בית אלוקים, בית כנסת, תהפוך למקום לסוסים? התאספו כל ראשי הקהל לביתו של ר’ מנחם מנדעל מרימינוב לחקור ולדרוש ולחשוב מה לעשות בגזרה הגדולה והקשה הזאת, בתוך הדיבור בבית הצדיק העלו כל אחד מן היושבים רעיונות איך להנצל מן...
0 Comments Off 2365 י׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 10, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

האמת היא אתה

י׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 10, 2014
האמת היא אתה
ביום חמישי אחד, ממש לפני השיעור המרכזי, אחד המשתתפים הצדיקים של השיעור מזה שנים רבות, בא ושאל אותנו שאלה, אשר מהדהדת בנפשנו: אני מנסה הרבה דברים לעשות בפרנסה, בשלום בית, בעבודת ה’, בכל אשר עושה כלום לא מצליח, מדוע? הפנים והעיניים בשעת השאלה חדרו עמוק לנפשנו, המילים נראים מילים פשוטות, אשר הרבה פעמים שומעים אותם או חלקים ממנם, אך דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב והשאלה לא מרפה מאיתנו כל הימים האלו. הנה חושבים אנו להתחזק ולומר, היה אדם אשר החליט לחקור ולדרוש על אודות הנהר הגדול ביותר במדינתו, גמר אומר בנפשו להפליג מראשית הנהר ועד סופו מרחק עצום...
0 Comments Off 2631 י׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 10, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more