חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2575.
נותרו עוד 54 פרקים!

64%

הנצפים ביותר

מועדים

הבוטח בה’ חסד יסובבנו

כ״ח באדר א׳ א׳ – פברואר 28, 2014
הבוטח בה’ חסד יסובבנו
אחי ורעי, אהובי וידידי היקרים, ה’ עליהם יחיו. ערב שבת קודש הוא זמן התעלות וחשבון נפש, המהוים הכנה ראויה לקדושתה של שבת המלכה. לשיא מגיעה הקדושה בעת קבלת השבת, ודוקא קבלת שבת מוקדמת, וכפי אשר קיבלו על עצמם בני קהילות הקודש “שובה ישראל” בארה”ק ובעולם כולו, לקבל את השבת כשעה לפני הזמן הנקוב בלוח, ובזה להשפיע על עצמם מאור השבת ושפע ישועותיה. והרי הדבר בדוק ומנוסה אצלנו מימים ימימה, כי בשבוע בו קיבלנו כולנו – וזכות הרבים עצומה היא לאין שיעור – את השבת מוקדם יותר, ראינו בימי השבוע הצלחות וישועות עין בעין. ובימים אלו, בעמדנו מול אתגרים באמונה וביטחון...
0 Comments Off 4486 כ״ח באדר א׳ א׳ – פברואר 28, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

חודש אדר / זמן שמחה וישועה

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014
חודש אדר / זמן שמחה וישועה
ישנם ימים, אשר האדם מתבונן בהם ואיננו מבין את אשר קורה עימו, מביט ימין ורואה צער, שמאל יותר, מכל צעד ושעל הכאב והיגון גדול. ולפעמים, דברים אלו לוקחים זמן ארוך, ימים, שבועות וחודשים. אך משנכנס אדר מרבים בשמחה וצריך לדעת, בזמן אשר אנו מחוייבים בשמחה והאור גדול להאיר ולהבין את הזמנים האלו, בכדי להקל בנפש ולהבין הבנה עמוקה יותר את הימים האלו. הנה, מצאנו בצדיקים גדולים, שקיבלו את צער העולם עליהם והם היו כפרת עוונות ומיתקו את הצער על בני קהילתם ועל בני עירם ועל כלל עם ישראל. וכך מצאנו בדוד המלך (שמואל ב’, כ”ד י”ז): “הנה אנוכי חטאתי ואנוכי...
0 Comments Off 3514 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 17, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more

נוסח קריאה לט”ו בשבט

י״ג בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 14, 2014
נוסח קריאה לט”ו בשבט
חטה האילן, שאכלו ממנו אדם וחוה, חטים היה. כשאין באדם דעה, אומרים: לא אכל אותו האיש פת חטים מימיו (ב”ר, ט”ו ח’). זית נמשלו ישראל לזית,שנאמר: “‘זית רענן יפה פרי תואר קרא ה’ שמך’ (ירמיה י”א ט”ז). מה זית אין עליו נושרים לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, אף ישראל אין להם בטילה עולמית, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא” (מנחות נ”ג:). ועוד מה זית אינו מתערבב עם שאר משקין,כך ישראל אינם מתערבים עם העכו”ם (שמות רבה ל”ו א’). ועוד מה שמן זית תמיד מעל המשקים, כך ישראל העם הנבחר למעלה מכולם. תמר נמשלו ישראל לתמר. “מה תמרה זו אין...
0 Comments Off 2491 י״ג בשבט ה׳תשע״ד – ינואר 14, 2014 מאמרים, מועדים more

