חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2575.
נותרו עוד 54 פרקים!

64%

הנצפים ביותר

מועדים

ייסורים של אהבה

ט״ז באייר ה׳תשע״ד – מאי 16, 2014
ייסורים של אהבה
לכל בני קהלות הקודש שובה ישראל, כולם אהובים כולם חביבים, ברכת ה’ עליכם תמיד. בפרשת השבוע, פרשת בחוקותי, מזכירה התורה ענין גדול שצריך לימוד והעמקה, והוא, ענין היסורים שבאים לאדם. יש יסורים שהם עונש וכפרה על חטאים, ויש ייסורים של קרבת ה’, שבאים כדי לזכך את חומריתו של האדם. הגמרא מספרת על רבי אליעזר ברבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, שבעקבות מעשה שאירע, קיבל על עצמו ייסורים. בלילה היו מניחים תחתיו שישים סדינים, ובבוקר כולם היו ספוגים ומלאים בדם ומוגלה. כשהגיע הערב היה אומר לייסורים, אחיי ורעיי, בואו! ובבוקר היה אומר להם: לכו כעת ממני מפני ביטול תורה. ייסורים...
0 Comments Off 3231 ט״ז באייר ה׳תשע״ד – מאי 16, 2014 מאמרים, מוסר, מועדים, ספורי צדיקים more

ל”ג בעומר / פטירת רשב”י

ט״ז באייר ה׳תשע״ד – מאי 16, 2014
ל”ג בעומר / פטירת רשב”י
ימים אלו, ימים מסוגלים ביותר לישועה והצלחה. ובפרט היום הקדוש ל”ג בעומר, יומא דהילולא של האור הגדול רבנו שמעון בר יוחאי, זמן מיוחד מכל ימים. והנה ביום זה יש ענין מיוחד לשמוח שמחה מרובה. וידוע המעשה עם האר”י הקדוש, אשר ביום ל”ג בעומר היה עם תלמידיו בציון הרשב”י ואחד מן גדולי תלמידיו היה בוכה, התקרב האר”י ושאלו: מדוע אתה בוכה? ענה ואמר לו: יום אשר בו נפטר הרשב”י, איך לא אבכה? ענה האר”י ואמר: בטוחני שלא ישלים את שנתו ובאותה שנה נפטר אותו תלמיד, מחשובי תלמידי האר”י. וקשה, מדוע בפטירת רשב”י מחוייבים לשמוח שמחה גדולה, מה שלא שמחים כך ביום...
0 Comments Off 3163 ט״ז באייר ה׳תשע״ד – מאי 16, 2014 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים, ספורי צדיקים more

אפשר עוד לתקן

י״ד באייר ה׳תשע״ד – מאי 14, 2014
אפשר עוד לתקן
מעשה בצדיק גדול אשר הסתובב בעיר בשעה מאוחרת בלילה ופתאום מבחין שבביתו של הסנדלר האור עוד דולק, תמה הרב: מדוע הסנדלר עוד ער?, הרי עבודתו קשה ופרנסתו דחוקה ומקפיד כל בקר לקום מוקדם למלאכתו ומדוע הלילה הוא עוד ער?. התקרב הרב לביתו של הסנדלר וניסה לשמוע מבחוץ מה קרה, האם ח”ו קרה איזה מקרה שצריך עזרה בביתו של הסנדלר, אך הוא שומע את קולו של הפטיש ומבין שהסנדלר עדיין עובד. התקרב הרב ודפק בדלת והנה הסנדלר פותח את הדלת עם פנים צוהלות, שאל אותו הרב: מדוע אתה עדיין ער ולא נכנס לישון?. ענה לו הסנדלר: “כל זמן שהנר דולק אפשר...
0 Comments Off 2351 י״ד באייר ה׳תשע״ד – מאי 14, 2014 מאמרים, מוסר, מועדים more

י”ד באייר

י״ד באייר ה׳תשע״ד – מאי 14, 2014
י”ד באייר
לכל בני קהלות הקודש שובה ישראל, ברכת שמים על ראשכם תמיד. יום י”ד לחודש אייר, מקודש ומכובד משאר ימי החול, ביום זה נהגו בזמן שבית המקדש היה קיים, לעשות פסח שני, מי שלא יכל לקיים את הפסח במועדו הראשון. וכן יום זה קידשוהו אנשי טבריה ליום הילולת רבי מאיר בעל הנס. לא בכדי שני מאורעות אלו חלים ביום אחד, וזאת מכיון, שידוע שפסח שני נתקן משום אותם אנשים צדיקים, שהתעסקו בארונו של יוסף, ועל אף שהיו טמאים, ומחמת כן היו פטורים מלעשות את הפסח. בכל זאת מסרו את נפשם על מנת לקיים את המצווה, וכך התחדש הדין של פסח שני....
0 Comments Off 3362 י״ד באייר ה׳תשע״ד – מאי 14, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more

עשבי מרפא

ל׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 30, 2014
עשבי מרפא
מובא בסוף ספר חרדים, לאיש האלוקים רבי אליעזר אזקרי זצק”ל, דרכי תשובה לאדם על חטאו. ושם מביא מאות תעניות שיתענה האדם על סוגים שונים של עוונות וחטאים אשר חטא האדם. ומסיים את מאמרו בסיפור אשר שמע ממגידי אמת, על שר גדול במלכות קאסטיליאה, שיצא עם עבדיו לצוד צייד, ובתוך הריצה והרדיפה אחרי חיה מסויימת נעקץ השר ברגלו. הוא לא הרגיש ולא נתן ממש, אך בלילה הרגל התחילה לכאוב לשר. אך השר איש חזק היה ולא נתן את ליבו לכאב הזה, אך למחרת הכאב התחזק יותר והציק לו. וכך בערב היום השני כבר לא יכל לקום ממיטתו, וביום השלישי הגיע לסכנת...
0 Comments Off 2426 ל׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 30, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

