חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2575.
נותרו עוד 54 פרקים!

64%

הנצפים ביותר

מועדים

נר שלישי / יסוד גדול באמונה וביטחון

כ״ו בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 8, 2015
נר שלישי / יסוד גדול באמונה וביטחון
חזון יאשיהו – המייל היומי אור לנר שלישי של חנוכה תשע״ו. נס מציאת פח השמן האיר לבבות בני ישראל, שלא יתייאשו ממצבם, ובכל חנוכה מתעורר אותו כח בכל איש מישראל.  הנה, בכל שנה בעיצומם של ימים קדושים ומיוחדים אלו, ימי החנוכה, עולים בנפשנו השאלות הידועות: א. הנס נעשה בימים ההם ומדוע גם בזמן הזה ממשיכים אנו לפרסם את אותו נס, הנס היה, תם ונשלם? ב. קושיית הבית יוסף, הגמרא במסכת שבת דף כא׳ מספרת על הנס של חנוכה, שהיוונים טימאו את כל השמנים ולא היה איך להדליק נר בבית המקדש עד שמצאו פח קטן בחותמת כהן גדול שלא היה בו...
0 Comments Off 1596 כ״ו בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 8, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more

תפילה לחנוכה, הודאות שירות ותישבחות

כ״ה בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 7, 2015
תפילה לחנוכה, הודאות שירות ותישבחות
“טוב להודות ליהוה ולזמר לשמך עליון. אברכה את יהוה בכל עת תמיד תהלתו בפי. אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה. ימלא פי תהלתך כל היום תפארתך. תהלת יהוה ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה”: רבונו של עולם מלא טוב זכנו להודות לך סלה. עזרנו והושיענו וזכנו לטוב האמתי לשעשוע עולם הבא שהוא הודאה לשמך הגדול והקדוש. ואזכה בכל יום ויום לומר ברכות והודאות שירות ותשבחות הרבה לשמך הגדול והקדוש, להודות לך ולברכך על כל החסדים והטובות והנסים והנפלאות אשר עשית עמי מעודי עד היום הזה, על נסיך שבכל יום...
0 Comments Off 1952 כ״ה בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 7, 2015 מאמרים, מועדים, תפילות more

נר שני – עבודת האדם בזמנים אלו

כ״ה בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 7, 2015
נר שני – עבודת האדם בזמנים אלו
חזון יאשיהו  אור לנר שני של חנוכה תשע״ו. הנרות הללו אנו מדליקים לאחיי ורעיי האהובים והחביבים ה׳ עליהם יחיו.  רבים שואלים מה על האדם להשתדל ולעבוד על עצמו בתקופה הזו, שהיא ניראת יותר מבכל זמן עקבתא דמשיחתא ממש. והנה, חשבנו לחדד ביותר בימי חנוכה על עבודת האדם בתקופה זו, בכלל ובפרט, בימים הללו, ימי חנוכה. והנה, שנתעמק ונתבונן במעשה היוונים, כל גזירותיהם היו הפוכות מכל הגזירות האחרות שעמדו על עם ישראל ברבות הימים, היוונים לא בקשו להחריב את בית המקדש כמו שעשו הרומאים, אלא רק בקשו לטמא את השמנים, לא ביקשו לשפוך את השמן, אלא רק להכניס בלבול בעם ישראל,...
0 Comments Off 1566 כ״ה בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 7, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more

נר חנוכה מצווה חביבה עד מאוד

כ״ה בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 7, 2015
נר חנוכה מצווה חביבה עד מאוד
הנה נכנסים אנו בשבוע הזה לזמן גדול ביותר ימי חנוכה ועל ימים אלו הרמב”ם יצא מגדרו וכתב מצוות נר חנוכה; מצווה חביבה היא עד מאוד ואין דרכו של הרמב”ם לכתוב כך על שום מצווה הנה החביבות הזאת, של המצווה החשובה הזאת גדולה ביותר ומוצאים מעשים של ישועות אשר קרו לאנשים בזכות נר חנוכה. מסופר על הרב הקדוש מראדזין, שהגיע חנוכה והיה זמן מלחמה ולא היה לו שמן להדליק את החנוכיה, הצטער צער גדול מאוד איך יעשה ושלח את הגבאי, לחפש בכל העיר שמן לחנוכיה ולא מצא. היה אדם, אשר היה חשוך בנים, אשר ראה את הגבאי רץ ומחפש שמן, יצא...
0 Comments Off 2947 כ״ה בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 7, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more

