חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2621.
נותרו עוד 48 פרקים!

68%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מוסר

שבת אחרונה של השנה – לקרב יהודים

כ״א באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 12, 2017
on כ״א באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 12, 2017
לבני החבורה הקדושה ״שובה ישראל״, אמרנו כמה פעמים בשנים האחרונות ובעיקר בתקופה האחרונה שכל מה שקורה בקהילת קודש שובה ישראל זה זריעה של דרך לדורות הבאים. בכל תקופה בכל ענייני העולם הזה והעניינים הרוחניים היצר הרע והמלחמה משתנה, כמו במלחמה אדם נלחם כל תקופה תכסיסי המלחמה וכלי המלחמה שונים. בעבר היו משתמשים בחץ וקשת, חרבות, סלעים ואבנים שהיו זורקים על היריב, לאחר מכן התפתחו ופיתחו כלי נשק שונים ומשוכללים. כך גם במלחמת היצר הרע כל תקופה המלחמה היא בצורה אחרת ושונה,וכל תקופה הכלים להתמודד עם המלחמה הכלים אחרים אך התחליט של המלחמה זהה להרוג ולהכניע את האוייב. כך היצר הרע,...
0 Comments Off 4144 כ״א באלול ה׳תשע״ז – ספטמבר 12, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

מחשבת הנפש – לעשות דברים בשלמות

כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017
on כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017
דברי מחשבה ועמקות מתוך *מחשבת הנפש (חלק לה)* כשאדם עושה דבר ואפילו הקטן ביותר, ישתדל לעשות אותו בשלמות מכל הלב ובכל כוחו. וכאשר האדם עושה דבר לא בשלמות, נשאר חלל ריק בדבר. וידע האדם, שבכל חלל ריק שם שורה כל הרע, העצבות, היאוש, המזיקים, כל הרע שורר בחלל ריק. לכן כל דבר יעשה בשלמות הגדולה ביותר.  ועל זה אומרת לנו התורה הקדושה, העושה מצוה ולא מסיים אותה, בניו יתומים ואשתו אלמנה, מדוע? כי לא סיים דבר, וזה הפתח של הרע הגדול ביותר. וכך מצאנו אצל אשת רבי עקיבא רחל, שהיתה בת עשירים, בת יחידה של העשיר הגדול שהיה בירושלים. בבית...
0 Comments Off 1819 כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017 יומא דהילולה, מאמרים, מוסר more

הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל

א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017
הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל
*דבר תורה לכבוד הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל – מפי האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* יום זה קדוש ומיוחד יום פטירת רבנו חיים ויטאל המהרח”ו זצוק”ל. המהרח”ו נולד בראש חודש חשון בשנת הש”ג בעיר הקודש צפת, לאביו רבי יוסף ויטאל (מקלאבאריס). אביו היה קדוש עליון וסופר סתם, בתחילת חייו למד אצל רבנו משה אלשיך זצוק”ל (האלשיך הקדוש) שם למד פשט, ובזה לא הסתפק והלך לבית מדרשו של רבי משה קורדובירו זצוק”ל (הרמ”ק) וממנו למד את תורת הקבלה. בשנת ש”ל עלה רבנו האר”י רבי יצחק לוריא אשכנזי זצוק”ל ממצרים, ואף הוא נכנס לבית מדרשו של הרמ”ק, אך הרמ”ק הרגיש שקיצו...
0 Comments Off 3080 א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017 דבר הרב, יומא דהילולה, מאמרים, מוסר, מוסר more

מחשבת הנפש חלק א

כ״ג בניסן ה׳תשע״ז – אפריל 19, 2017
מחשבת הנפש חלק א
מחשבת הנפש (א) – מכבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א התאוות של העולם וזרם החיים הרסו את הטוהר של הנפש. האדם שקוע כל היום בהבלי העולם הזה וחושב על הכל, ומשתדל לדעת על מה שקורה בכל העולם, ואצל חברו. אך דבר אחד אינו משתדל להבין ולדעת – את עצמו, את הנפש שלו. וכך האדם מאבד את הטוהר והאמת והחבויה בעצמו. הידיעות הרבות מה קרה באפריקה, ומה קרה באמריקה, ומה קרה אצל פלוני ואצל אלמוני, גורמות לאדם לאבד מה קורה אצל עצמו. ואז כאשר הוא עומד להתפלל לבקש על עצמו, לחשוב על עצמו, האדם חושב דרך כל מה ששמע וקרא...
0 Comments Off 2668 כ״ג בניסן ה׳תשע״ז – אפריל 19, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

סגולה להחליש את יצר הרע

כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017
סגולה להחליש את יצר הרע
לאחי ורעי האהובים והחביבים, הנה ידע האדם, כי לפעמים היצר הרע רואה שאינו יכול בדרך רגילה ופשוטה לבוא ולנצח את האדם, ואז צובע את העבירה כמצוה והאדם חושב שעומד הוא בפני מצוה, ואינו יודע שבכלל דבר זה הוא עבירה גמורה ממש. ועל זה אומר רבנו הבעל שם טוב זצוק”ל שוחט משום מה חייב משום צובע (שבת עה.) ושואל מי זה השוחט, זה היצר הרע. מדוע אם כן נענש, הרי זו תכליתו בעולם להחטיא את האדם, אם כן מדוע נענש? ומתרץ רבנו זצוק”ל משום צובע שצובע את העברה כמצוה, ועל זה נענש. והנה סגולה ולימוד גדול למדנו רבנו החיד”א זצוק”ל במדבר...
0 Comments Off 2182 כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

