חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2629.
נותרו עוד 32 פרקים!

79%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

יומא דהילולה

מנשה לפני אפרים

ט׳ בטבת ה׳תשע״ח – דצמבר 27, 2017
on ט׳ בטבת ה׳תשע״ח – דצמבר 27, 2017
“ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלקים כאפרים וכמנשה” (בראשית מח, כ) בדרך העולם כשלאדם יש צרה ובעיה, ומנגד יש לו שפע גדול בעניין אחר, הוא שוכח את הצרה ומתמקד בברכה; ברבות הטובה תרבה אהבה, כשהטובה מתרבה, אדם אוהב ושוכח את אלו שעשו לו צרות. ואם כן אומר יעקב; ישימך אלקים כאפרים, מלשון הפריה ורווח, אם לאדם יש רווחות, הוא מתנהג כמנשה, מלשון נשני- שכחה. הוא שוכח מכל האנשים שהזיקו וציערו אותו. אבל יוסף הצדיק, למרות שהיה בגלות ובעבדות, הוא התחיל עם נשני, לבנו הגדול קרא מנשה. קודם שכח לכולם את הרע שעשו לו, עוד לפני אפרים,...
0 Comments Off 1371 ט׳ בטבת ה׳תשע״ח – דצמבר 27, 2017 יומא דהילולה, מאמרים more

מחשבת הנפש / החיים הם כגלגל

א׳ באלול ה׳תשע״ז – אוגוסט 23, 2017
on א׳ באלול ה׳תשע״ז – אוגוסט 23, 2017
החיים הם כגלגל מתגלגל, פעמים למעלה פעמים למטה. גם כאשר האדם נמצא למטה, אל לאדם לעזוב מלהחזיק את הגלגל, כי בעוד זמן הוא חוזר למעלה, ואם תעזוב אותו כשהוא למטה, איך תהיה איתו שוב למעלה כאשר הוא עולה למעלה? וידוע מעשה קדמון על שופט בשם טוביה, שהיה מכובד מאוד בעירו ובעל מעמד גדול. באחד הימים, אנשים רעים שנפשם פגומה ולא יכולים לראות שטוב אצל אחרים, הלכו והוציאו לעז ושקר עליו אצל המלך, ומיד המלך נתן הוראה לתפוס את טוביה השופט ולהכניסו לבית האסורים. טוביה בעל קשרים רבים היה, ונודע לו על הדברים. מיד אסף כמה בגדים נחוצים בתיק קטן וברח...
0 Comments Off 1868 א׳ באלול ה׳תשע״ז – אוגוסט 23, 2017 יומא דהילולה, מאמרים, מה רבו מעשיך ה' more

מחשבת הנפש – להאשים אחרים

כ״ג באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 15, 2017
on כ״ג באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 15, 2017
דברי מחשבה ועמקות מתוך *מחשבת הנפש (חלק נא)* האדם מאשים את כולם בכל מצב רק את עצמו הוא לא מאשים, וזו אחת מהבעיות של העולם שלא מצליחים ליישר ולסדר את נפש האדם, כי האדם תמיד צודק וכולם אשמים, אם כן מה יש לו לסדר ולתקן בנפשו? זוכרים אנו בשנה האחרונה של חייו של מור זקני רבי מאיר אבוחצירא זצוק”ל, גנבים פרצו ונכנסו לבית של שכן שגר לידו רבי מאיר. היה לפני תפילת שחרית, ומהומה גדולה שררה בכל אותה שכונה. בעלת הבית התעוררה והבינה שפרצו לביתה, התחילה לצעוק וכך בתוך כמה רגעים כל השכונה התמלאה בכל השכנים. האשה צועקת ומאשימה את...
0 Comments Off 1875 כ״ג באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 15, 2017 יומא דהילולה, מאמרים, מה רבו מעשיך ה' more