נר ראשון – סגולה לישועה

כ״ד בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 6, 2015
נר ראשון – סגולה לישועה
חזון יאשיהו – המייל היומי אור לנר ראשון של חנוכה תשע״ו. לאחי ורעי האהובים והחביבים מבואר בזוה״ק בשם משה רבינו רעיא מהימנא שגילה לרשב״י בזוה״ק פרשת נשא בהאי חיבורו דילך שהוא ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמים כלומר שמכח לימוד הזוהר יצאו ישראל ברחמים מהגלויות בלא צרות ויסורים. ובספר תיקוני הזהר תיקון שישי כשבא אליהו הנביא ללמוד עם רבי שמעון יצאה בת קול ואמרה כמה בני אדם למטה יתפרנסון מחיבור הזוהר כאשר יתגלה למטה ובזכותו יתקיים הפסוק וקראתם דרור בארץ המרמז על הגאולה השלמה. ידוע שגורי האריה״ק נתנו ללמוד ולגרוס בזוה״ק לתיקוני עוונות קשים שכידוע יסורים באים על עוונות...
0 Comments Off 1739 כ״ד בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 6, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more

הרה”ג רבי שלמה פינטו -תפילה על הצדיק – זמן הגאולה

ה׳ בסיון ה׳תשע״ה – מאי 23, 2015
הרה”ג רבי שלמה פינטו -תפילה על הצדיק – זמן הגאולה
ישנם זמנים בעם ישראל שמתאימים להמשכת הגאולה. זמנים אלו מסוגלים מאוד כשמנצלים אותם נכון, אבל מאידך גיסא כשמפסידים אותם הם מתהפכים להיות זמנים מסוכנים לעם ישראל וההפסד גדול עד מאוד. ויבואר העניין ע”פ דעת הרמח”ל הקדוש זיע”א המסביר כי ישנם צדיקים שהם נשמה כללית בעם ישראל. (ישנן דעות שלרמח”ל היתה נשמת משיח ועל כן סבל הרבה רדיפות במהלך חייו.) לדעת הרמח”ל בכל דף ודף בזוהר הקדוש מצויות הבחנות של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. וכן בכל עניין ועניין בהתורה הקדושה, נמצאת ההבחנה הנ”ל. ויתרה מזאת, פרטיות מאורעותיו של כל אחד ואחד מישראל מתפרשת ע”פ ההבחנה הנ”ל. ובעוונותנו הרבים עיני...
1 Comments Off 2520 ה׳ בסיון ה׳תשע״ה – מאי 23, 2015 מאמרים, מוסר, מועדים more

כבוד האדמו”ר עטרת ראשנו – מאמר ב’ לחג השבועות

ה׳ בסיון ה׳תשע״ה – מאי 23, 2015
כבוד האדמו”ר עטרת ראשנו – מאמר ב’ לחג השבועות
לכל אהובנו וחביבנו ה’ עליהם יחיו: נמצאים אנו כמה ימים לפני חג מתן תורתנו הקדושה וידוע אשר נאמר בספרים הקדושים שבחג השבועות ידמה האדם בנפשו שהוא נמצא בימים שלפני מתן תורה ויצייר בדמיונו איך הקב”ה יורד עם פמליה של מעלה על הר סיני וההר עשן וקולות וברקים וה’ ידבר ומשה יענהו בקול וכל אשר היה במעמד הר סיני ויקבל ממש על עצמו את התורה הקדושה. והנה קשה, הרי דבר שקיבלנו פעם אחת איך אפשר לקבל פעם שנייה?, להבדיל אדם נתן לחברו מתנה והאדם לקח אותה והשתמש בה ימים, לשנה הבאה האם אפשר לעשות טכס של קבלת המתנה שקיבלתה בשנה שעברה...
0 Comments Off 1752 ה׳ בסיון ה׳תשע״ה – מאי 23, 2015 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מועדים, מועדים more

