חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2354.
נותרו עוד 80 פרקים!

47%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

יומא דהילולה

הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל

א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017
הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל
*דבר תורה לכבוד הילולת רבי חיים ויטאל זצוק”ל – מפי האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* יום זה קדוש ומיוחד יום פטירת רבנו חיים ויטאל המהרח”ו זצוק”ל. המהרח”ו נולד בראש חודש חשון בשנת הש”ג בעיר הקודש צפת, לאביו רבי יוסף ויטאל (מקלאבאריס). אביו היה קדוש עליון וסופר סתם, בתחילת חייו למד אצל רבנו משה אלשיך זצוק”ל (האלשיך הקדוש) שם למד פשט, ובזה לא הסתפק והלך לבית מדרשו של רבי משה קורדובירו זצוק”ל (הרמ”ק) וממנו למד את תורת הקבלה. בשנת ש”ל עלה רבנו האר”י רבי יצחק לוריא אשכנזי זצוק”ל ממצרים, ואף הוא נכנס לבית מדרשו של הרמ”ק, אך הרמ”ק הרגיש שקיצו...
0 Comments Off 317 א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017 דבר הרב, יומא דהילולה, מאמרים, מוסר, מוסר more

אביר יעקב – כ’ בטבת

כ״ז בטבת ה׳תשע״ז – ינואר 25, 2017
אביר יעקב – כ’ בטבת
רבי יעקב אבוחצירא המכונה אביר יעקב, נולד בשנת ה’תקס”ו, בעיר תפילאלת שבמזרח מרוקו, לאביו רבי מסעוד אביחצירא. בצעירותו למד אצל אביו, בתחילה למדו אביו את כל התנ”ך עם טעמי המקרא, לאחר מכן למדו יחד את כל המשנה תלמוד וכן הלאה. גם כשגדל רבנו, עדיין היה קובע רבנו בכל יום סדר במשנה, גמרא, שולחן ערוך ופוסקים, קצת לפני חצות הליל היה יושן שינת עראי ובחצות היה מתגבר כארי וקם להגיד תקון חצות, בחילה היה אומר תקון רחל בבכי ותחנונים מצטער בצער השכינה, לאחר מכן היה אומר תקון לאה בשמחה עצומה בשיר ושבח. לאחר אמירת תקון חצות היה רבנו לומד עץ חיים,...
0 Comments Off 466 כ״ז בטבת ה׳תשע״ז – ינואר 25, 2017 יומא דהילולה, מאמרים more

בן איש חי – י”ג באלול

י״ג באלול ה׳תשע״ו – ספטמבר 16, 2016
בן איש חי – י”ג באלול
כעבור 10 שנים של ציפייה לילדים הגיע לביתו של ר’ יעקב אביחצירא במרוקו זוגתו של ר’ אליהו [רב העיר בגדד] ולשמע תחנוניה ר’ יעקב אביחצירא הבטיח כי ייוולד לה בן שיהיה קדוש מרחם ויאיר את עיני ישראל בתורתו. בכ”ז אב שנת ה’תקצ”ד נולד בעיר בגדד (עירק) בנם הבכור ונקרא ‘יוסף’ על שם יוסף הצדיק [בנם של יעקב אבינו ורחל אמנו]. מילדותו ניכר בכישרונותיו המיוחדים, במידותיו הנעלות ובכושר זיכרון מדהים. בחודש תמוז שנת ה’ת”ר נפל לבאר בחצר ביתו ולאחר שניצל בנס נדר להקדיש את חייו ללימוד התורה. כאשר החלים זנח את משחקי הילדות, מיעט בשינה ואכילה ובסיום יום הלימודים ב”איסתד” [תלמוד תורה] המשיך בביתו לשקוד על...
0 Comments Off 965 י״ג באלול ה׳תשע״ו – ספטמבר 16, 2016 יומא דהילולה, מאמרים more

