חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2575.
נותרו עוד 54 פרקים!

64%

הנצפים ביותר

מועדים

ז’ באדר – יום פטירת משה רבנו

ל׳ בשבט ה׳תשע״ה – פברואר 19, 2015
ז’ באדר – יום פטירת משה רבנו
יום זה מהימים הקדושים והמיוחדים ביותר לעם ישראל. ובכל עת ובכל זמן, בין לפרט ובין לכלל, כאשר נמצאים בצער וביגון מעוכרי ישראל ומצרות אשר האדם נמצא בהם, יש כח גדול מכוחו של משה רבנו להיוושע ולהכניע את שונאי עם ישראל ואויבי תורתינו הקדושה בכוחו של משה רבנו. וכמו שמובא במדרש, בשעת חורבן בית המקדש היה זמן קשה בשמים ומידת הדין הייתה מרובה ביותר והיה סכנת כליה חס ושלום על עם ישראל, אמר הקב”ה לירמיה הנביא: לך וקרא לאברהם יצחק ויעקב ומשה מקבריהם, שהם יודעים לבכות ולעורר רחמים. אמר ירמיהו להקב”ה: איני יודע היכן משה רבינו קבור; אמר לו הקב”ה: לך...
0 Comments Off 3837 ל׳ בשבט ה׳תשע״ה – פברואר 19, 2015 דבר הרב, מאמרים, מועדים, מועדים more

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת מקץ – תשע”ה

כ״ז בכסלו ה׳תשע״ה – דצמבר 19, 2014
הרב פינטו  – אמרות טהורות – פרשת מקץ – תשע”ה
 פרשת מקץ א.”ויאמר יוסף אל פרעה חלום אחד הוא, את אשר האלקים עושה הגיד לפרעה וגו’ וייטב הדבר בעיני פרעה” (בראשית מא) מדוע בחר פרעה את פתרונו של יוסף ולא את פתרונם של החרטומים. והרי מספר לנו המדרש שפתרונות החרטומים היו כמעט זהים לפתרונותיו של יוסף. אלא ידע פרעה שיוסף יש לו עין טובה ויכול לראות גם את הצד הטוב שבחלום, בשונה מהחרטומים שעיניהם היו רעות והיו פותרים רק את החלק הרע. ב. הגמרא במסכת ברכות (נה:) אומרת: אדם שחולם חלום רע, יגיד נוסח להטבת חלום. ובנוסח הזה כתוב ״חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף הצדיק״. איך יתכן לחזק ולאמץ חלום,...
0 Comments Off 1707 כ״ז בכסלו ה׳תשע״ה – דצמבר 19, 2014 מאמרים, מועדים more

הקשר של ימי החנוכה ויוסף הצדיק בפרשה

כ״ב בכסלו ה׳תשע״ה – דצמבר 14, 2014
הקשר של ימי החנוכה ויוסף הצדיק בפרשה
הנה ידועה קושיית הבית יוסף (סימן תר”ע), שהרי נס חנוכה היה רק שבעה ימים ולמה קבעו להדליק נרות שמונה ימים? והפרי חדש תירץ דיום אחד הוסיפו עבור נס שניצחו במלחמה. וקשה למה סימנו את ניצחון המלחמה בנר ולא די בהלל והודאה להקב”ה כסמל לניצחון במלחמה? ואפשר לבאר ולומר יסוד גדול, אשר צריך להיות נר לרגלנו בכל מעשינו. הנה מובא במדרש רבה פרשת מקץ, שיוסף הצדיק נוספו לו בבית האסורים עוד שנתיים ימים ומדוע?, משום שנאמר בתהילים (מ): “אשרי הגבר אשר שם בה’ מבטחו”, זה יוסף “ולא פנה אל רהבים”, על ידי שאמר לשר המשקים “כי אם זכרתני והזכרתני” נתווספו לו...
0 Comments Off 2330 כ״ב בכסלו ה׳תשע״ה – דצמבר 14, 2014 מאמרים, מועדים more