צום עשרה בטבת

ח׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 11, 2013
צום עשרה בטבת
צום זה נקבע על המאורע שאירע ביום זה, כשהגיע נבוכדנצר הרשע מלך בבל לירושלים, והעמיד מצור על העיר, סגר את כל מוצאות ומובאות העיר, אין יוצא ואין בא. זו הייתה תחילתו של החורבן, אמנם ירושלים הייתה עדיין בנויה בתפארתה, השווקים היו מלאים בכל טוב, והמחסור עדיין לא ניכר בחוצות. אך, ירושלים הייתה סוגרת ומסוגרת, במצור ובמצוד. ונטילת החופש, גזילת השחרור, היא תחילתו של החורבן. בעשרה בטבת איננו צמים כדי להתאבל על תחילתו של החורבן, ביום זה איננו צמים כאות צער וגעגועים על בית המקדש שחרב ושועלים הלכו בו. צמים אנו כדי לעורר את הלבבות ולפתוח בליבנו פתח של תשובה. הצום...
0 Comments Off 2292 ח׳ בטבת ה׳תשע״ד – דצמבר 11, 2013 מאמרים, מוסר, מועדים more

נס חנוכה – לקיחת אחריות

כ״ה בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 28, 2013
נס חנוכה – לקיחת אחריות
לאהובינו היקרים בקהילות קודש שובה ישראל, יהי רצון שנזכה לברכת השם, לדיבוק חברים, ואמונת חכמים ושנזכה שאור האמונה יאיר ויזרח בליבנו תמיד! בפרשת השבוע פרשת מקץ מצאנו דבר מופלא, שיעקב אבינו מבקש מבניו שירדו מצרימה להביא שבר לביתם, ואע”פ שבבית יעקב לא היה חסר דבר למרות הרעב, אך מחמת שהוא חשש לעין הרע ובכדי שלא יתראו בעיני הבריות, לכן ציווה את בניו שילכו למצרים להביא שבר לביתם. אך למרות שיעקב אבינו ראה צורך גדול שבניו ילכו למצרים, בכל זאת חשש שיקחו עימם את בנימין, שמא יקרה לו אסון בדרך, כיוון שרחל אימו מתה בדרך ויוסף אחיו נטרף בדרך. ואם כן,...
0 Comments Off 7204 כ״ה בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 28, 2013 דבר הרב, מאמרים, מועדים, מועדים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

“ארוממך ה’ כי דליתני”

כ״ה בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 28, 2013
“ארוממך ה’ כי דליתני”
נר שני של חנוכה, ולכל בני ישראל יהיה אור החנוכה במושבותם. כן יאיר ויזרח אור האמונה בליבנו תמיד. לאחר הדלקת הנרות נוהגים לומר את מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מזמור זה הוא קודש קודשים, שבו דוד המלך שופך שיח של אמונה וגעגועי כמיהה להשם יתברך. וכל כולו שבח זמרה ותודה לה’ על רוב חסדיו. ותחילת שיחו של דוד המלך הוא: “ארומימך ה’ כי דיליתני”, וידועה הקושיה, מדוע דוד המלך אומר מזמור על שה’ השפיל אותו ועשה אותו דל? הרי אדם צריך לשבח את הקב”ה על שהצילו מהצרה, וההודאה צריכה להיות על שה’ הושיע אותו ממה שהתרחשה עליו. אבל על עצם...
0 Comments Off 3201 כ״ה בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 28, 2013 מאמרים, מועדים more

ימי חנוכה – ימי שבח והודיה

כ״ה בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 28, 2013
ימי חנוכה – ימי שבח והודיה
ימים אלו של ריבוי אור ושפע מיוחד היורד משמי רום. בימי החנוכה אנו מודים ומהללים להשם יתברך, על החסדים הניסים והנפלאות שארעו בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול, ממשפחת החשמונאים. אומרים אנו בתפילה הלל גמור כל שמונת ימי החג, לכדי לשבח ולתת הודאה על הנס והפלא שנענה בימים ההם בזמן הזה. אכן, הצלחת בני החשמונאים במלחמה מול היוונים, היתה למעלה מכללי הטבע, עד שבאופן טבעי היו נועדים החשמונאים לינגף במלחמתם. שהרי עמדו לפני הגדול בצבאות העולם. אלא, שמידה רבה של מסירות נפש הייתה טבועה בהם, ומתוך מסירות זו, שחרפו את נפשם על קדושת השם, נעשה להם נס ופלא, ונצחו המעטים...
0 Comments Off 2306 כ״ה בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 28, 2013 מאמרים, מועדים more

מאי חנוכה?