הילולת אהרון הכהן – א’ באב

ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016
הילולת אהרון הכהן – א’ באב
*דבר תורה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א לכבוד הילולת אהרן הכהן – ר”ח מנחם אב* *”ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום. ויעל אהרון הכהן אל הר ההר על פי ה’ וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. ואהרון בן שלוש ועשרים ומאת שנה במותו בהר ההר”* (במדבר לג, לז-לט). והנה צריך להבין, מדוע התורה הקדושה חוזרת ומספרת לנו על מות אהרון הכהן שוב בפרשת מסעי, הרי כבר לפני חמישה שבועות בפרשת חקת (במדבר כ, כג-כד. כח-כט) נאמר *”ויאמר ה’ אל משה ואל אהרון בהר ההר על גבול ארץ אדום...
1 Comments Off 433 ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, יומא דהילולה, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים more

רבי בן ציון אבא שאול זצוק”ל

י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016
רבי בן ציון אבא שאול זצוק”ל
נולד בכ”ט תמוז ה’תרפ”ד בירושלים (ישראל). למד בישיבת “פורת יוסף” בירושלים. כאשר ר’ אליעזר סילבר. אשר היה ידוע בשאלותיו המעמיקות ביקר בישיבה, העלה שאלה בטהרות בעניין שאינו מסדר הלימודים בישיבה. התלמיד בן ציון אבא שאול קם להשיב ור’ אליעזר דחה את סברותיו והוסיף להקשות, אך ר’ בן ציון שטח בפניו סברה ישרה שהותירה את ר’ אליעזר נדהם ובתום השיעור כאשר ליווה אותו ראש הישיבה (ר’ עזרא עטייה) פנה אליו ר’ אליעזר ואמר כי את אותה שאלה שאל את ר’ מאיר שמחה הכהן מדווינסק (בעל ה”אור שמח”) ולאחר דקות ארוכות של הרהור השיב בדיוק את אותה תשובה ששמע כעת מהתלמיד בן...
0 Comments Off 469 י״ט בתמוז ה׳תשע״ו – יולי 25, 2016 יומא דהילולה, מאמרים more

רבי נפטלי צבי מרופשיץ – י”א באייר

י״א באייר ה׳תשע״ו – מאי 19, 2016
רבי נפטלי צבי מרופשיץ – י”א באייר
נולד בו’ סיון שנת ה’תק”ך בעיירה לנשוב (אוקראינה). אביו העניק לו את השם ‘נפתלי’ על שם אחד מל”ו צדיקים שלימד את סבו [ר' מאיר מטיקטין]. מילדות ניכר בכישרונות נדירים ובגיל 3 ידע לקרוא. בגיל 7 היה בקי במסכתות רבות בתלמוד הבבלי ולא נמצא בעיירה מלמד שיוכל ללמדו על כן כאשר הגיע לעיירה אחד מחסידיו של ר’ אלימלך מליז’נסק ור’ מנחם מענדל [אביו] התפעל מחריפותו ובקיאותו ביקש שילמד את בנו היות ולא ידע כי הינו נמנה על עדת החסידים. אמו (הרבנית ביילה)הבחינה בהתנהגותו הנוטה לדרכי החסידות והציעה לאביו לשלוח אותו ללמוד בישיבת דודו (ר’ משולם איגרא) בעיר טיסמניץ [טישמייניצה] (אוקראינה). יומם ולילה שקד על לימוד התורה, באחד הימים כאשר...
0 Comments Off 350 י״א באייר ה׳תשע״ו – מאי 19, 2016 יומא דהילולה, מאמרים more

רבי דוד מטאלנא – נפטר י’ באייר

י׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 18, 2016
רבי דוד מטאלנא – נפטר י’ באייר
מייסד השושלת נולד בשנת תקס”ח לרבי מרדכי טברסקי מטשרנוביל, ולפייגא בתו של רבי דוד לייקס, תלמיד הבעל שם טוב. נישא לבתו של רבי ישראל אברהם מצ’רני-אוסטרהא (בנו של רבי זושא מאניפולי). שימש כמגיד בוסילקיוב ואחר כך עבר לטאלנה. בשנת תרל”ח עבר תקופה קצרה לברודי ואחר כך שב לטאלנה. נפטר בי’ באייר תרמ”ב. חיבר את הספרים: “מגן דוד”, “ברכת דוד” ו”קהלת דוד”. בנו היה הרב מרדכי שנפטר בצעירותו (ו’ בתשרי תרל”ז, פרוומייסק). היה חתנו של רבי שלמה מחסידות סאווראן. בנותיו היו: חיה אשת בן דודה רבי מנחם נחום מטריסק-בריסק, שיינדיל אשת בן דודה רבי מנחם נחום משפיקוב וציזע אשת הרב חיים...
0 Comments Off 403 י׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 18, 2016 יומא דהילולה, מאמרים more