הקב”ה רוצה את הלב

ל׳ בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 19, 2015
הקב”ה רוצה את הלב
לאחי ורעי האהובים והצדיקים. מקווים אנו שהשלום והנחת בביתכם, ואוהלכם אוהל ישרים ועוברים כולם החג בשמחה מרובה. הנה היום התבוננו בדרכים של אבותינו הקדושים: אברהם יצחק ויעקב, שלכל אחד היה דרך שונה בעבודת ה’ ולכל אחד היה תיקון שונה. וכך כל אחד מהאבות הקדושים תיקן תפילה אחרת: אברהם שחרית, יצחק מנחה ויעקב ערבית. והרחבנו – שכל אחד מאבותינו תיקן דרך ושער לכלל עם ישראל. אברהם תיקן תפילה שהיא הודיה להקב”ה בשחר, פירוש “בשחר” – באור, כשטוב לאדם כחייו של אברהם שהיו מבורכים, כפי שמצאנו “וה’ ברך את אברהם בכל” (בראשית כד, א). יצחק חייו היו בינוניים: פעמים טוב ופעמים פחות...
0 Comments Off 2309 ל׳ בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 19, 2015 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

לעשות חשבון נפש עם עצמו

כ״ו בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 15, 2015
לעשות חשבון נפש עם עצמו
 לאחי ורעי האהובים והחביבים. הנה יום זה הוא יום מיוחד ביותר אשר בו מתקרבים לסיום של “שלושים יום לפני החג שואלים ודורשים בהלכות החג”. וכדברי חז”ל מיום פורים מתחילים 30 יום של תיקון וזיכוך הנפש עד אשר מגיעים לבדיקת חמץ וביעור חמץ וזה “אור לארבע עשר בודקים את החמץ לאור הנר”. וידוע שנר זה נשמת האדם כמו שמובא “כי נר ה’ נשמת אדם”. וכל השלושים יום האלו זה זמן לתקן ולהכין את הנפש שלנו להיות כלי קיבול ראוי לקבל את ההשפעה המיוחדת של חג החרות. ואלו 30 יום שהם תש”ך שעות במספר, שלוש פעמים עמלק, להסיר מליבנו את כח עמלק...
0 Comments Off 1855 כ״ו בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 15, 2015 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

להזיע למען המצוות – זיכוך הנפש

ט׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 29, 2015
להזיע למען המצוות – זיכוך הנפש
לאחי ורעי האהובים והחביבים. הנה נכנסים אנו לשבוע חדש, שבוע של ברכה, שבוע של הצלחה, שבוע של תיקון וזיכוך המידות. ידוע שגוף האדם ונשמתו, ברבות הימים ובמרוץ החיים מתגשמים ונהיים פחות רוחניים, מכל תחלואי העולם, וביותר בדור הזה אשר הנסיונות קשים ‏ביותר ובכל פינה ופינה היצר עורב לאדם. והנה לימוד התורה מזכך את הנפש, ויש עוד דבר חשוב ביותר שגורם לזיכוך הנפש, וזה העמל והטירחה לפסח, כמה שאדם יותר עובד בגופו ומשתדל בהכנות לחג – כך גופו יותר מזדכך. וידוע המעשה בבחור ישיבה אשר ליבו וראשו היו אטומים ולא היה מבין מאומה בלימוד הגמרא, והלך לכל הרבנים והצדיקים וביקש רשות...
0 Comments Off 2032 ט׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 29, 2015 דבר הרב, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more