ז׳ בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 10, 2013
מאי חנוכה?
מרן המחבר בשולחן ערוך פסק כי ביום כ”ה בכסליו מתחילים ימי החנוכה ואסורים בהספד ותעני, ועוד הוסיף כי ריבוי הסעודות שמרבים בהם – הם סעודות הרשות, שלא קבעום למשתה ושמחה. בגמראכ”א: כתיב מאי חנוכה? ומבארת הגמרא שלשנה אחרת קבעום ועשאום לימים טובים בהלל והודאה. ויש להבין האם ימי החנוכה  הם רק ימים של הלל והודאה ואינם בגדר יום טוב או שכן חל עליהם הדין של שמחה ואכילה כימים טובים. אם נתבונן בדברי הראשונים והאחרונים נראה כי הדעות נחלקות לכאן ולכאן. רש”י על המקום אומר שאין בכוונת הגמרא לומר שהימים אסורים במלאכה, אלא שיקראו בהם את ההלל ויאמרו “על הניסים” בהודאה....
0 Comments Off 2590 ז׳ בכסלו ה׳תשע״ד – נובמבר 10, 2013 מאמרים, מועדים more

ראש השנה – כח השופר

י״ח באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 24, 2013
ראש השנה – כח השופר
היום הרת עולם לאחי ורעי ה’ עליהם יחיו הנה מתקרבים אנו ליום הרת עולם, יום אשר כל באי עולם עוברים לפני אדון העולמים למשפט. וכשמכינים עצמנו בלימוד הלכות תקיעות שופר ולומדים על הסיבה מדוע בראש השנה צריכים לתקוע מאה תקיעות בשופר, הדבר נראה תמוה ביותר, משום שחז”ל לומדים את המאה תקיעות מהמאה יבבות אשר אמו של סיסרא, כאשר דאגה לו שלא חזר מהמלחמה, יבבה. לכן תוקעים מאה תקיעות.   וצריך להקשות, הדבר המקודש ביותר ביום ראש השנה, זמן תקיעות שופר שחז”ל אומרים שבאותו זמן שתוקעים בשופר הקב”ה מערבב ומבלבל את השטן ואז גוזר גזרות טובות על עם ישראל, את הלימוד...
0 Comments Off 2238 י״ח באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 24, 2013 דבר הרב, מאמרים, מועדים, מועדים more

ראש השנה – הכנה

י״ד באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 20, 2013
ראש השנה – הכנה
הגמרא במסכת (ברכות דף נ”ח) אומרת: הרואה את חברו אחרי שתיים עשרה חודשים מברך ברוך מחיה המתים בשם ומלכות. המהרש”א שם מסביר שהסיבה שצריך לברך מחיה המתים בשם ומלכות כי בוודאי בשתיים עשרה חודש שעברו על חברו עבר בתוכם יום הדין ראש השנה ויום הכיפורים וניצל ונשאר חי, לכן מברך עליו בשם ומלכות שניצל מהדין של ראש השנה ונשאר בחיים. הנה דברים אלו צריכים להחריד את נפשנו, במרוצת החיים נשחק בנפש האדם האימה והחרדה מראש השנה ויום הכיפורים, אך צריך האדם לדעת כל הקורה איתו במשך השנה, הטוב הפחות טוב, הקשה, השמחה, הצער, הבריאות, החולי, הכל נחתם בימים המיוחדים האלו.לכן יחדד...
0 Comments Off 2177 י״ד באלול ה׳תשע״ג – אוגוסט 20, 2013 דבר הרב, מאמרים, מועדים, מועדים more