חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2575.
נותרו עוד 54 פרקים!

64%

הנצפים ביותר

מועדים

אלול – חשבון נפש

ג׳ באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 9, 2013
אלול – חשבון נפש
מעשה ברבי אלעזר ורבי יהושע שהיו מהלכים בהר הבית, פתאום ראו מלאך האוחז בידו בבגד רוחני אשר אורו זורח יותר מאור השמש ולא היה חסר בו מאומה כי אם פרט אחד תיקון וגימור של הבגד. שאלו רבי אלעזר ורבי יהושע את המלאך האם הבגד הזה שלהם הוא, השיב להם המלאך: לא הבגד הזה שייך לתושב אשקלון ושמו יוסף הגנן. מיד יצאו חכמים אל העיר אשקלון כדי לפגוש ולהכיר את יוסף הגנן, כיון שהגיעו חכמים אל העיר יצאו כל אנשי המקום לקראתם וביקשו מהחכמים להתארח בבית נכבדי העיר, אך התנאים הקדושים לא הסכימו להתארח באף בית רק בביתו של יוסף הגנן,...
0 Comments Off 2349 ג׳ באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 9, 2013 דבר הרב, מאמרים, מועדים, מועדים more

אלול – הכנה

כ״ט באב ה׳תשע״ג – אוגוסט 5, 2013
אלול – הכנה
תניא בפרקי רבי אליעזר: בראש חודש אלול אמר הקב”ה למשה: “עלה אלי ההרה” (שמות כ”ד. י”ב). שאז עלה משה רבנו לקבל לוחות השניות והעבירו קול במחנה משה עלה להר להוריד את הלוחות שלא יטעו שוב ויעבדו עבודה זרה כפי שהיה בלוחות הראשונות והקב”ה נתעלה בתקיעות שופר שניתקעו באותו זמן וזה שנאמר (תהלים מ”ז): “עלה אלוקים בתרועה“. ולכן התקינו חז”ל שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה בכל החודש כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה שנאמר: “אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו“. והנה צריך להקשות, אם צריך לעורר את בני ישראל בתקיעות השופר שלא יטעו בעבודה זרה, מדוע להתחיל מהיום...
0 Comments Off 2437 כ״ט באב ה׳תשע״ג – אוגוסט 5, 2013 דבר הרב, מאמרים, מועדים, מועדים more

יצר הטוב ויצר הרע

כ״ח באב ה׳תשע״ג – אוגוסט 4, 2013
יצר הטוב ויצר הרע
מעשה בעשיר רחמן וטוב לב ובעל מידות וחסדים מרובים שיצא מחוץ לעיר על גבי סוסו. והנה פתאום שומע הגביר קול בכי גדול מרחוק, עצר הוא בכדי לחפש מי בוכה והנה רואה אדם פיסח מוטל על אם הדרך בוכה ומשווע לרחמים, עצר הגביר העלה את הפיסח על סוסו והוא ירד מהסוס והוביל את הסוס לעיר, כיון שהגיעו לעיר ביקש העשיר מהפיסח לרדת מהסוס, התחיל לצעוק אותו פיסח: הסוס שלי ולא שלך, אמר לו העשיר: טובה גדולה עשיתי לך איך אתה מתנהג כך, נכנסו לדין ודברים והפיסח בתוקף אוחז את המושכות של הסוס ולא מוכן להחזירם לבעליהן. בצר להם וכשהויכוחים עלו וניהיו...
0 Comments Off 3778 כ״ח באב ה׳תשע״ג – אוגוסט 4, 2013 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מועדים more

ט”ו באב

י״ט באב ה׳תשע״ג – יולי 26, 2013
ט”ו באב
לא היו ימים טובים לישראל כט”ו באב וכיום הכיפורים וחז”ל אומרים את הדברים הטובים שהיו לעם ישראל בט”ו באב ונבאר שני דברים מתוך מכלול הדברים. א, שבנות ישראל היו יוצאות במחולות בכרמים. ב, שהרוגי ביתר הובאו לקבורה. וצריכים להבין מה הקשר בין שני הדברים, בין בנות ישראל שהיו יוצאות לחפש שידוך בכרמים לבין יום שניתן לקבור את הרוגי ביתר?. וידוע מה שהרחיבו והסבירו לנו חז”ל על הרוגי ביתר שביתר הייתה עיר ואם בישראל אשר מליונים רבים של יהודים היו גרים בה ולאחר שהרגו והחריבו את העיר ביתר היו נהרות של דם במשך שנים רבות זורמים ואויבי ישראל היו משקים את...
0 Comments Off 2593 י״ט באב ה׳תשע״ג – יולי 26, 2013 דבר הרב, מאמרים, מועדים, מועדים more