מחשבת הנפש – תפסת מועט תפסת

י׳ באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 2, 2017
on י׳ באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 2, 2017
כשלמדתי בישיבה בירושלים, הקפדתי בכל יום במשך תקופה ארוכה לנסוע להתפלל תפילת מעריב בכותל המערבי, והדבר היה משמח אותנו ומביא אותנו לדבקות גדולה בהקב”ה. בכל לילה בסיום התפילה וקביעת עיתים לתורה בספר ה”אור החיים” הקדוש, היינו הולכים יחד עם החברותא שלי באותם ימים, מתבוננים ומסתכלים על כל האנשים שהיו מסתובבים בכותל המערבי, מקום קדוש ומקודש אור גדול, שתמיד סביב האור ישנם הרבה סוגי אנשים מורכבים שאפשר ללמוד מהם הרבה מוסר ותובנות לחיים. והנה ראינו אדם מסויים במשך ימים שלמים, ואף שבועות על גבי שבועות וחודשים, שבכל פעם שמגיעים אוטובוסים עם תיירים, עומד ומברך את כולם ברכות נעימות ומשונות. ובסוף הברכות...
0 Comments Off 1711 י׳ באב ה׳תשע״ז – אוגוסט 2, 2017 יומא דהילולה, מאמרים more

מחשבת הנפש / לצאת לדרך חדשה

ז׳ באב ה׳תשע״ז – יולי 30, 2017
on ז׳ באב ה׳תשע״ז – יולי 30, 2017
אנשים רבים שואלים אותנו במרוצת השנים, מתי נדע שהזמן השתנה מזמן קשה לזמן טוב ונצא לדרך חדשה?  שאלה זו היא שאלה חשובה ביותר, ושאלה שהתשובה שלה פשוטה אך מורכבת ביותר, כי כשמזלו של אדם בירידה, כל מה שיעשה יכשל וכל מה שישתדל ירד לריק. אם כן, מתי ידע האדם שזה הזמן לקום ולהתחיל ולא לפחד שיכשל, שיפסיד שממונו ירד לטמיון? על שאלה זו ענו רבותינו הקדושים זצוק”ל במעשה שיש בו לימוד גדול לחיי האדם, היה אבא עשיר מופלג שהיו לו שני בנים. כיון שהתקרב יום מותו, לא רצה האבא שבניו יהיו שותפים, שכבר אמרו הקדמונים הטוב שבשותפים שותפו של עמלק,...
1 Comments Off 2117 ז׳ באב ה׳תשע״ז – יולי 30, 2017 יומא דהילולה, מאמרים more

מחשבת הנפש – לעשות דברים בשלמות

כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017
on כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017
דברי מחשבה ועמקות מתוך *מחשבת הנפש (חלק לה)* כשאדם עושה דבר ואפילו הקטן ביותר, ישתדל לעשות אותו בשלמות מכל הלב ובכל כוחו. וכאשר האדם עושה דבר לא בשלמות, נשאר חלל ריק בדבר. וידע האדם, שבכל חלל ריק שם שורה כל הרע, העצבות, היאוש, המזיקים, כל הרע שורר בחלל ריק. לכן כל דבר יעשה בשלמות הגדולה ביותר.  ועל זה אומרת לנו התורה הקדושה, העושה מצוה ולא מסיים אותה, בניו יתומים ואשתו אלמנה, מדוע? כי לא סיים דבר, וזה הפתח של הרע הגדול ביותר. וכך מצאנו אצל אשת רבי עקיבא רחל, שהיתה בת עשירים, בת יחידה של העשיר הגדול שהיה בירושלים. בבית...
0 Comments Off 1856 כ״ו בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 20, 2017 יומא דהילולה, מאמרים, מוסר more