הסרת השאלות והספקות מהנפש

כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017
הסרת השאלות והספקות מהנפש
*דבר תורה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א – לכבוד יומא דהילולא של מור זקנו הרב המוסמך רבנו יאשיהו פינטו זצוקל הריא”ף דעין יעקב* הנה מתקרבים ובאים לפני היום הגדול ליל הסדר, אשר מעלתו רמה ביותר. וצריך יהודי לדעת שישנן שתי לילות קדושים בשנה, ליל הסדר וליל יום הכיפורים. בליל הסדר עבודת ה’ היא באהבה, ובליל כיפור עבודת ה’ היא ביראה, וזה “כל חמירא” ו”כל נדרי”. *** וידע האדם מה שאמרו רבותינו הקדושים זצוק”ל, ששלושים יום לפני חג הפסח מתחיל האדם על ידי עבודת ה’ נכונה, לקלף את נפשו מן הקליפות. ועד ליל חג הפסח, צריך האדם להיות...
0 Comments Off 1934 כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מועדים, מועדים more

ז’ באדר יום פטירת משה רבינו ע”ה

ח׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 6, 2017
ז’ באדר יום פטירת משה רבינו ע”ה
*דבר תורה יומי לכבוד ז’ באדר יום פטירת משה רבנו – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* לאחי ורעי האהובים והחביבים, יום זה ז’ באדר הוא יום מיוחד בעם ישראל, יום פטירתו של משה רבנו. והנה שונה הוא במהותו מכל ימי פטירתם של צדיקי וחסידי וקדושי עם ישראל, שבכל ימי פטירתם של הצדיקים עושים יומא דהילולא בשמחה בצהלה ועולים ומשתטחים על קבריהם, אך בז’ באדר יום פטירת משה רבנו לא מצאנו כך והוא יום מורכב, יום של צום של צדיקים, ועוד עניינים רבים נאמרו על יום זה כמו שהבאנו וביארנו במקומות אחרים. וצריכים להבין, מה שונה פטירת משה...
0 Comments Off 2308 ח׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 6, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר more

פרשת תרומה / ועשו לי מקדש

ג׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 1, 2017
פרשת תרומה / ועשו לי מקדש
*דבר תורה יומי מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* (ג אדר התשע”ז) *”ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו”* (שמות כה, ח). ורש”י פירש “וכן תעשה” לדורות. והנה מצות *”ועשו לי מקדש”* היא אחת מרמ”ח מצוות עשה. וכך מביא הרמב”ם בספר המצוות מצוה כ’ היא, שציוונו לבנות בית עבודה בו תהיה ההקרבה והבערת האש תמיד, ואליו תהיה הפניה ובו תהיה החגיגה וההתקבצות בכל שנה. והוא אמרו יתעלה “ועשו לי מקדש”. **** והנה רבותנו הקדושים חידשו ואמרו, שאף בדור זה המצוה הזאת של *”ועשו לי מקדש ושכנתי...
0 Comments Off 1995 ג׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 1, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מה תיקון האדם בעולם? והדרך בה ישכון אור

ג׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 1, 2017
מה תיקון האדם בעולם? והדרך בה ישכון אור
*דבר תורה לכבוד רבי חיים פינטו הגדול זיע”א – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* *ארוממך הא-ל אלוקי ישראל המציל הגואל מדחי את רגלי* לאחי ורעי האהובים והחביבים, יום זה הוא יום גדול לנו, מרגישים דבקות גדולה בהקב”ה ובאבותי הקדושים, הנה זוכים אנו בעוד זמן מעט להשתטח על קברו של מור זקננו רבנו חיים פינטו הגדול, אשר הוא נטע והשריש והיה אבן היסוד של מידות רבות ותכונות חזקות במשפחתנו הרמה. והנה, בי”ב חודש אשר עברנו בהם תיקון וזיכוך, היה מורנו הגדול זצוק”ל מול עיננו. בכל עת וזמן, היינו חוזרים ושונים ואומרים מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי, ואיך מורי...
0 Comments Off 2396 ג׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 1, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, תמונות רצות more

פרשת משפטים / מכירת יוסף

כ״ח בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 24, 2017
on כ״ח בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 24, 2017
ערב שבת קודש פרשת משפטים ופרשת שקלים, הנה זכינו לעלות לציון הקדוש של רבי עמרם בן דיוואן זצוק”ל, אשר בכל תפוצות ישראל קדוש יאמר לו, והמסורת מאבותינו הקדושים שכוחו של רבי עמרם שריר ובריר וקיים, ושמו היה שגור בפי אבותי הקדושים. וכשהיו באים תלמידיהם לשפוך את תחינתם לפני אבותי, במחלות וצרות אשר פקדו את קהל עדתם, ציוו עליהם לעלות לציון רבי עמרם בן דיוואן זצוק”ל, ובכח התפילה על קברו מתעוררת מידת הרחמים בשמים. והנה גם אנו ראינו ישועות מכוחו הרם והנישא, בע”ה נדרי לה’ אשלם. בכח אותו צדיק יושפע שפע רב על כלל עם ישראל, ועל קהילתנו הקדושה “שובה ישראל”,...
0 Comments Off 2199 כ״ח בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 24, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, פרשת השבוע more