ג’ באייר יום פטירת חוני המעגל

ג׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 11, 2016
ג’ באייר יום פטירת חוני המעגל
מצווה וסגולה לדבר בעניין הנס הזה, ביום הזה, וללמוד את סיפור הנס, המובא במגילת תענית (פרק 12 אדר דף ע״ח). הנה מובא המעשה, בחוני המעגל, אשר ביום 20 בחודש אדר, לא ירדו גשמים לעם ישראל ושנה זו הייתה השנה השלישית ברציפות, שלא ירד גשם, והתפללו על הגשמים, ובכל אופן, הקב״ה לא פתח את ארובות השמים.  וכיוון שראו, שהגיע חודש אדר ולא ירדו גשמים, הלכו אצל חוני המעגל ואמרו לו שיתפלל שירדו גשמים, אמר להם: צאו והכניסו תנורי פסחים בשביל שלא ימקו. התפלל ולא ירד גשמים. עג עוגה ועמד בתוכה, כדרך שעשה חבקוק המביא שנאמר ( חבקוק ב, א׳): ״על משמרתי...
0 Comments Off 442 ג׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 11, 2016 יומא דהילולה, מאמרים more

א’ באייר יום פטירת המהרח”ו זצוק”ל

ל׳ בניסן ה׳תשע״ו – מאי 8, 2016
א’ באייר יום פטירת המהרח”ו זצוק”ל
רבי חיים וויטאל המכונה מהרח”ו, נולד בר”ח חשוון שנת ה’ש”ג, בעיר הקודש צפת, לאביו רבי יוסף וויטאל מקלאבאריס.   חייו: זמן מה לפני לידת רבנו עזב אביו רבי יוסף את מקום שבתו בדרום איטליה, עלה לארץ והשתקע בעיר הקודש צפת אשר הייתה בשיא תקופת פריחתה, בתקופה זו הייתה העיר צפת מועדפת לעולים מכל רחבי תבל ובפרט ליהודים שומרי תורה ומצוות, חיי התורה בעיר שגשגו מעל ומעבר ועשרות רבים של תלמידי חכמים ומקובלים התיישבו בה באותה עת מה שהפך את צפת למרכז רוחני אשר השפיע על העולם היהודי כולו. אל תוך אווירה טהורה זו נולד רבנו בשנת ה’ש”ג, ובתוך אווירה קדושה זו גדל...
0 Comments Off 375 ל׳ בניסן ה׳תשע״ו – מאי 8, 2016 יומא דהילולה, מאמרים more

הילולת הסבא הקדוש בבא מאיר

י״ז בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 25, 2016
הילולת הסבא הקדוש בבא מאיר
דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום שני י”ז ניסן התשע”ו – יומא דהילולא של רבנו מאיר אבוחצירא ה”בבא מאיר” זיע”א ככל שמתעמקים בהנהגות מו”ר זקננו ובקדושתו ותורתו ודבקותו בהקב”ה, מרגישים שהכח של האמונה בהקב”ה מתחזק מאוד, ומרגישים התעלות ביראת שמים חזקה. ואפשר לבאר ולהבין הדבר יותר מדברי הרמ”א (סימן ת”פ) נוהגין לומר שפוך חמתך וכו’ ולפתוח הפתח כדי לזכור שהוא ליל שימורים, ובזכות אמונה זו יבוא משיח וישפוך חמתו על העכו”ם. וצריך להקשות, מדוע לא פותחים את הדלת בתחילת הסדר, מדוע רק בשפוך חמתך? אלא האמונה הולכת ומתחזקת כמה שיותר מתבוננים ומתעמקים בניסים ובדברי...
0 Comments Off 464 י״ז בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 25, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, יומא דהילולה, מאמרים, מוסר, מוסר more