מחשבת הנפש חלק כח

י״ז בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 11, 2017
on י״ז בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 11, 2017
דברי מחשבה ועמקות מפי *כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* שנכתבו בזמן המיצר מתוך הקונטרס העומד לצאת לאור *מחשבת הנפש (חלק כח)* לקיים בית בצורה נכונה ורגועה, לעבור בשלום ובנחת את הפרוזדור של העולם הזה, זה דבר ‏גדול וחשוב בחיי האדם. הרבה בתים שנראים מבחוץ שהשלום והנחת והשלוה שורה בהם, זו רק ראיה מבחוץ, והפנים של הבתים הם יגון ואנחה. ולכן האדם צריך לדעת כמה יסודות חשובים בראיה של החיים, שהיא שונה בין ראיית האדם לבין ראיית האשה. האדם כשמסתכל על כל דבר בחיים, הוא מסתכל בצורה של רחוק, מה יהיה בעוד עשר שנים, איך יהיה בעוד שתי דורות, כל...
0 Comments Off 1578 י״ז בתמוז ה׳תשע״ז – יולי 11, 2017 יומא דהילולה, מאמרים more

מחשבת הנפש / חלק י”ח

ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017
on ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017
דברי מחשבה ועמקות מפי *כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* שנכתבו בזמן המיצר מתוך הקונטרס העומד לצאת לאור *מחשבת הנפש (חלק יח)* זכרון שהולך איתי כל חיי, ביום שרצינו לבנות את בית המדרש באשדוד, אספנו את כל הקרובים ואמרנו, צריכים לבנות את הישיבה. אמרו לנו הסובבים ומהיכן יהיה לנו כסף? אנחנו זוכרים שהוצאנו שבע מאות שקלים שזה כל מה שהיה לנו, ואמרנו הנה כסף. אמרו לנו כולם, בשבע מאות שקלים אי אפשר לקנות דלי של בטון. אמרנו להם יש לנו שבע מאות שקל ואת הקב”ה. וכך בתוך שנה היה לנו בנין לתפארת, שהיום בכל שבת מתפללים בו מעל לאלף...
0 Comments Off 1717 ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז – יוני 28, 2017 דבר הרב, יומא דהילולה, מאמרים more

הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל

א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017
הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל
*דבר תורה לכבוד הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל – מפי האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* יום זה קדוש ומיוחד יום פטירת רבנו חיים ויטאל המהרח”ו זצוק”ל. המהרח”ו נולד בראש חודש חשון בשנת הש”ג בעיר הקודש צפת, לאביו רבי יוסף ויטאל (מקלאבאריס). אביו היה קדוש עליון וסופר סתם, בתחילת חייו למד אצל רבנו משה אלשיך זצוק”ל (האלשיך הקדוש) שם למד פשט, ובזה לא הסתפק והלך לבית מדרשו של רבי משה קורדובירו זצוק”ל (הרמ”ק) וממנו למד את תורת הקבלה. בשנת ש”ל עלה רבנו האר”י רבי יצחק לוריא אשכנזי זצוק”ל ממצרים, ואף הוא נכנס לבית מדרשו של הרמ”ק, אך הרמ”ק הרגיש שקיצו...
0 Comments Off 3242 א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017 דבר הרב, יומא דהילולה, מאמרים, מוסר, מוסר more

אביר יעקב – כ’ בטבת

כ״ז בטבת ה׳תשע״ז – ינואר 25, 2017
אביר יעקב – כ’ בטבת
רבי יעקב אבוחצירא המכונה אביר יעקב, נולד בשנת ה’תקס”ו, בעיר תפילאלת שבמזרח מרוקו, לאביו רבי מסעוד אביחצירא. בצעירותו למד אצל אביו, בתחילה למדו אביו את כל התנ”ך עם טעמי המקרא, לאחר מכן למדו יחד את כל המשנה תלמוד וכן הלאה. גם כשגדל רבנו, עדיין היה קובע רבנו בכל יום סדר במשנה, גמרא, שולחן ערוך ופוסקים, קצת לפני חצות הליל היה יושן שינת עראי ובחצות היה מתגבר כארי וקם להגיד תקון חצות, בחילה היה אומר תקון רחל בבכי ותחנונים מצטער בצער השכינה, לאחר מכן היה אומר תקון לאה בשמחה עצומה בשיר ושבח. לאחר אמירת תקון חצות היה רבנו לומד עץ חיים,...
0 Comments Off 2658 כ״ז בטבת ה׳תשע״ז – ינואר 25, 2017 יומא דהילולה, מאמרים more