נעשה ונשמע

כ״ט בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 29, 2014
נעשה ונשמע
“הנה ימים באים נאום ה’ והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה’” (עמוס). והגמרא במסכת שבת קל”ח אומרת: כשנכנסו רבותינו לכרם דיבנה אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל. וקשה, הרי דברים אלו סותרים את דברי התורה הקדושה בספר ( דברים ד’ כ”ט): “וביקשתם משם את ה’ אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך”. ופה רואים הבטחה של הקב”ה שבכל זמן שיבקשו בני ישראל את הקב”ה תמיד ימצאו אותו ואיך הנביא אומר בעמוס שיהיה רעב בארץ מדבר ה’?. אלא אפשר לבאר ולומר יסוד גדול אשר חייבים איש איש לחזק בימים אלו בליבותנו. הגמרא...
0 Comments Off 2784 כ״ט בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 29, 2014 מאמרים, מוסר, מועדים more

שבע יפול צדיק וקם

כ״ט בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 29, 2014
שבע יפול צדיק וקם
ימי הספירה הם ימים מורכבים ביותר והם ימים של ירידה בכל המובנים. אך צריך האדם לדעת יסוד גדול ההבדל בין צדיק לרשע, רשע ירידה ונפילה הוא האסון והחורבן שלו ואין לו ממנה תקומה כאשר רשע נופל כהמן וככל הרשעים אשר היו בהיסטוריה לא קמו יותר, כפי שאמרה זרש להמן: אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות ליפול לפניו וכו’. אך צדיק הנפילה היא חלק מהעליה, שבע יפול צדיק וקם, משום שכאשר רואה הצדיק נפילה או זמן קשה מבין הוא שזה סימן מהקב”ה לשנות את דרכיו ולישר את אורחותיו או שאלו יסורים של אהבה ומיד את הנפילה והזמן הקשה מתרגם הצדיק לעליה...
0 Comments Off 2421 כ״ט בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 29, 2014 מאמרים, מוסר, מועדים more

לב טהור ברא לי אלקים

כ״ט בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 29, 2014
לב טהור ברא לי אלקים
רבי יוחנן בן זכאי שואל את תלמידיו: “צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם” ותלמידיו עונים לו, אחד אומר “עין טובה”, שני אומר “חבר טוב”, שלישי אומר “שכן טוב”, רביעי אומר “הרואה את הנולד” ולבסוף החמישי אומר “לב טוב”, אמר להם רבי יוחנן בן זכאי: “רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם”. והוא סובר שהדרך והמידה הטובה לאדם היא “לב טוב”. והנה כשנתבונן בעומק דברי רבי אלעזר בן ערך – לב טוב נמצא שהלב הוא הפתח לכל חיי האדם, כאשר האדם בעל לב טוב וחייו הם על הצד הטוב של לב טהור האדם...
0 Comments Off 3995 כ״ט בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 29, 2014 מאמרים, מוסר, מועדים more

ספירת העומר / ערבים זה לזה

כ״ט בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 29, 2014
ספירת העומר / ערבים זה לזה
לאחי ורעי ה’ עליהם יחיו. הנה זמן זה זמן רגיש בשנה, תלמידי רבי עקיבא מתו משום שלא נהגו כבוד זה בזה. וצריך להבין, על זה שלא נהגו כבוד ימותו עשרים וארבע אלף תלמידים?. והנה חשבנו לבאר ולומר יסוד גדול שכל יהודי חייב לשים מול עיניו. “כל ישראל ערבים זה לזה” ויש קשר הדוק וחזק בין כל עם ישראל וגם הקשר הזה יש בו דרגות, יש אנשים אשר קשורים והדוקים וכל מעשה של אחד משפיע על חברו בטוב וחס ושלום ברע. וידוע המעשה ברבנו הבעל שם טוב אשר באחד הימים נכנס אליו אחד מתלמידיו ואיך שנכנס הבעל שם טוב התחיל לצעוק...
0 Comments Off 2139 כ״ט בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 29, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

פה סח

ו׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 6, 2014
פה סח
“בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל”, ובזכות החסד הגדול הנעשה בימים אלו בקהילת קודש שובה ישראל, עולם חסד יבנה, יושפע שפע רב מכל העולמות ובקרוב ממש יפתרו כל הקשיים המציקים על הנפש ועל הגוף, כי הצער והכאב והקושי רבים מנשוא, אך האמונה והביטחון גדולים בבורא עולם וחזקה: אין אדם נוקף אצבע למטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, והכל תיקון וכפרת עוונות ויסורים של אהבה. אך יקיים בנו הקב”ה “שמחנו כימות עיניתנו שנות ראינו רעה” ובע”ה עוד בניסן ניגאל בכל העניינים “כי עת לחננה כי בא מועד”. הנה האר”י הקדוש בספר הליקוטים פרשת בא אומר שגלות מצרים הייתה גלות הדיבור וזה...
0 Comments Off 3182 ו׳ בניסן ה׳תשע״ד – אפריל 6, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more