ימי החנוכה הם ימים של תיקון הנפש

כ״ב בכסלו ה׳תשע״ה – דצמבר 14, 2014
ימי החנוכה הם ימים של תיקון הנפש
ימים אלו ימים מיוחדים ביותר ואור גדול הולך ובא לקראתנו, “המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים”, ומרגישים באויר אורה זו תורה, אור המנורה זכה וברה. וידוע המעשה על הרב הקדוש רבי צבי אלימלך מדינוב זצוק”ל בעל ה”בני יששכר”, אשר היה מקדושי וצדיקי עם ישראל, אשר היה נכד אחותו של מאור ישראל רבנו ישראל מליז’נסק בעל ה”נועם אלימלך”. כשאמו הייתה הרה, נסעה לדודה הקדוש רבנו אלימלך לשאול איזה שם תקרא לילד שתלד, השיב לה רבי אלימלך: תלדי בן זכר וקראת את שמו “אלימלך”. שמעה האשה והתחלחלה כי חשבה שזה רמז שלא יזכה הנועם אלימלך לראות את בנה ולכן רומז לה לקרא לבנה...
0 Comments Off 2733 כ״ב בכסלו ה׳תשע״ה – דצמבר 14, 2014 מאמרים, מועדים more

ראש השנה – יום הדין או יום חג?

כ״ה באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 21, 2014
ראש השנה – יום הדין או יום חג?
בתפילת מוסף של ראש השנה אנו אומרים: “היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים – רחמנו כרחם אב על הבנים, אם כעבדים – עינינו לך תלויות, עד שתחוננו ותוציא לאור משפטינו קדוש”. ובהמשך התפלה: “על המדינות בו יאמר, איזו לחרב איזו לשלום, איזו לרעב איזו לשבע, ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות, מי לא נפקד כהיום הזה!”. הרי לנו, שראש השנה הינו יום הדין הנורא, שבו נקבעים חייו ומותו של האדם, וכן גורלן של מדינות שלימות, למלחמה או לשלום, לרעב או לשבע. טבעו של עולם, ביום שיש לאדם משפט החורץ את גורלו לעתיד, הוא מצוי באימה...
0 Comments Off 2574 כ״ה באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 21, 2014 מאמרים, מועדים more

מרירות על חורבן בית המקדש

ז׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 3, 2014
מרירות על חורבן בית המקדש
אלו הזמנים הקשים ביותר בימות השנה וכוחו של מלאכו של עשו תקף! וקוטב מרירי, שהוא, כטיפה רעה, נכנסת בכל דבר טוב ובכל מעשה אשר עושים. וכבר הזהירו חכמים קדמונים להיזהר מאוד בין השעות, תשע וכמה בבוקר, עד כמעט ארבע בצהריים, שזה הזמן, אשר הרוח הרעה הזו תקיפה וחזקה ובעיקר במקומות בין צל לשמש. ויזהרו מאוד בשמירת הילדים ובכל סכנה אחרת האורבת בחיים. וצריך להיזהר ולשמור, כל ענייני האבלות, אשר חכמים התקינו לנו בימים אלו. ואפשר לומר שחודש זה, חודש אב, מזלו אריה, וחודש ניסן, מזלו טלה – וזה, מה שאומרים בזמירות שבת: ” פרוק ית עמך מפום אריותא” (זמירות שבת)...
0 Comments Off 2486 ז׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 3, 2014 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

נשים בציון עינו – איכה ה’

ז׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 3, 2014
נשים בציון עינו – איכה ה’
– המפרשים מקשים, איך עלה בידי הצוררים להחריב את בית המקדש ולפרוע ברעות בישראל בצורה הקשה והמרה אשר עשו, הרי כל מהלך החורבן היה דבר לא שכלי, עם ישראל היה עם חזק עם צבא חזק, עם עשיר מאוד, מתורבת מאוד, פתאום בימים בודדים הכל קורס, הכל נחרב, לא נשאר מאומה ובניה של אלפי שנים נחרבת בהנף יד, איך קורה כדבר התמוה הזה?, חורבן צריך לבוא בהדרגה, קריסה איטית אך לא קריסה פתאומית שלא נשאר מהאומה הגדולה ביותר והעם חזק ביותר מאומה.   אלא מפרשים חז”ל ואומרים, ישנם שני כוחות של הסיטרא אחרא: האחת שמה מחלת ואחת שמה לילית. ולמחלת יש...
0 Comments Off 2336 ז׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 3, 2014 מאמרים, מוסר, מועדים more

מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה

ז׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 3, 2014
מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה
יום זה, חומרתו כל כך קשה עד אשר אסרו חכמים ללמוד בו תורה הקדושה, משום שהתורה הקדושה משמחת והעצב, על חורבן בית המקדש צריך להיות כל כך קשה בנפשנו, עד אשר אסרו עלינו חכמים, יום אחד בשנה, ללמוד בו תורה והוא יום תשעה באב. אך הלכות אבלות ומדרשים על חורבן בית המקדש צריך ללמוד ביום זה. שנים רבות, היה בליבנו קושיה על דיברי המדרש איכה: בשעת חורבן בית המקדש באו האבות הקדושים וביקשו רחמים על החורבן ועל גלות ישראל וכל אחד הזכיר את זכותו: אברהם- הזכיר את עשרת הניסיונות שעמד בהם יצחק- הזכיר את זכות העקדה יעקב- הזכיר את הצער...
0 Comments Off 3666 ז׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 3, 2014 מאמרים, מוסר, מועדים more

מיום י”ז בתמוז עד תשעה באב

ה׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 1, 2014
מיום י”ז בתמוז עד תשעה באב
הנה אנו נמצאים בתוך ימי “בין המצרים” וכבר אמרנו, כמה פעמים, מיום י”ז בתמוז, עד תשעה באב, יש כ”א ימים ובמדרש איכה נאמר, שהם כנגד ימי יציאת הפרי ועץ השקד מיום שהלוז מוציא את נצניו עד שהוא גומר את פירותיו, כ”א ימים, כך מיום שהובקעה העיר, עד יום שנחרבה, כ”א ימים. וחכמי הרז דרשו ואמרו, שסגולת השקד, היא לבטל הכעס וידוע, דתכלית נבואת ירמיה הנביא, הייתה מקל שקד שראה ירמיה וזה היה קידמה של סגולה לכעס, שקד. לפני שבא לעולם, החורבן, בימי ירמיה הנביא, מיתוק הכעסים, אשר היו בימים ההם, מן השמים ואלו הכ”א ימים , אשר בלעם הרשע, ניסה...
0 Comments Off 2026 ה׳ באב ה׳תשע״ד – אוגוסט 1, 2014 מאמרים, מוסר, מועדים more

רבי שמעון בר יוחאי

ט״ז באייר ה׳תשע״ד – מאי 16, 2014
רבי שמעון בר יוחאי
ערב שבת קודש,  בכל שבוע, הוא זמן של רוממות הנפש,  מיוחדת ביותר. אך השבוע, מיוחד במינו, ל”ג בעומר יום  דהילולא של התנא הגדול,  רבי שמעון בר יוחאי, סמוך לשבת. וידועה הקושיה; רבי שמעון בר יוחאי אומר, שכל חייו, מעולם לא הפסיד, אכילת שלוש סעודות בשבת. כשישב שלוש עשרה שנים במערה, אכל רק חרובים ולפי מדרש תלפיות, בשבת, היה מתחולל נס,  והחרובים היו נהפכים לתמרים. אך, בכל אופן, סעודת שבת, מצריכה לחם, ואיך רבי שמעון מעיד על עצמו,  שלא הפסיד, כל חייו, סעודה משלושת  הסעודות של שבת?  אלא,  צריך לפרש ולומר; הקב”ה נתן לנו תרי”ג מצוות ומי שלא יכול לקיים מצוה...
0 Comments Off 4407 ט״ז באייר ה׳תשע״ד – מאי 16, 2014 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים, ספורי צדיקים more